ACTUEEL

'Ook raad van toezicht VUmc faalde'

Hans Berg, voormalig lid raad van toezicht VUmc, wijt het uit de hand lopen van de crisis niet alleen aan de raad van bestuur. "Ook de raad van toezicht heeft gefaald."

Hotshots

Hans Berg (67) was het als lid van raad van toezicht niet eens met de wijze waarop het bestuur van VUmc omging met klokkenluider Rick Paul. Maar er werd niet naar hem geluisterd en het conflict tussen de medisch specialisten liep gierend uit de hand, vertelt hij op Volkskrant.nl  Hij stapte begin  januari 2012 op als lid van de raad van toezicht.  Als eerste geeft hij op Volkskrant.nl inzicht in de manier waarop het bestuur omging met de voortwoekerende crisis.

Verwijtbaar

'Ik vind het verwijtbaar dat de raad van toezicht niet in een veel eerder stadium heeft gezegd tegen de raad van bestuur: 'en nu is het klaar'. Nu heeft iedereen zich ingegraven. Ze hadden veel strakker moeten zijn. Maar zo gaat het toezichthouden hier in Nederland. Wij kwamen vijf tot zes keer per jaar een dag lang bij elkaar. Van tevoren hadden we een halve meter dossiers opgestuurd gekregen. Het bestuur had daar al uittreksels bij gedaan over de onderwerpen die het zelf belangrijk vond om te bespreken. Je bent afhankelijk van de informatie die het bestuur je biedt. Want in de praktijk gaat natuurlijk geen van de toezichthouders al die rapporten lezen.'

Noodzakelijk

Het aftreden van Elmer Mulder en Wouter van Ewijk was volgens hem een dramatische beslissing, maar noodzakelijk voor het ziekenhuis. "De raad van bestuur werd zelf een groepje dat de hele organisatie in gijzeling hield. Ze waren niet geschikt. Er heerste zo'n ontzettende angst binnen het VUmc en dit beperkt zich niet tot de longafdeling. Ik had er geen vertrouwen meer in dat ze nog in staat waren om dit te besturen. Het was een kwestie van tijd voordat ze af zouden treden."

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 augustus 2012

Dat gaat weer een hoop premie- dus belastinggeld aan afkoopsommen en gouden handdrukken voor excellent functioneren kosten.

Greet Meihuizen-de Regt

26 augustus 2012

Citaat uit bovenstaande: "Want in de praktijk gaat natuurlijk geen van de toezichthouders al die rapporten lezen."
En waarom dan niet? Is 'niet lezen' zo vanzelfsprekend? Oké dat kost tijd, maar daar ben je toch voor aangesteld om zaken die je worden aangeboden te bestuderen en naast de samenvatting van de RvB ook het jouwe er uit te halen? Hebben toezichthouders dan vaak te weinig tijd voor de verantwoordelijkheid die ze zijn aangegaan?

Anoniem

26 augustus 2012

'zo gaat het toezichthouden hier in Nederland.'
Toezichthoudend Nederland doet zijn werk op basis van bijjgevoegde uittreksels van de raden van bestuur - op deze wijze is toezicht houden een wassen neus en van geen enkele toegevoegde waarde. Daar draagt geen enkele prachtige code Good Governance iets aan bij.
Zo moet het dus niet en zeker niet in de zorg!
Hoe moet het wel - eerst maar eens alle hotshots er uit en betrokken (oud) professionals en slimme patiënten erin?

Tomas Jansma

26 augustus 2012

Raden van toezicht die op cursus zouden moeten om weer iets over ethiek te leren schreef men een paar jaar geleden bij de eerste catastrofale situaties of het nu banken, woningcorporaties of zorginstellingen betrof.

Op zich al een belachelijk idee natuurlijk want die ethiek moet in je genen zitten als bestuurder en toezichthouder.

Natuurlijk heeft het toezicht ook hier gefaald. Ga weer schrijven aan mijn Blog: "Koester uw Klokkenluider!"

@FlexMind

Letta Kleijn - de Groen

26 augustus 2012

Dit is al jaren aan de gang dat deze beroepsgroepen ruzie maken en slecht functioneren en niemand grijpt in. Niet de NPCF,niet de IGZ,Raad van toezicht, de directeur, enz. Ze houden allemaal hun mond . Ik stond erbij en ik keek erna, zei herr Kingsma. Bob Smalhout zei het gaat om het grote geld en niet om de MENS. De zorg gaat met honderden guldens om hoog. Ouderen moeten nog meer inleveren.En wie is de slachtoffer dat is de patiënt. Als je geen geld hebt dan wordt de stekker uitgetrokken..Wat is een mensenleven waard?? Hoe meer je mankeert hoe meer je de gemeenschap kost.

van Zanten

26 augustus 2012

Toch wel schokkend om te lezen hoe blijkbaar de werkwijze van de Raad van Toezicht is. Als dit model staat voor de rest van de ziekenhuizen (en daar lijkt het wel een beetje op), dan stelt dat toezicht dus weinig voor. Dat in combinatie met het feit dat de medisch specialisten samen een machtsblok vormen maakt per definitie een ziekenhuis blijkbaar onbestuurbaar. Het is puur mazzel hebben met goede bestuurders in een RvB die draagvlak weten te krijgen, dat werkt echter alleen als er niets spannends gebeurt. Bij een crisis valt dat model direct om blijkt nu wel.

Die 'halve meter dossiers' heb je als RvT lid nodig op het moment dat je bij een onderwerp denkt dat klopt niet en ik wil meer weten. Kijkend naar de bezoldiging van de RvT leden (die is fors voor een paar dagen per jaar) dan mag je verwachten dat je inzet levert en genoeg ervaring hebt om aan te voelen wat wel en niet belangrijk is. Daar zit blijkbaar een probleem, gebrek aan kennis. Nu lijkt het meer op het een beetje erbij doen voor de centen en als het spannend wordt niet thuis geven.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

26 augustus 2012

Verbetering begint bij jezelf. Falen in de medische sector wordt stelselmatig verzwegen ten koste patientveiligheid.
Het old boys network beschermt falende artsen en bestuurders, tenzij de media hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen tav misstanden.
Artsen-klokkenluiders krijgen bijval, patient-klokkenluiders blijven verstoken van adequate medische behandeling.
SIN-NL wijst Heer Veerman, voorzitter van de Raad van Toezicht op de erbarmelijke situatie van slachtoffers van medische fouten en roept hem op tot het starten van direct overleg ter verbetering.
Verbetering begint bij jezelf.

Friederich

27 augustus 2012

Het zwarte pieten is begonnen. Iedereen, incl RvT, krijgt nu onder uit de zak. Het opmerkelijke is dat deze berichtgeving altijd hoge publiciteitswaarde heeft gezien de grote media-aandacht die het krijgt.

Conflicten en spanningen tussen professionals en bestuurders binnen organisaties zijn van alle dag. En niet alleen voorbehouden aan ziekenhuizen. Schijnend van dit conflict is dat het resultaat, volgens de berichtgeving, een dode patient is. Onacceptabel natuurlijk, maar helaas komt dat ook vaker voor en dan wordt de pers niet gehaald.

Er wordt nu gedaan of deze crisissituatie uniek is en er verkeerde keuzes zijn gemaakt. Ik durf te beweren dat de heren Mulder en Van Ewijk in hun (relatief) lange bestuursperiode veel van dit soortgelijke situaties succesvol hebben beslecht. Het zou mij zelfs niet verbazen als zij ook ditmaal een beproefde route hebben gekozen voor interventie. Alleen dit keer was de magie uitgewerkt.

Klaarblijkelijk was het krediet verspeeld (na het Eyeworks incident), rook de media bloed, en barbertje moest hangen. Nog los van de schuldvraag, zijn de patronen en escalatie van dit incident zeer herkenbaar.

Interessant te weten is of dit voorkomen kan worden met bijv. nog betere governance, veiligheid en meldsystemen, een RvT die alle stukken leest en er bovenop zit, IGZ invallen etc etc. Moeilijk te zeggen. Maar wat je op z'n minst mag verwachten is dat de betrokken bestuurders en professionals snappen in welk mechanisme zij met elkaar werken en dat zij op tijd inzien in welke crisissituatie zij zijn beland met alle consequenties van dien. Nu zijn er alleen maar verliezers. Ik ben er van overtuigd dat geen van allen dit zo had gewild.

Antoinette Vietsch

29 augustus 2012

Interessant is dat het een academisch ziekenhuis betreft. Dus dokters in loondienst en Raad van Toezicht dat benoemd wordt door het Ministerie van OCW. Voor de problemen lijkt dus loondienst en niet onderlinge benoeming in RvT geen oplossing te zijn.

Top