ACTUEEL

CG-Raad is getreuzel rond VN-verdrag beu

Een nieuw kabinet moet eindelijk werk maken van de ratificering en uitvoering van het VN-verdrag inzake mensen met een beperking. Dat bepleit interim-directeur Angelique van Dam van de CG-Raad.

Volgens Van Dam betekent uitvoering van het verdrag een belangrijke stap op weg naar een andere manier van kijken naar onderwerpen als ziekte, zorg en ondersteuning. In het huidige systeem worden mensen met een chronische ziekte of beperking volgens Van Dam gedevalueerd tot “patiënten die behandeld moeten worden of waar iets aan moet worden voorgeschreven”.

Zorgvoorzieningen

Deze kijk op mensen met een beperking stuwt de zorgkosten onnodig op, vindt Van Dam, ondermeer doordat allerlei voorzieningen een zorglabel krijgen opgeplakt. “Neem bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor rolstoelers”, aldus Van Dam. “Dat is nu maar half geregeld, waardoor mensen nog steeds een beroep moeten doen op speciale zorgvoorzieningen om bijvoorbeeld naar hun werk te kunnen gaan.”

Grondrecht

Door de toegang tot werk, onderwijs en huisvesting in een grondrecht te veranderen, zoals het VN-verdrag beoogt, kunnen mensen met een beperking –zo denkt de CG-Raad-  een grotere bijdrage aan de samenleving leveren en hoeven ze ook minder beroep te doen op zorg en ondersteuning.  

Impactanalyse

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten liet de Tweede Kamer eind 2011 weten dat ratificering van het verdrag, dat uit 2006 stamt, haar aandacht heeft. Met het oog op zorgvuldige besluitvorming kondigde de staatssecretaris een impactanalyse aan, die ook helderheid moet geven over de financiële consequenties van ratificering en uitvoering.

De CG-Raad is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top