ACTUEEL

Private equity drukt stempelt op overnames

Private equity drukt stempelt op overnames

Het aantal overnames in de zorg zal dit jaar tot boven de vijftig groeien. Tussen de dertig en veertig procent van deze overnames komt voor rekening van private investeerders. Dat becijfert managementadviesbureau Boer&Croon in een marktanalyse.

Het aantal overnames laat al sinds 2008 een stijgende tendens zien. Ging het in 2008 nog om 17 overnames, vorig jaar kwam de teller uit op 29. In 2011 kwam het totale aantal overnames in de zorg uit op 29. Over de eerste helft van dit jaar telt Boer&Croon al 27 overnames.

Crisisbestendig

Een substantieel deel van de overnames in de zorg wordt gedaan door private equity. Investeerders worden volgens Boer&Croon gemotiveerd door het feit dat de zorg vooralsnog crisisbestendig is: economische schommelingen lijken verdere groei niet in de weg te staan. Daarbij is de sector ook vanuit het oogpunt van potentiële efficiencywinst aantrekkelijk.

Marktkennis

Volgens Boer&Croon wordt tussen de 30 en 40 procent van de overnames gedaan door private investeerders. Daarbij valt op dat investeerders zich minder op ondersteunende sectoren richten, maar steeds sterker op de directe zorgverlening in de cure, care of paramedische sector. “We signaleren dat investeerders steeds meer kennis krijgen over de markt”, stelt Dagmar Enklaar, partner bij Boer&Croon. “Hierdoor kunnen zij risico’s beter inschatten en durven zij eerder te investeren in zorgverlening.”

Beperkte informatie

Bij de marktanalyse zijn bestuurlijke fusies tussen zorgverleners buiten beschouwing gelaten. De focus ligt puur op de overname van aandelen en activatransacties dan wel het stichten van een joint venture, met dien verstaande dat de farmaceutische industrie niet meetelt. Over het geldbedrag dat met de overnames is gemoeid, kan Boer&Croon geen uitspraken doen gezien de beperkte informatie hierover.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 augustus 2012

Echt boeiend wordt het pas wanneer er volop ziekenhuizen dreigen om te vallen.

Top