ACTUEEL

Kleine ziekenhuizen dieper in het rood

Enkele kleine ziekenhuizen zijn in 2011 dieper in de problemen geraakt. Dit blijkt uit onderzoek van inkoopcoöperatie Intrakoop naar de jaarverslagen van ruim 1200 zorginstellingen in Nederland.

De Top10 van instellingen met een negatief resultaat wordt aangevoerd door het Maasstad ziekenhuis, dat mede als gevolg van de affaire rond de klebsiella-bacterie vorig jaar een verlies van 14,1 miljoen euro moest incasseren. Ook Rivierduinen (minus 9,8 miljoen euro) scoort slecht. In de Top10 van instellingen die financieel slecht scoren staan drie kleinere ziekenhuizen, waaronder het Ruwaard van Putten, Zorggroep Pasana en de Ommelander Ziekenhuisgroep. Het gaat hierbij om een negatief resultaat van respectievelijk 5,1 miljoen euro, 4,3 miljoen euro en 3,8 miljoen euro. Het Ruwaard van Putten en de OZG hadden in 2010 ook een negatief resultaat van respectievelijk 1 miljoen euro en 2,7 miljoen euro.

Positief resultaat

De Top10 van instellingen met een positief resultaat wordt aangevoerd door de Isala Klinieken met een positief resultaat van bijna 21 miljoen euro. Op de tweede plek staat het academisch ziekenhuis Maastricht met een resultaat van 18,6 miljoen euro, een verdrievoudiging ten opzichte van 2010. Nummer drie is Zorggroep Noorderbreedte  met een resultaat van 17,5 miljoen euro.

MC Groep

In de top10 van positieve resultaten ook niet-curatieve aanbieders als Espria (16 miljoen euro), GGzE (13,4 miljoen euro), Alliade Zorggroep (12,2 miljoen euro) en Philadelphia (11,4 miljoen euro). Opvallend is de negende positie van de MC Groep van Loek Winter met 11,5 miljoen euro. Winter nam de vrijwel failliete IJsselmeer ziekenhuizen over.

 Kleinere aanbieders

In algemene zin constateert Intrakoop dat kleinere zorgorganisaties met vijftig tot tweehonderd formatie-eenheden bovengemiddeld renderen. De gemiddelde resultaatratio, oftewel het nettoresultaat als percentage van de omzet, in de zorg was vorig jaar 1,9 procent. Organisaties met 50 tot 200 fte zitten hier met 3,2 procent ruim boven. Grote organisatie met meer dan 1000 fte zitten hier met 1,7 procent juist onder. Intrakoop vermoedt dat gunstige score van relatief kleine organisaties ondermeer verklaard kan worden uit relatief hogere bedrijfsopbrengsten en een relatief laag verzuimcijfer.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 augustus 2012

laten we de ijsselmeerziekenhuizen niet te hoog inschatten, als je wat hebt dan word je doorgestuurd, want dan kost t teveel, de artsen hebben geen belang bij veel patienten, dat is een kostenpost, zo kan ik t ook, en vergeet niet de balanssteun die het CDA heeft gegeven aan dit ziekenhuis, de NZa erkent dat de balanssteun nog steeds van toepassing was

Anoniem

8 augustus 2012

De MC Groep goochelt met cijfers. En de ziekenhuizen waren in 2008 niet failliet, de IGZ en de minister hebben gebruik gemaakt van een falende ziekenhuisbestuurder om hun experiment vorm te geven.
Het ziekenhuis is altijd winstgevend geweest , tot 2008.
In mei was er nog 2 miljoen winst, in september een min van 6 miljoen. Iets klopte er dus niet.
Sterker nog , het klopt er nog steeds niet.

Top