ACTUEEL

Rutte onder vuur over bezuinigingen in zorg

VVD-lijsttrekker Mark Rutte is zondagavond in RTL-verkiezingsdebat onder vuur genomen over de bezuinigingen in de zorg. Volgens Emile Roemer (SP), Diederik Samsom (PvdA) en Geert Wilders (PVV) maakt de VVD door verhoging van het eigen risico en het schrappen van voorzieningen de zorg voor veel mensen onbetaalbaar.

Bureaucratie

Zij denken dat er in de zorg nog veel geld te halen valt door het terugdringen van de bureaucratie en door topinkomens van de "zorgbobo’s’’ aan te pakken, zoals Wilders het formuleerde. Roemer pleitte voor inkomensafhankelijke premies, waardoor de hogere inkomens meer betalen voor de zorg.

Geen keuzes

Rutte verweet de andere lijsttrekkers geen keuzes te maken. Volgens hem zorgen de voorstellen van SP, PvdA en PVV ervoor dat de wachtlijsten weer terugkomen en dat mensen straks de helft van hun inkomen aan zorg kwijt zijn. (Bron: ANP)

 

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat van woensdag 29 augustus. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt plaats van 16.00 uur tot 18.00 uur. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

26 augustus 2012

Het niveau van de discussie was niet verheffend, doordat er van alle zijden gegrossierd werd in dogmatische stellingen. De hoofdpunten:

* Men mag uiteraard de mening zijn toegedaan dat "zorgbobo's" teveel verdienen, maar het lijkt mij dat er niet zó veel van hen zijn dat het verlagen van hun inkomen zoden aan de premiedijk zou zetten. Bovendien is het maar de vraag of de bestuursrechter dat zou accorderen.

* De premies zijn al grotendeels inkomensafhankelijk. Sowieso de AWBZ-premie en de Zvw-werkgeversbijdrage. De nominale premie is dat op zich weliswaar niet, maar daar staat wel weer een inkomensafhankelijke zorgtoeslag tegenover.

* Het verhogen van het eigen risico doet de financieringslast alleen maar verschuiven, doet niets aan de kosteneffectiviteit van de zorg. Verder benadeelt het de mensen met een zorgbehoevende handicap of chronische aandoening op een onevenredig grote wijze, en uit onderzoek door het Nivel is gebleken dat het de zorgconsumptie niet of nauwelijks remt. Dat een verhoogd eigen risico dat wel zou doen is niet meer dan een hypothese.

Het zou ingeruild moeten worden tegen redelijke eigen bijdragen voor (alleen) zelfverwezen zorg, zoals bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief.

* Wachtlijsten met beperkte lengte zijn helemaal niet erg, als het gaat om niet-spoedeisende hulp zoals heupvervanging bij artrose.

* Het lijkt een illusie om te denken dat regionale budgettering wel de kosteneffectiviteit zou verhogen, als nationale budgettering heeft bewezen dat niet te doen.

Voor een meer pragmatische benadering, onafhankelijk van alle partijpolitieke belangen, zie www.gezondezorg.org.

Bolle

27 augustus 2012

Een verkiezingsdebat scoort altijd hoog op oneliners en quotes. Wil je meer informatie en weten wat de politieke partijen beloven aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden lees dan de V&VN Zorgmeetlat:
http://www.venvn.nl/Home/tabid/679/ctl/Details/ArticleID/7349/mid/3229/D66-met-stip-bovenaan-op-VenVN-Zorgmeetlat.aspx

Bell

27 augustus 2012

Eigen risico kut ben chronisch maar als iedereen nu z'n eigen risico heeft gehad gewoon daarna misbruik van maken de boel overbelaste voor ieder wiswasje naar de dokter en specialist gaan met heel Nederland dan gaat het er vanzelf wel af

Top