ACTUEEL

ZN: ‘Politiek moet niet treuzelen met aanpak AWBZ'

De AWBZ moet fors worden afgeslankt. Daarbij zouden delen van de langdurige zorg naar enerzijds de Zorgverzekeringswet en anderzijds de gemeenten moeten worden overgeheveld. Dat stelt voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een interview met Skipr.

“Waar we echt naar moeten kijken is de langdurige zorg, die moet met het oog op de kostenontwikkeling nodig hervormd worden,” aldus Rouvoet. “De discussie rond de langdurige zorg lijkt op die rond de aow en wao. Ook daar heeft het lang geduurd voordat we durfden toe te geven dat er iets moest veranderen.”

Rechte rug

Rouvoet dringt er bij de politiek op aan om niet langer te treuzelen met ingrepen in de langdurige zorg. “Wat ZN van de politiek vraagt is een rechte rug, geen slappe knieën, maar heldere keuzes. We schieten er niets mee op wanneer zaken in de lucht laten hangen.” Daarbij mag verkiezingsretoriek volgens Rouvoet realiteitszin niet de weg staan. “Elke politicus die zegt dat het zonder pijn voor wie dan ook kan, die moet je fundamenteel wantrouwen, want hij of zij weet dat dit niet waar is. Je kunt niet de zorg hervormen zonder dat iemand daar iets van merkt.”

Rendement

Voor wat betreft de curatieve zorg heeft Rouvoet grote verwachtingen van de verdere uitbreiding van selectieve zorginkoop door verzekeraars. “Als je gericht inkoopt en minder doelmatige zorg afstoot, dus niet meer inkoopt bij ziekenhuizen die niet goed functioneren of slechte zorg leveren, is daar een geweldig rendement te halen”, aldus Rouvoet. “Dat betekent wel dat we af moeten van het idee dat we op elke plek in Nederland, in elk ziekenhuis, bij elke zorgaanbieder gegarandeerd alle zorg kan krijgen ongeacht de kwaliteit.”

ZN is één van de partijen die betrokken is bij Het Grote Zorgdebat. Naast NPCF zijn dit: ActiZ, SGF, GGD Nederland, GGZ Nederland,NFU,NPCF, NVZ, CG-Raad, VGN, V&VN, BTN, Platform VG, KNGF, KNMO, Verenso, KNOV, LHV, Orde van Medisch Specialisten, LAD, KNMG, NVTZ, VHN en ZN.

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

25 augustus 2012

Ik zou goed en slecht nieuws voor dhr. Rouvoet hebben als ik beleidsmaker op VWS zou zijn. Het goede nieuws zou zijn dat ik alles zou willen overhevelen naar de Zorgverzekeringswet. 400 gemeenten met elk een afdeling WMO betekent veel meer ongewenste verschillen in de uitvoering en veel meer overhead dan 4 á 5 grote zorgverzekeraars met elk 20 regionale kantoren.

Daarbij prikkelt één, all-in zorgverzekering de zorgverzekeraar veel meer om aan preventie te doen. Immers, 80% van de zorgkosten worden uitgegeven aan mensen in hun laatste levensdecennium.

Het slechte nieuws zou zijn dat ik alle (semi)private zorgverzekeraars zou willen laten opgaan in één, publieke zorgverzekeraar. Dat scheelt ook weer overheadkosten en kosten a.g.v. de strenger wordende solvabiliteitseisen, en levert een veel effectievere zorgregisseur op.

Eén, publieke zorgverzekeraar is prima te combineren met selectieve zorginkoop, dus met "staatsgezondheidszorg" (i.c. budgetfinanciering), zoals dhr. Rouvoet het noemt, heeft dat niets te maken.

En er zijn nog meer redenen waarom zo'n verzekeraar te prefereren is, zie www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.php.

ANH Jansen

25 augustus 2012

De budgetfinanciering is helemaal niet verdwenen en wordt nu zelfs verstrekt.
De nominale premie van de verzekeraars wordt opgelegd door VWS; in juni/juli wordt in overleg tussen VWS en ZN/ZN-leden vastgesteld of het door VWS voorgestane basispakket kan worden betaald met de door VWS/CPB berekende theoretische rekenpremie: de begroting van VWS is bepalend voor de uitgaven van de verzekeraars!

Verzekeraars zijn nu al niet vrij om hun eigen premie te bepalen!

Zie adviezen Commissie Baarsma die E Schippers met open armen heeft ontvangen en direct wil doorvoeren: wettelijk verbod op overschrijding van het Staatsbudget, acceptatie plicht voor In Natura verzekeringen, een wettelijk verbod op Restitutie Polissen voor de basisverzekering, een gratis doorleverplicht voor zorgaanbieders als het budget is opgemaakt van de verzekeraars.

En dan wil OpperHollebolleGijs Andre Rouvoet er ook wel de AWBZ bij doen.

De OESO heeft e.a. nu tot twee maal toe doorgerekend en kwam tot twee maal toe tot de conclusie dat een NHS/Scandinavisch model toekomstbestendiger, robuuster, Solidairder, rechtvaardiger, menswaardiger e.d. is dan een privaat zorgstelsel.

Ook B Baarsma komt eigenlijk tot dezelfde conclusie en houdt een slag om de arm inzake toestemming door de EU! Het Nederlandse Systeemmodel gaat met haar voorstellen helemaal over de rand is haar veronderstelling.

Met marktwerking, keuzevrijheid voor de burger en vrije markt heeft het systeemmodel in ieder geval niets te maken.

Maar de beste SpinDoctors zitten bij ZN/ZN-leden en ze hebben de beste lobby. Die lobby reikt tot in de DNB.

Wie de cijfers beheert, beheerst de markt/publieke opinie.zorg doordenkertjes

25 september 2012

Ik maak me veel zorgen om de groeiende macht van de verzekeraars:
Wat betreft onze toekomstige zorg: bekijk de film ‘Sicko’ van Michael Moore maar vast goed. Men is de basiszorg al aardig aan het afbreken.
2012: Minister Schippers op Tweede Kamer vragen van Mw. Leijten: "De hoeveelheid geld die zorgverzekeraars uitgeven aan reclame valt buiten mijn verantwoordelijkheid. " ; " Het staat de verzekeraars vrij om vermogens op te bouwen die boven de minimaal vereiste solvabiliteit uitgaan...."

Maak de verzekeraars publiekrechtelijk, of nog beter de basiszorg en AWBZ volledig via de overheid. De aanvullende verzekeringen ('luxe zorg') leent zich wel voor marktwerking via de (private)verzekeraars.

zorg doordenkertjes

25 september 2012

Tevens zorgelijk, bovenstaand schrijven werd als commentaar op een artikel op de telegraaf site geweigerd door de telegraaf moderator.

Top