ACTUEEL

Tena stopt incontinentieonderzoek

Tena, een fabrikant van incontinentiemateriaal, heeft het onderzoek voor apothekers om te bepalen welk incontinentiemateriaal en hoeveel daarvan patiënten nodig hebben, voorlopig stopgezet. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. Het besluit is genomen om “in overleg te treden met alle betrokken partijen”.

Ophef

Donderdag ontstond ophef over het onderzoek. GroenLinks trok bij het kabinet aan de bel over berichten dat incontinente, bij Achmea verzekerde patiënten worden ondervraagd door fabrikant Tena over hun urineverlies. Dit zou zijn om te bepalen hoeveel en welke luiers ze vergoed krijgen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) laat uitzoeken wat er aan de hand is en zal passend reageren, liet ze weten.

Eis zorgverzekeraar

Volgens beroeps- en brancheorganisatie van apothekers KNMP voert Achmea sinds juli als eerste zorgverzekeraar een aangepast beleid ten aanzoen van incontinentiematerialen. “Het is voor apothekers buitengewoon lastig om aan deze eisen te voldoen”, stelt de KNMP. De patiënten moeten worden geïndiceerd en ingedeeld in een bepaald patiëntenprofiel, waarna de patiënten worden gebudgetteerd op dagbasis. “Als gevolg van de nieuwe eisen van zorgverzekeraars zijn er bedrijven zoals Tena Consult, die apothekers aanbieden om hen te ondersteunen bij de dienstverlening rondom hulpmiddelen.”

Onderzoek

Volgens Tena vragen patiënten zelf om contact of vraagt de apotheek hen of ze het goed vinden als ze door de fabrikant worden benaderd. Woensdag erkende het bedrijf al dat er wel eens iets mis kon gaan. “Het is niet gek dat dat wel eens gebeurt, het gaat immers om heel veel mensen.”

Tena stelt dat het bedrijf niet bepaalt hoeveel incontinentiemateriaal een gebruiker vergoed krijgt. “De onafhankelijkheid is gegarandeerd door het feit dat zowel de keuze voor het merk als het producttype uiteindelijk bij de apotheker ligt. Tena adviseert, maar bepaalt niet”, staat in een verklaring. (ANP / Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

10 augustus 2012

Niet de patienten worden gebudgetteerd, maar de leveranciers; die krijgen per patientengroep een dagprijs betaald ongeacht gebruik door die patienten in de die groep. Inflatie,prijsstijgingen, volume stijgingen komen allen voor rekening van de zorgaanbieder. Bij ondergebruik is het voordeel voor de zorgaanbieder. Zaak is met dit systeem om te upcoden en vervolgens zo min mogelijk en zo goedkoop mogelijk te leveren.

Achmea biedt haar verzekerden het recht op ieder merk en slechts een grove beperking in het aantal per maand. Via de voordeur het recht geven op de hoofdprijs en via de achterdeur dit recht proberen te ondermijnen door een systeem van malussen en risico afwenteling door te drukken is geen manier van verzekeren.

Ten tijde van de invoering van het systeemmodel Zorgstelsel 2006 deed Hans Hoogervorst, VVD, de verontruste Kamerleden de toezegging dat USA toestanden in Nederland niet zouden plaatsvinden en dat de NZa zou toezien op naleving daarvan: geen risico afwenteling, geen misbruik maken van machtspositie, geen zorgaanbieders gebruiken als herverzekeraars door de zorgverzekeraars.

Achmea en binnenkort VGZ en CZ schenden de afspraak van de Minister met de Tweede en Eerste Kamer.

De Apotheekketens maken ook gebruik van de service van Tena of Depend. Data worden eerst na toestemming van de verzekerde ingebracht. Het blijkt echter dat deze ketens en ook Tena de contracten anders hebben beoordeeld dan Achmea. Geen uitzonderingen. Geen uitzondering voor zware gevallen. Achmea houdt de contractanten aan het contract. Zwart/Wit.

Tena heeft geen voordeel bij opvoeren van volume of prijs; Achmea vergoedt de leverancier niets meer dan de contractueel vastgelegde dagprijs. Zo wentelt Achmea(en VGZ/CZ) het verzekeraars risico af.

En de verzekerde krijgt alles vergoed. Hij hoeft zelfs niets bij te betalen als het volume en prijs worden overschreden; contractueel verbod om prijsstijgingen door te berekenen aan de verzekerden.

Indeling in 7 groepen en mogelijkheid om eens per 3 maanden iemand her in te delen. Upcoden ligt dan voor de hand. Achmea komt wel met een nacalculatie.
Bij overlijden stopt de uitkering van de dagprijs op dag van overlijden. Achmea staat toe om teveel geleverde terug te halen bij de overledene en her te gebruiken.

Looptijd van het contract is 2 jaar.

Opt out clausule bij sommige zorgmakelaars.

Laat de NZa hiernaar kijken ivm uitspraken en toezeggingen door de Minister.

Een Achmea directeur verklaarde in de Volkskrant donderdag jl. dat een 24 of 48 uurs luier voor een Achmea verzekerde zeer doelmatig is.

Hoe herken je binnenkort een Achmea verzekerde?

Aan de wijdbeense loop.

48 uur luier? Laat die Achmea directeur er een keer gebruik van maken om daarna in de Volkskrant te vertellen hoe dat beviel. Je loopt al snel met 3 kg ontlasting tussen de benen. Hoe gaat dat voelen?

En vergeet de bijkomende zorg niet bij dit soort luiers.
Maar ja, dat is AWBZ.

Frame van Achmea: dit is onze bijdrage in kostenbeheersing en tegen verspilling in de Zvw.

Anoniem

10 augustus 2012

Tena geeft aan wel onafhankelijk te adviseren. Interessant zou zijn om te zien hoe vaak hun advies niet wordt gevolgd.
Mijn stelling is dat dit in regel altijd wordt gevolgd. Dat kun je niet onafhankelijk noemen. Dit overigens los van de vraag of het advies kwalitatief goed is. Goed dat groen links dit naar voren brengt. Veel producenten hebben in nederland oneindig tegen enorme marges geprofiteerd van de zeer ruime AWBZ vergoedingen. Goed dat Achmea daar eens een eind aan maakt.

Top