Finance

VWS: toplonen zorg aan de hoge kant

Het ministerie van Volksgezondheid voelt er vooralsnog niets voor om het advies over toplonen in de zorg zomaar over te nemen. Ook Tweede Kamerfracties zijn kritisch over het advies, meldt de Volkskrant. De verenigingen van bestuurders en toezichthouders in de zorg presenteerden woensdag de code beloning bestuurders, waarin zij een poging doen een salarismaximum vast te stellen.

VWS kritisch op maximum

Volgens het ministerie lijkt de voorgestelde maximumbeloning van 245 duizend euro 'aan de hoge kant', omdat eerder over 220 duizend euro werd gesproken. Minister Klink wilde woensdag nog niet op de beloningscode reageren, omdat hij deze niet kent en de leden van de club van zorgbestuurders de normen nog officieel moeten vaststellen. Klink gaat het advies eerst grondig bestuderen en overleggen met de opstellers voor hij een definitief oordeel velt. Eerder zei hij al de maximumlonen aan de hoge kant te vinden. Staatssecretaris Jet Bussemaker was geregeld kritisch over de te hoge topsalarissen in de AWBZ-sector.

Code aan de sector opleggen

Volgens de voorgestelde beloningscode mogen bestuurders in de gezondheidszorg maximaal 190 duizend euro per jaar verdienen. Alleen voormannen van een marktgerichte organisatie zouden meer kunnen binnenhalen, tot maximaal 245.000 euro. De leden van de belangenverenigingen moeten nog met de code instemmen. De belangenverenigingen verwachten dat minister Klink van Volksgezondheid de code aan de sector oplegt, zoals ook cao’s aan sectoren worden opgelegd. De code kan dan op 1 juli 2009 van kracht worden. Klink voelt hier voorlopig niets voor.

Kamer heeft bezwaren

De extra beloning voor zorgbestuurders die leidinggeven aan een marktgerichte instelling, valt bij een groot deel van de Tweede Kamer in slechte aarde. Het CDA vindt de voorwaarden te onduidelijk, waardoor lonen toch weer kunnen gaan stijgen. De SP is tegen het extra belonen van marktwerking in de zorg.

AWBZ-bestuurders nog minder loon

CDA'er Jan de Vries vindt dat de verleiding voor veel bestuurders dan te groot wordt om boven het reguliere maximum te gaan zitten. Hij vindt ook dat het maximum van 190.000 euro voor ziekenhuizen moet gaan gelden. Voor de AWBZ-sector, waar verpleeg- en verzorgingshuizen onder vallen, kan het hoogste loon wel wat lager. De AWBZ-bestuurders hebben niet te maken met marktwerking, waardoor hun werk wat minder van hen vraagt dan van ziekenhuisdirecteuren. Wel is het CDA blij dat de beloningscode die er nu ligt, minder vrijblijvend is dan de afspraken die tot nu toe gelden in de zorgsector.

Balkenende-norm

De SP vindt de salarissen van zorgbestuurders nog steeds veel te hoog. De socialisten zien graag dat de zogeheten Balkenende-norm van 170.000 euro het plafond wordt in de zorg en de rest van de publieke sector. Ze willen dit in een initiatiefwet gaan regelen. PvdA'er Paul Kalma verwijst naar een eerdere uitspraak van de Kamer dat de lonen in de zorg aan de Balkenende-norm moeten voldoen. Alleen bij hoge uitzondering zou een topsalaris daar een klein beetje boven mogen liggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top