ACTUEEL

VGN in beroep vanwege verlaging vervoerstarieven

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de Haagse rechtbank om de verlaging van de vervoerstarieven in de gehandicaptenzorg goed te keuren.

De VGN vindt dat de rechter ten onrechte alle instellingen over één kam scheert. Hoewel de rechter de bezuiniging van 150 miljoen euro op het gehandicaptenvervoer in het eerdere vonnis “rigoreus” noemde, billijkte hij de maatregel. Het feit dat één op de zes instellingen momenteel minder dan de nu geldende tarieven van veertien tot zeventien euro aan vervoer besteedt, suggereert volgens de rechter dat er ruimte is om  het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding efficiënter en tegen lagere kosten te organiseren.

Niet representatief

Volgens de VGN is de ene instelling de andere niet en worden met name instellingen getroffen die werk hebben gemaakt van extramuralisering. Ook instellingen met een groot werkgebied worden harder getroffen dan instellingen in bijvoorbeeld een grootstedelijke omgeving. “De rechtbank heeft zich gebaseerd op cijfers die niet representatief zijn voor de gehandicaptenzorg”, stelt VGN-directeur Hans Schirmbeck. “Cijfers die bovendien in veel gevallen feitelijk onjuist zijn. Hierdoor is de rechter tot een oordeel gekomen dat ook niet juist is. Daarom gaan we nu in appel.”

Onbehoorlijk

Tijdens de rechtszaak in juli betoogde de Staat dat er voor het oplossen van ernstige knelpunten 25 miljoen euro beschikbaar is. “De rechter heeft dat voetstoots aangenomen”, reageert Schirmbeck. “Maar het ministerie heeft ons inmiddels ambtelijk bevestigd dat die post niet meer bestaat, dat dit geld er toch niet is. De Staat heeft de rechtbank dus verkeerd geïnformeerd en dat vinden we onbehoorlijk.”  

Oplossing

Het appel dient naar verwachting eind september of begin oktober. De VGN probeert overigens ook nog op een andere manier tot een oplossing te komen met het ministerie van VWS. De organisatie dringt er in een brief aan de staatssecretaris op aan om spoedig over de bezuinigingen en de ontbrekende 25 miljoen te overleggen. Het bezwaar tegen korting op de vervoerskosten maakte deel uit van een breder juridisch protest tegen de bezuinigingsmaatregelen uit het Lenteakkoord. De VGN laat de andere punten waarop ze in het ongelijk is gesteld, zoals de korting op de intensiveringsgelden, verder onaangeroerd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans

22 augustus 2012

Deze bezuiniging is gestoeld op de aanname door de NZA dat het vervoer voor dagopvang en begeleiding ook wel door vrijwilligers kan. Hoe verhoudt zich dat tot de wet autovervoer personen?

Top