ACTUEEL

VVD: 'Laat mensen zelf thuiszorg betalen'

De meeste mensen moeten in de toekomst zelf hun thuiszorg gaan betalen, vindt VVD-politica Edith Schippers. Als iemand het echt niet redt zonder thuishulp, mag pas bij de overheid worden aangeklopt.

Schippers is minister van Volksgezondheid en maakt zich al langer zorgen over de kosten van de gezondheidszorg, die volgens haar de pan uit rijzen. De thuiszorg niet meer collectief financieren is onontkoombaar om de zorg betaalbaar te houden, stelt ze donderdag in het AD.

Onnodige zorg

Ook moet het systeem op de schop, stelt Schippers. Nu is het zo dat wordt bepaald waar iemand recht op heeft. Aan dat plaatje hangt een budget, dat ook wordt uitgegeven. De VVD-politica stelt dat dit leidt tot het verstrekken van onnodige zorg. Er moet kritischer worden gekeken naar wat iemand nodig heeft, in plaats van naar hoeveel geld er is, stelt ze.

Werkster

Schippers vindt het bijvoorbeeld vreemd dat mensen die al jaren zelf een werkster betalen, als ze ouder worden overstappen op thuishulp omdat die collectief wordt betaald. Ook merkt ze op dat Nederland af moet van het principe dat je een scootmobiel haalt, enkel omdat je er recht op hebt.

In het interview stelt Schippers verder dat partijen die zeggen dat er niet hoeft te worden bespaard op de zorg, hun kop in het zand steken. Als de zorg straks onbetaalbaar wordt, is volgens haar de gewone man de dupe.

Fel tegen

ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, is fel tegen de plannen van de VVD. “Onder het mom van kostenreductie wil de minister dat mensen zelf opdraaien voor de zorg en ondersteuning thuis, in plaats van dat via de gemeente en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) te organiseren. De thuiszorg afschaffen leidt juist tot hogere zorgkosten, omdat mensen die veel zorg nodig hebben juist een zwaardere ziekte-indicatie zullen krijgen als blijkt dat ze onvoldoende hulp uit hun omgeving kunnen krijgen,” zo stelt de ANBO in een schriftelijke reactie.

Ouderenzorg

Schippers zei eerder deze week al dat er vooral moet worden ingegrepen bij de ouderenzorg om de zorgkosten binnen de perken te houden. Zorg zou meer bij mensen thuis moeten worden georganiseerd in plaats van bij instellingen.

De SP en GroenLinks reageerden kritisch op die uitspraken. Volgens de SP wordt het lastig om zorg thuis te organiseren, als de VVD bezuinigt op het budget van huishoudelijke verzorging. GroenLinks stelt dat het "wonderlijk" is dat Schippers tijdens haar bewindstermijn de kans op 'zorg dichtbij huis' niet heeft gegrepen.

(ANP/Skipr)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

23 augustus 2012

"Schippers vindt het bijvoorbeeld vreemd dat mensen die al jaren zelf een werkster betalen, als ze ouder worden overstappen op thuishulp omdat die collectief wordt betaald."
FC: Dat zou inderdaad vreemd zijn, maar gebeurt dat in wezenlijke mate? Ik zie dat niet om me heen. Ik zie werkende mensen een werkster hebben, en ik zie hulpbehoevende thuiswonende ouderen collectieve hulp hebben, maar niet de gezonde gepensioneerden.

Bovendien kun je het ook oplossen met betere indicatiestelling: thuiszorg wordt alleen vergoed als mensen die dingen niet meer zelf kunnen of als het niet meer verantwoord is, zoals ramen lappen op een trap. Luxe zorg, dus thuishulp zonder indicatie, dient men zelf te betalen. Datzelfde zou kunnen en moeten gelden voor scootmobiels.

Men zou verder niet mogen vergeten dat thuishulp altijd nog vele malen goedkoper is dan verblijf in een verzorgingshuis (v/h bejaardenhuis). In die zin zou het voorstel van mw. Schippers heel makkelijk penny-wise, pound-foolish kunnen uitpakken.

Janssen

24 augustus 2012

Helaas vergeet de minister hier dat 'even de ramen lappen bij de buurtvrouw' echt wat anders is dan de thuiszorg die mensen ontvangen. Thuiszorg voorkomt juist dat ouderen eerder een beroep moeten doen op duurdere zorg. Daarnaast is het erg onrealistisch om te stellen dat iedereen die recht heeft op een scootmobiel er ook een gaat halen. Als de minister heeft opgelet kan ze zien dat in veel gemeenten werk is gemaakt van 'de kanteling'. Een omslag in denken en werken in het verstrekken van voorzieningen. De minister doet met deze uitspraken geen recht aan eenieder die zich daarvoor heeft ingezet. Ik zou haar reactie graag nog een keer horen nadat ze in de gemeenten en in de thuiszorg zelf is geweest. De VVD-minister laat zich weer van een slechte kant zien.

Hoekstra

24 augustus 2012

Mooi uitgangspunt van Schippers om een goede discussie op te starten over wat nu echt via de AWBZ moet lopen en wat de burger zelf kan regelen. Uiteraard moet er vangnet zijn, maar laten we nu eens niet uitgaan van wat er is, maar meer van wat er nu eigenlijk echt nodig is. Durf out of the box te denken

Anoniem

24 augustus 2012

Minister Schippers, de minister van tabak, kletst maar doelbewust raak met hele en halve onwaarheden. Opnieuw worden zorgvragers in een kwaad daglicht gezet om bezuinigingen door te kunnen voeren. Er is tenslotte ook een deel van de bevolking die gelukkig geen prioriteiten heeft m.b.t. zorgbehoefte maar toch sociaal voelend genoeg is. Voor deze groep, die geen notie heeft hoe het er werkelijk in de zorg aan toe gaat, werkt deze FRAMING techniek heel goed.Daarnaast wordt ook de schaamte om hulp te vragen, om zorgafhankelijk te zijn, gevoed. Ook dat doet mensen afhaken met alle gevolgen vandien.
Voor alle duidelijkheid: zorgbehoevenden betalen via het CAK een inkomensgerelateerde eigen bijdrage. Een beroep doen op AWBZ of WMO is echt niet zo 'lonend' als Schippers voorspiegelt. Zit men tussen modaal en minimum is men dikwijls financieel al beter af met belastingaftrek ziektekosten. Ook haar uitspraken dat men maar vraagt en krijgt waarop men recht heeft is onzin. De indicatiesteller bepaalt wat men NODIG heeft en niet waarop men recht heeft. Zorg vragen en krijgen wat men (voor iemand!) vraagt is heus niet zo gemakkelijk. Men moet ook de zorgvraag goed omschrijven, SCHRIFTELIJK kunnen toelichten en onderbouwen met bewijzen.

De VVD is goed in kwaadsprekerij, bangmakerij en negativisme. De VVD is blijkbaar zeer gebaat bij bange mensen. Mensen laat je niet bang maken en stem geen VVD! Het moet anders, het kan anders, maar niet zo!

Anoniem

24 augustus 2012

NB Zit men tussen modaal en minimum is men dikwijls financieel al beter af met belastingaftrek ziektekosten. In dat geval is het dikwijls voordeliger om maar zelf een 'werkster' te nemen cq de zorg volledig zelf te betalen.

Schuurman

26 augustus 2012

We zullen inderdaad moeten erkennen dat de zorg naar de toekomst toe ingeperkt zal moeten worden. Dan kan zo'n idee van minister Schippers daar een goede aanzet toe zijn. Echter, .... als de burger zelf moet gaan betalen voor zorg (wellicht niet alleen hulp bij het huishouden) dan zal deze vooraf ook goede condities hiervoor moeten hebben.
Volgens mij ligt de oplossing in een directe betaalrelatie tussen klant en zorgleveranciers - zonder tussenkomst van zorgkantoor - en de mogelijkheid om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars zullen deze mogelijkheid dan wel moeten bieden.
Alleen zo is dit idee op termijn haalbaar en komen er niet opnieuw onnodig mensen in de knel.
Een goede overgang naar een dergelijk systeem vraagt tijd. Pas dan is dit m.i. een realistische suggestie.

Anoniem

19 september 2012

zorg moet blijven Mag best wel meer kosten als maar 17 euro in de 4weken .Waarvan ze ook nog 350 euro weer krijgen. Dus gratis Heeft niemand dat dan ooit gezien daar in den haag hebben ze allemaal de ogen dicht .

Top