ACTUEEL

‘Geboortezorg heeft overkoepelend plan nodig’

‘Geboortezorg heeft overkoepelend plan nodig’

Verantwoorde concentratie en spreiding van verloskundige zorg vraagt om een actieve rol van de politiek. Een overkoepelend plan moet voorkomen dat het proces eenzijdig gestuurd wordt vanuit bedrijfseconomische motieven van individuele ziekenhuizen. Dat stelt voorzitter Angela Verbeeten van de beroepsvereniging van verloskundigen KNOV in een interview met Skipr.

“De politiek moet zich niet afzijdig houden in het debat over concentratie en spreiding van verloskundige zorg”, stelt Verbeeten. “Ziekenhuisbestuurders nemen op basis van marktwerkingsprincipes vaak eenzijdig beslissingen zonder daar zorgverleners, waaronder verloskundigen, en patiënten bij te betrekken. De politiek staat er bij en kijkt er naar. Dat kan niet, er is gewoon een overkoepelend plan nodig.”

Gaten

Een dergelijk plan moet er wat de KNOV betreft voor zorgen dat er in elke regio een goed ingericht en bereikbaar ziekenhuis is voor acute verloskundige zorg. “Wij verwachten van de politiek dat ze inzet op geboortezorg die patiënten nodig hebben, dat er wat te kiezen valt, dat ze zorg dichtbij hebben, en dat er in acute situaties een ziekenhuis in de buurt is”, aldus Verbeeten. “Er zijn  plaatsen waar ziekenhuizen dicht op elkaar zitten, daar kan best een ziekenhuis sluiten, maar als je naar de praktijk kijkt zie je dat de gaten vallen in regio’s waar de afstanden toch al groot zijn.”

Portemonnee

Naast een actieve beleidsbepalende rol verwacht Verbeeten van de politiek dat ze er op toeziet dat alle betrokken partijen inbreng hebben bij de regionale discussies over geboortezorg. “De politiek moet regelen dat iedereen daar over mee kan praten”, vindt Verbeeten. “Als je het aan ziekenhuisbestuurders overlaat, dan speelt de portemonnee van het plaatselijke ziekenhuis de hoofdrol.”

Regierol

Om de veranderingen in de geboortezorg in goede banen te leiden is in 2011 het College Perinatale Zorg (CPZ) opgericht. Als het aan de verloskundigen ligt maakt het CPZ meer werk van de beoogde regierol. “Wij zijn op zich heel blij dat het college is opgericht”, stelt Verbeeten. “Wij zijn ook één van de medeoprichters. Het college moet een regiefunctie gaan vervullen, dat mag wat ons betreft ietsje sneller.

Faciliteren

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid toont zich vooralsnog tevreden over het optreden van het CPZ, zo blijkt uit antwoord op Kamervragen over de rol van het CPZ bij ingrepen in de verloskundige zorg in Meppel. Ondanks betrokkenheid van het CPZ zijn de plaatselijke verloskundigen uit onvrede over de gang van zaken uit het overleg gestapt. In antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Arib stelt Schippers dat “het CPZ een faciliterende rol heeft gespeeld om alle partijen te horen en aan tafel te brengen. Mijns inziens heeft het CPZ de rol gespeeld die zij zou moeten spelen in een zaak zoals deze.”

De KNOV is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top