ACTUEEL

‘Geef specialist wettelijke plek in raad van bestuur’

De bestuurlijke inbreng van medisch specialisten in ziekenhuizen zou wettelijk verankerd moeten worden. Dat bepleit vicevoorzitter Janko de Jonge van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in ee interview met Skipr.

De Jonge noemt het “zeer wenselijk” wanneer wettelijk wordt vastgelegd dat tenminste één lid van de raad van bestuur een medische achtergrond heeft. Volgens De Jonge kan alleen op zo’n manier een beleidsmatig optimale wisselwerking tot stand komen tussen de inhoud en kwaliteit van de zorg enerzijds en kosten en doelmatigheid anderzijds. “Tachtig procent van de medisch specialisten vindt dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de macrokosten”, stelt De Jonge. “Maar medisch specialisten gaan vooral over inhoud. Om dat te koppelen is het ook zinvol om de medisch specialisten een rol te laten spelen in de organisatiestructuur en besturingsfilosofie van een ziekenhuis. Daar moeten ze vanuit de politiek de gelegenheid voor krijgen.”

Doelmatigheid

Volgens De Jonge staat bij de orde doelmatigheid al jaren hoog op de agenda. “We kunnen nog doelmatiger werken en als Orde van Medisch Specialisten zijn we daar al vele jaren mee bezig om samen met wetenschappelijke verenigingen die doelmatigheid te bevorderen”, aldus De Jonge. “Dat doen we door richtlijnen te ontwikkelen en afspraken te maken over registratiesystemen en dat is wat ons betreft wat op de agenda moet staan.”

Consistentie

Om de vruchten van deze inspanningen te kunnen plukken is volgens De Jonge wel noodzakelijk dat de politiek een consistent beleid voert. “Wij verwachten van de politiek consistentie en geen hyperigheid”, zegt De Jonge. “De politiek moet op feiten reageren en niet op incidenten en het veld de gelegenheid geven om datgene wat we hebben ingezet ook verder te ontwikkelen. Het lijkt er nu op dat het hele systeem weer op de schop moet met regionale zorgbudgetten. Ook de symboolpolitiek van de medisch specialist in loondienst komt bij veel partijen weer om de hoek kijken. Het lost niets op. Ik denk dat het verstandig is wanneer de politiek de gelegenheid geeft aan partijen als zorgverzekeraars, ziekenhuizen, medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen om datgene wat  jaren geleden is ingezet verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Dan zullen we ook zien dat die kosten omlaag gaan.”

De OMS is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Koopman

22 augustus 2012

Geen nieuw, maar wel steekhoudend idee! Immers de primaire processen in gehospitaliseerde ziekenzorg zijn verplegen en genezen. Al het andere is randvoorwaardelijk. Dus terug naar de driehoofdige raad van bestuur met twee inhoudsdeskundigen en een algemeen ontwikkeld bestuurder?

Jaap van den Heuvel

22 augustus 2012

....maar om er nu de politie bij te halen, dat gaat toch wel wat ver.

Tieman

22 augustus 2012

Kern is dat professionals zich niet (inhoudelijk) laten aansturen door een leek (zoals een manager zonder dezelfde professionele achtergrond). Daarin schuilt de neiging om dan maar een professional op te nemen in het management. Het gevaar daarvan is tweeledig:
[1] die professional is op enig moment meer manager dan professional en op termijn is hij/zij zelfs aleen nog maar manager, waarmee zijn/haar legitimatie bij de professionals verdwijnt en dan ben je weer terug bij af (zie casus Leen Pijpers in het ASZ).
[2] die professional in het MT (bijv. een specialist in de RvB van het ziekenhuis) gaat de professionals inhoudelijk aansturen, terwijl professionals zich eigenlijk helemaal niet inhoudelijk laten aansturen. Een RvB moet de professionals - zoals dat heet - alleen marginaal willen aansturen: Dat wil zeggen op randvoorwaarden en in geval van conflicten. Iedere poging tot een vorm van inhoudelijke aansturing leidt onafwendbaar tot een clash tussen titanen: professionals vs. managers, waarbij de laatste groep steeds het onderspit delft.
Als een RvB een specialist in haar geledingen opneemt, zal die RvB via die specialist de neiging krijgen om inhoudelijk sturing te geven aan de professionele beroepsuitoefening. Dat zal clashen omdat een professie zich nu eenmaal niet laat aansturen, en zeker niet door een RvB, die uit de aard der zaak een andere focus heeft dan een strikt professionele (ook niet als daar een beroepsbroeder - met een afnemende legitimering - in heeft plaatsgenomen).

Hans

22 augustus 2012

Het ontbreekt bij die "professionals" aan fundamenteel respect voor de rol die aan een RvB maatschappelijk toebedeeld is om met de beschikbaar gestelde middelen (door overheid/verzekeraars) met een verantwoorde bedrijfsvoering de continuiteit van de zorgorganisatie (en dus ook het riante specialisteninkomen) te borgen. Een vergelijking met falende stervoetballers in hun respectloze houding naar hun trainer dringt zich op. Alleen die hebben niet op kosten van de samenleving lang mogen studeren. Kunnen we de medische sterspelers ook op een transferlijst zetten? Eens kijken hoe zo'n markt er dan uitziet?

Marieke

22 augustus 2012

Zorg dan ook bij wet dat je een verpleegkundige in het bestuur hebt zitten. Laten we niet vergeten dat zij de grootste beroepsgroep in de meeste instellingen vormen.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

23 augustus 2012

Specialisten in loondienst is niet slechts symboolpolitiek, zoals De Jonge stelt. De arbeidsvorm zou geheel los gezien moeten worden van de hoogte van het inkomen, maar er zijn drie redenen waarom specialisten in loondienst een goede zaak zou zijn.

1. Bij zowel selectieve zorginkoop als bonus-malusbeloning mag er, om het werkbaar te houden, per instelling maar één partij zijn waarmee de zorgverzekeraar hoeft te onderhandelen.

2. De algemene interne bestuurbaarheid van een ziekenhuis zal sterk verbeteren als er een normaal bestuursmodel komt. Onder andere zijn niet goed functionerende specialisten veel makkelijker te managen door het ziekenhuisbestuur als ze in loondienst werken dan in semi-zelfstandige maatschappen. (Maar weer moeilijker door een ziekenhuisbestuur waarin specialisten zitting hebben, hetgeen het model is dat De Jonge voor ogen heeft.)

3. Met specialisten in loondienst wordt de zogenoemde bestuurlijke spaghetti tussen ziekenhuizen en maatschappen onderling voorkomen.

Zie voor meer informatie www.gezondezorg.org/arbeidsvorm-specialisten.php.

Top