ACTUEEL

Project voor aanpak wanbetalers zorgpremie

In Enschede is maandag een project begonnen om het aantal wanbetalers van de zorgpremie terug te dringen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaf hiervoor het startschot.

Schippers spreekt van een "taaie problematiek" die "fors" moet worden teruggedrongen. Het gezondheidsstelsel "is gebaseerd op solidariteit tussen rijk en arm, gezond en ziek en tussen jong en oud. Wie zijn premie niet betaalt, ondermijnt de solidariteit van het stelsel," aldus de minister.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen Menzis Zorgverzekeraar, de gemeente Enschede en de gemeentelijke kredietbank Stadsbank Oost-Nederland. Menzis meldde in juni maandelijks 2000 wanbetalers te hebben. "Dat aantal stijgt alleen maar", zei een woordvoerder van het bedrijf toen.

Gefinancierd

Het project wordt gefinancierd door Schippers departement. Het moet de instroom van nieuwe wanbetalers beperken en de uitstroom uit de wanbetalersregeling verbeteren. Schippers prijst de samenwerking tussen gemeentelijke instanties en de zorgverzekeraars.

Nederland telt ongeveer 300.000 wanbetalers van de zorgpremie; dat zijn mensen met een betalingsachterstand van een half jaar of langer. Hiermee is jaarlijks meer dan een half miljard euro gemoeid. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Beers

20 augustus 2012

Advies aan Skipr redactie: vraag het project eens op. Dan kun je lezen dat clienten na het doorlopen van een financiele quick scan mogen intekenen op (meestal door henzelf) betaald budgetbeheer. Dat kost minimaal 30 euro per maand. Verder is het zo dat clienten die intekenen op de collectieve polis voor minima van de gmeente daarmee hun recht op bijzondere bijstand voor medische kosten verliezen. Terwijl de in de collectieve verzekering opgenomen aanvullende verzekering lang niet alles vergoedt, zoals kosten voor een bril of kunstgebit. Gevolg: minima laten wel hun tanden trekken, maar hebben maar vergoeding voor een half kunstgebit. Het project doet niets aan de bronheffing die oorzaak is van het leeghalen van de bankrekening waardoor verzekerden hun energie en huurnota (en andere) niet kunnen betalen. Jammer dat de wanbetalersregeling niet wordt ontdaan van de contraproductieve aspecten, zoals de bronheffing, dat zou veel mensen op de wal houden, in plaats van van de wal in de sloot.

Anoniem

20 augustus 2012

Misschien kunnen mensen met een inkomen van meer dan 200.000 euro dan ook de dubbele premie betalen. Daarmee komt het tekort uit op een teveel aan geld.
Mensen die niet betalen hebben daar voor 70% een goede maar door hen zelf niet gewenste reden voor.
Bovendien kost het hele geintje de wanbetaler geld, sja.... Die Schippers heeft het plan vast niet gelezen alleen aan de inkomsten gedacht.

Knelis

20 augustus 2012

Er zijn genoeg mensen die de premie niet meer kunnen betalen!

Caroline de Pater

21 augustus 2012

Goed hoe Beers de addertjes onder het gras aan de oppervlakte brengt. Het project lijkt voor iedereen baten te hebben, behalve voor de minima. Reden voor VWS om hier middelen voor beschikbaar te stellen (waarom eigenlijk? in wiens zak verdwijnt dat geld?) is de bedreigde solidariteit. Maar de solidariteit van ons zorgstelsel wordt op talloze manieren bedreigd, de problematiek van wanbetalers is een van de kleinere bedreigingen.

Top