ACTUEEL

KNMG wil norm voor kosteneffectiviteit

Artsenfederatie KNMG pleit voor verder onderzoek naar de kosteneffectiviteit van medische interventies, zo meldt MedNet. Het gaat er niet om of een behandeling duur is, maar of het effect van een behandeling de prijs waard is, aldus de artsenfederatie.

Met de oproep reageert de KNMG op onlangs uitgelekte conceptrapporten, waarin het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voorstelt om enkele dure geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry niet langer te vergoeden. De KNMG vindt dat afwegingen over kosten van dure behandelingen en medicijnen op macroniveau gemaakt moeten worden, en niet thuishoren in de spreekkamer. De artsenfederatie wil een maatschappelijk en politiek debat over de vraag of een medische interventie opgenomen of gehandhaafd moet worden in het verzekerde pakket.

Transparant

Zonder kosteneffectiviteit is de betaalbaarheid van de zorg op termijn niet te handhaven, aldus de KNMG. Als het gaat om het vergoeden van geneesmiddelen pleit de artsenfederatie daarom voor heldere criteria en een transparante procedure. Verder moet de overheid zorgen voor de toegankelijkheid van doorgaans zeer dure zorg bij weinig voorkomende aandoeningen.

Effectief

De artsenfederatie vindt wel dat medische interventies effectief en noodzakelijk moeten zijn om in het verzekerde pakket te worden opgenomen. “Zonder die eis zou het verzekerde pakket op termijn onbetaalbaar worden”, aldus de KNMG.

Weesgeneesmiddelen

De KNMG is het met het CVZ eens dat bij de zogeheten weesgeneesmiddelen afgeweken zou moeten kunnen worden van de nog vast te stellen norm voor kosteneffectiviteit. “Maar om willekeur te voorkomen is het wel nodig dat voor het afwijken van de norm een aparte procedure ontworpen wordt”, aldus de artsenfederatie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

10 augustus 2012

De KNMG heeft gelijk. Een normeringsvoorstel, inclusief aanpassing voor weesgeneesmiddelen, is te vinden op www.gezondezorg.org/behandelkostenmaximering.php.

Keijser

20 augustus 2012

Dat klinkt toch allemaal heel logisch
Vooral de eis dat "medische interventies effectief en noodzakelijk moeten zijn om in het verzekerde pakket te worden opgenomen".

Het lijkt alsof tot nu toe medische handelingen niet effectief of niet noodzakelijk hoeven te zijn, om toch vergoed te worden.

Waarom wordt het dan vergoed? Pretbehandlingen? Hobby's?

Top