ACTUEEL

Cao verlengt soms houdbaarheid vakantiedagen

Hoewel begin dit jaar de wetgeving voor vakantiedagen is gewijzigd, wordt in cao’s regelmatig afgeweken van de wet. Vakantiedagen blijven vaak toch gewoon vijf jaar geldig in plaats van anderhalf jaar. Dat meldt de Telegraaf na een eigen onderzoek.

In de nieuwe wetgeving vervallen vrije dagen een half jaar na het jaar van opbouw. Het kabinet wil met deze maatregel ’vakantiestuwmeren’ tegengaan. In cao’s wordt echter de oude vervaltermijn van vijf jaar regelmatig afgesproken, zegt FNV Bondgenoten. In de recente cao VVT geldt de nieuwe wetgeving, maar voor het bovenwettelijk verlof is de oude verjaringstermijn van vijf jaar afgesproken.

Cao ziekenhuizen

De cao ziekenhuizen 2011 – 2014 past de nieuwe wetgeving toe. In de cao is vastgelegd dat medewerkers alleen nog de wettelijke 144 vakantie-uren krijgen. De 22 bovenwettelijke vakantie-uren worden jaarlijks toegevoegd aan het persoonlijk levensfasebudget (PLB) van de medewerker. Het voordeel is dat PLB-uren geen verjaringstermijn hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top