ACTUEEL

V&VN legt verkiezingsprogramma’s langs meetlat

V&VN legt verkiezingsprogramma’s langs meetlat

Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen langs de meetlat gelegd. De Zorgmeetlat maakt inzichtelijk wat de politieke partijen beloven aan de verpleegkundigen en verzorgenden en wat dit betekent.

Bij het samenstellen van de Zorgmeetlat heeft V&VN steeds de vraag gesteld: wat heeft onze beroepsgroep nodig om in de komende kabinetsperiode goede zorg te kunnen geven aan onze patiënten, bewoners en cliënten? Bij het beantwoorden van deze vraag heeft V&VN met name gekeken naar de vraagstukken die de komende jaren opgelost moeten worden. De taak van een volgend kabinet is volgens V&VN in elk geval te zorgen dat de vraag naar zorg binnen de perken blijft, dat er voldoende goed opgeleiden collega’s beschikbaar zijn. Dit vraagt om gericht beleid en investeringen, stelt V&VN.

Vijf criteria

De Zorgmeetlat is gebaseerd op vijf criteria.
1. Preventie en begeleiding; stimuleer dat burgers zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen
2. Instroom van nieuwe zorgmedewerkers; maak het aantrekkelijk voor schoolverlaters om te gaan werken in de zorg
3. Motivatie en behoud; voorkom dat verpleegkundigen en verzorgenden teleurgesteld de zorg verlaten
4. Investeren in de kwaliteit en veiligheid van de zorg
5. Flexibiliteit en taakherschikking; zet iedere zorgverlener dáár in, waar haar/zijn competenties het meest effectief zijn.

De tekst van de zorgparagraaf is getoetst aan de hand van de vijf opgestelde criteria. voor elk criteria kan een verkiezingsprogramma 0 tot 3 punten verdienen. Door het ontbreken van de financiële kaders wordt onvoldoende inzichtelijk of er expliciet geld wordt vrijgemaakt voor concrete middelen. Hierdoor krijgt ieder programma in de beoordeling 1 aftrekpunt.

Hoogste score

De partij D’66 komt het beste uit de bus met een rapportcijfer 8. D’66 scoort het hoogst op de criteria motivatie&behoud, kwaliteit&veiligheid en flexibiliteit. Daarna volgt de SP met een 7.

VenVN_meetlat partijen_SCORE TABEL

Puntentelling

0 punten het verkiezingsprogramma zegt niets over dit criterium
1 punt het verkiezingsprogramma noemt het criterium slechts in algemene zin
2 punten het verkiezingsprogramma noemt het criterium specifiek in relatie tot verpleegkundigen en verzorgenden
3 punten het verkiezingsprogramma belooft aan verpleegkundigen en verzorgenden een concrete maatregel en/of maakt expliciet geld vrij voor deze maatregel

Financiële paragraaf

Opvallend vindt V&VN dat in 2012 de financiële kaders slechts in zeer algemene termen worden beschreven of geheel ontbreken. In de voorgaande jaren dat V&VN een zorgmeetlat uitbracht, keek ze altijd ook naar investeringen of bezuinigingen die partijen in de financiële paragraag aangaven. Omdat deze nu ontbreekt, heeft V&VN de criteria aangepast.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top