ACTUEEL

Vlieland wil zorgcentrum behouden

De gemeente Vlieland wil intramurale ouderenzorg op het eiland behouden. Een extern onderzoek moet uitsluitsel geven over de haalbaarheid, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Hiertoe hebben burgemeester en wethouders beslist, aldus LC, nu duidelijk is dat woonzorgcentrum De Uiterton in zijn huidige vorm verdwijnt. Het college wil als alternatief een kleinschalig zorgcomplex. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet vooralsnog meer in een extramurale voorziening. Vanaf 1 januari 2013 zou wat de inspectie betreft zorg op het eiland verleend moeten worden buiten de muren van een instelling.

Kritiek

De inspectie liet zich dit voorjaar bijzonder kritisch uit over de kwaliteit van de zorg in De Uiterton. De zorgverlening voldeed op een groot aantal terreinen niet aan de wet- en regelgeving en geldende normen, schreef de inspectie in haar rapport. Op bestuurlijk niveau faalde het zorgcentrum ook. Zo was er geen raad van toezicht. Verder waren zorgdossiers niet op orde, ontbrak het aan voldoende bevoegd en bekwaam personeel en was de wijze van medicatieverstrekking onverantwoord.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

21 augustus 2012

een duidelijk voorbeeld hoe de instrumentele benadering van de kwaliteitsvraag andere kwaliteiten verdringt. zowel voor de zorgafhankelijken als voor hun naasten zal het verdwijnen van iedere vorm van inramurale zorg van Ameland een belangrijke achteruitgang van de kwaliteit betekenen. de zorgafhankelijken, de meesten waarschijnlijk in hun laatste levensfase, worden uit hun vertrouwde omgeving gerukt. bovendien wordt het contact met hun naasten door de grote en moeilijk overbrugbare afstand tot de voorziening waarin zij ondergebracht worden, aanzienlijk slechter, en dat is toch ook een kwaliteit. en anderzijds wordt het voor die naasten niet alleen lastiger om het contact te handhaven (en mantelzorg te bieden), maar ook veel kostbaarder.

maar dat valt natuurlijk in het niet tegenover de kwaliteit die voortvloeit uit de schaalvergroting en het financiële resultaat van zorgaanbieder en verzekeraar.

Top