ACTUEEL

NPCF wil knip in de ouderenzorg

De curatief getinte ouderenzorg moet een plek in de Zorgverzekeringswet krijgen. Voor de meer welzijnsachtige voorzieningen zullen ouderen in toenemende zelf moeten betalen. Dat zegt directeur Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF in een interview met Skipr.

De NPCF heeft er geen problemen mee wanneer mensen met een grotere beurs als gevolg hiervan luxere zorg inkopen. "Niet iedereen wil naar een bejaardenhuis", stelt Wind. "We willen steeds meer thuis blijven wonen. Passende zorg willen we hebben. Dat moet ook allemaal kunnen. Dat zal wel leiden tot een verschil in betalingen. De een zal meer kunnen kopen dan de ander. Dat is voor je 65ste ook zo. Daar moeten we niet zo dramatisch over doen. Er moet goede zorg beschikbaar blijven voor iedereen, maar we moeten niet voor iedereen een pot nat willen.”

Politiek

Wind spreekt verder haar zorgen uit over de sterk stijgende zorgkosten. Ze ziet geen heil in de oplossingen die politici aandragen. Wind: “De oplossing is dan steeds een kleiner pakket en hogere eigen bijdragen, maar dat moet stoppen. We moeten zoeken naar verstandige oplossingen om een goed betaalbaar stelsel te houden."

Perverse prikkels

De NPCF ziet liever dat de productieverhogende prikkels uit het stelsel gaan om onnodige zorg te voorkomen. “Veel zorg is niet hetzelfde als goede zorg,” zegt ze daarover. Kwaliteit van leven moet altijd voorop staan. Om die reden moeten medici en patiënten de tijd krijgen om informatie uit te wisselen.

NPCF is één van de partijen die betrokken is bij Het Grote Zorgdebat. Naast NPCF zijn dit: ActiZ, SGF, GGD Nederland, GGZ Nederland,NFU, NVZ-Ziekenhuizen, CG-Raad, ZN, VGN, V&VN, BTN, Platform VG, KNGF, KNMO, Verenso, KNOV, LHV, Orde van Medisch Specialisten, LAD, KNMG, NVTZ en VHN.

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 augustus 2012

Ik zou niet zozeer willen pleiten voor het bestrijden van productieverhogende prikkels, als wel voor het bestrijden van prikkels tot het doen van onnodige of onnodig dure verrichtingen (diagnostisch en/of therapeutisch). Dat is een aanmerkelijk verschil, want we willen wel de wachtlijsten wegwerken c.q. voorkomen.

De slechte prikkels zijn ontstaan door invoering van de verrichtingsfinanciering, een jaar of wat geleden. Die financiering werd prestatiebekostiging genoemd, maar daarvan is op zijn best maar half sprake omdat in de bijbehorende DBC's/DOT de uitkomst van de zorg vaak geen rol speelt. Feitelijk zijn DBC's/DOT in een groot aantal gevallen niet meer dan een systeem waarmee verrichtingen gecodeerd en gedeclareerd kunnen worden. Wat dus prikkelde tot het doen van onnodig en onnodig dure verrichtingen.

Er zal dus resultaatbekostiging ingevoerd moeten worden, door de Tweede Kamer inmiddels ook ingezien en uitkomstfinanciering genoemd.

Zie voor meer informatie www.gezondezorg.org/kem.php, welke site overigens geheel losstaat van regering en parlement.

Kranenbarg

28 augustus 2012

De zorgsector is onze grootste (financiële) zorg.
Laat de klant / patiënt de regie voeren.

1e: Bezuinigingen zijn nodig, ieder voor zich en de organisaties / instellingen in totaliteit.
Dit kan door: - de topsalarissen te beperken
- vermijdbare kosten te schrappen
- investeringen naar behoefte en niet naar status
2e: zorg voor een optimaal werkklimaat van een ieder en de gezondheidsklachten zullen afnemen (geen stress en ergernis).
Wees tevreden met wat je hebt en ga voor een menselijk bestaan.
3e: Stop (in de politiek) met het elkaar beschuldigen, sla de handen ineen en ga voor een positieve actie.
Verklein het aantal meebeslissers, zowel politiek als bedrijfsmatig.
We hebben teveel organisaties en instituten en een ieder wil zichzelf handhaven.
Plaats het algemeen belang voorop.
4e: Zorg nu eindelijk voor rechtsgelijkheid binnen de gezondheidszorg; stop met de ons kent ons mentaliteit en ga voor echte zorg, waarbij de mens centraal staat.

Top