ACTUEEL

BTN bepleit aanscherping toetredingseisen

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) pleit bij monde van bestuurder Jan Verschuren voor aanscherping van de toetredingseisen voor nieuwe aanbieders in de thuiszorg.

“Het is vreemd dat wie dan ook actief kan worden in de zorg”, zegt Verschuren in een interview met Skipr. “BTN is van mening dat je aan de voorkant scherpe eisen moet stellen over wie actief mag zijn in de zorg. Om echt te kunnen kiezen, moet een burger weten dat een aanbieder aan alle eisen voldoet. Momenteel worden wij te veel geconfronteerd met organisaties die dat niet voor elkaar hebben, met alle nadelige gevolgen van dien.”

Uitkomst

Verschuren is daarnaast van mening dat de huidige financiering van de thuiszorg verkeerde prikkels kent. “Geld is belangrijk”, zegt Verschuren. “We hebben te maken met een macrobudget en bezuinigingen, maar ik denk dat de focus door vooral naar geld te kijken verkeerd ligt. We moeten juist de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder maximaal faciliteren. Met de huidige financiering is het uurtje-factuurtje met als gevolg dat aanbieders zich richten op het produceren van zoveel mogelijk handelingen, terwijl ik denk dat het om de uitkomst van de zorg zou moeten gaan. Als je de cliënt en professional centraal stelt, dan zul je het lef moeten hebben om naar uitkomstfinanciering te gaan.”

BTN is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top