ACTUEEL

Weglopen voor keuzes leidt tot ‘keiharde ingrepen’

Als er nu geen keuzes worden gemaakt in de zorg, dan zijn “keiharde ingrepen” op termijn onvermijdelijk. Dat zegt Arnold Moerkamp, voorzitter van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in NRC Handelsblad.

Volgens Moerkamp leidt het uitblijven van maatregelen die bijdragen aan de betaalbaarheid van het zorgstelsel tot een forse verhoging van de eigen bijdrage of een verschraling van het basispakket. Moerkamp reageert in NRC voor het eerst op de kritiek die hij vorige week kreeg na het uitlekken van een conceptadvies waarin het CVZ bepleit dure medicijnen voor sommige patiënten met de zeldzame ziektes van Pompe en Fabry niet langer te vergoeden.

Geen bezuigingsbril

Volgens Moerkamp heeft het CVZ bij het opstellen van dat advies niet “door een bezuinigingsbril” gekeken. De medicijnen, die voor één patiënt tonnen per jaar kosten, zijn volgens hem gewoon niet effectief voor alle patiënten.

Systeem

Moerkamp wil een discussie aanzwengelen over “de stijgende kosten in de zorg als geheel”. Het is volgens hem een misverstand dat die vooral worden veroorzaakt door de vergrijzing. Belangrijker, zegt hij, zijn innovaties in de zorg en “het systeem”, dat artsen en ziekenhuizen meer beloont als ze meer doen. Als voorbeeld noemt hij heupoperaties. Zo vraagt Moerkamp zich hardop af of hoogbejaarde dementerenden een  nieuwe heup moeten krijgen, terwijl een dergelijk zware ingreep niet zelden de opmaat is naar overlijden.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

wansink

9 augustus 2012

Citaat uit het NRC-interview (8/8/12, p 7)

CVZ-voorzitter Arnold Moerkamp: "...een dementerende vrouw van 85 jaar die haar heup breekt? We weten dat het na zo'n breuk bergafwaarts gaat met oude mensen, meestal overlijden ze binnen negen maanden. Toch krijgen ze nog een nieuwe heup. Omdat het kan......"

Even verderop zegt hij, over het basispakket: "Overbodige zorg kan eruit."

Het laatste valt zeker te billijken: verspilling en overbodig onderzoek zijn kostenopdrijvend.

Daarover moeten besluiten worden genomen - bij voorkeur door artsen en bestuurders samen, in overleg met patientenorganisaties en zorgverzekeraars.

Het eerste (niet meer opereren bij ouderen) ligt beduidend moeilijker. U snijdt een zwaar beladen ethisch onderwerp aan. een thema dat prudentie vereist, zeker gezien de historische "experimenten" in deze richting.

De luchtigheid waarmee u dit doet, is evenwel stuitend. U stelt de kosten voorop, en vergeet (sterker: u ontkent) de menselijke drang om vast te willen houden aan het leven.

Waarom schets u de toekomst in zulke grove trekken?

En wat wilt u dan? Iemand met een gebroken heup laten lijden, volstoppen met medicijnen en afwachten tot hij/zij langzaam sterft - zonder zich te kunnen omdraaien in bed? Of liever meteen euthanasie toepassen?

U werpt de vraag op. dat is uw recht, en het is mogelijk belangwekkend voor de discussie rondom levensbeeindiging.

Maar u geeft geen antwoord. Dat is ondermijnend en voor duizenden ouderen angstaanjagend.

In feite volstrekt u killetjes een doodvonnis.

Na de ophef over de ziekte van Pompe van afgelopen week - door uw organisatie ingeluid - poneert u opnieuw een aantal beweringen die om verkiezingstechnische redenen nog als "luchtballonnetjes" kunnen worden beschouwd, maar in werkelijkheid even abject zijn als de wederinvoering van de doodstraf in Nederland.

Anoniem

9 augustus 2012

Dat zijn veel vragen naar aanleiding van een selectieve quote.

Direct na de quote geeft hij in feite al aan dat een oudere waarschijnlijk meer heeft aan goede, "liefdevolle verzorging" dan aan "een (dure) operatie". De suggestie is dus dat in de laatste levensfase verzorging belangrijker wordt dan 'reparatie'.

Een volkomen valide standpunt en verre van kil, lijkt me. Bovendien is het punt dat we erover moeten kunnen discussieren zonder elkaar meteen voor martelaar uit te maken. Wie heeft het over een doodvonnis?

cora postema

9 augustus 2012

Helemaal eens met de anonieme schrijver voor mij. Als het over 'zorg' gaat voelen we ons meteen 'aangevallen' en menen we degenen die het betreft te moeten beschermen. Ga in gesprek met degenen die het aangaat. Dus in dit geval... wat wil die mevrouw van 85 met de gebroken heup zelf? Het generaliseren, alles op iedereen van toepassing verklaren, en daarmee ook alles en iedereen aanvallen en willen verdedigen, het leidt tot hopeloze non-discussies. De aanpak is heel simpel... ga terug naar maatwerk. Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te werken. Dat betekent niet dat het ene dan maar helemaal niet ter beschikking moet worden gesteld. (het Pompe voorbeeld van Moerkamp) Dan moeten we allemaal hetzelfde worden. Doet me denken aan hele nare praktijken. Dus stop gewoon met protocolair afhandelen van zaken. Dat voorkomt een hoop overbodige handelingen en maakt mensen juist heel gelukkig, want ze voelen zich gezien en serieus genomen. Alleen dat is al helend. Goedkoper kun je het niet hebben!!

F. Conijn - www.gezondezorg.org

9 augustus 2012

@ wansink:

Ik vond en vind het Pompe-advies van het CVZ terecht. Bij de niet-klassieke vorm 3 tot 7 ton euro per jaar per patiënt uitgeven terwijl het niet of nauwelijks werkt (nauwelijks levensverlengend en kwaliteit van leven blijkt ook niet te verbeteren), dat moet je niet willen en mag je als patiënt niet verlangen.

Maar verder ben ik het met uw betoog helemaal eens. En ik snap Moerkamps opstelling in het NRC ook niet. Het CVZ heeft eerder gesteld dat er tot € 80.000 per gewonnen levensjaar met behoorlijke kwaliteit van leven uitgegeven zou mogen worden. Kost een nieuwe heup dan zoveel meer?

En met snellere operatie/postoperatieve revalidatie kan het hoge sterftecijfer na een heupfractuur wellicht flink omlaag gebracht worden -- ik heb begrepen dat men voornamelijk overlijdt als gevolg van vaatlijden.

Bles

12 augustus 2012

Sorry, sorry

De gewone man heeft dit alles dedaan?

Sorry dan begrijp ik het niet meer.

Miljarden vliegen er naar ongecoördineerde zaken in de zorg.

De burger die betaals heeft daar geen invloed op.

U wel als toezicht houder.

Wat heeft u er aan gedaan.

Sorry sorry gezegd en sliep weer door.

Dulfer

12 augustus 2012

Innovaties en 'het systeem' veroorzaken de kostenstijging.
Zou zeggen pak deze dan 'van boven' aan ipv te generaliseren. Niet iedere 85 jarige is dementerend en bovendien het hoofddoel bij het implanteren van (heup)protheses is het wegnemen van pijn. Roept allerlei akelige vragen op; zie reactie van @anoniem en @corapostma

Top