ACTUEEL

‘Leg rekening uitdijende AWBZ niet bij gehandicapte’

Mensen met een verstandelijke beperking worden onevenredig hard getroffen door bezuinigingen op de AWBZ, terwijl ze niet of nauwelijks bijdragen aan de kostengroei. Dat stelt voorzitter Wim Drooger van het Platform VG in een interview met Skipr.

“De zorgvraag van mensen met een verstandelijke beperking is al jaren vrij stabiel”, aldus Drooger. “Door de jaren heen is de AWBZ steeds verder verbreed, waardoor  steeds meer mensen er gebruik van konden maken. Als er dan over de hele breedte wordt bezuinigd zie je juist bij de doelgroep voor wie de AWBZ oorspronkelijk bedoeld was en die helemaal niets aan die groei kan doen, de zorg verschralen.”

Ouderwets

Daarbij hebben ad hoc-bezuinigingen volgens Drooger allerlei ongewenste neveneffecten. Als voorbeeld noemt hij de bezuinigingen op het vervoer naar dagbesteding of werk. “Instellingen die juist hun best hebben gedaan om mensen in de wijk onder te brengen en deel te laten uitmaken van de samenleving, worden fors getroffen”, stelt Drooger.  “Terwijl ouderwetse instellingen die nog heel gecentraliseerd zijn relatief weinig last hebben van de maatregel.”

Overhevelen

Om verdere uitholling van de gehandicaptenzorg voor te zijn, pleit Drooger voor een herdefiniëring van de criteria voor toelating tot de AWBZ. “Wij denken dat het onontkoombaar is dat er ingegrepen wordt in de doelgroep van de AWBZ, ” vindt Drooger. “Er moet een duidelijke nieuwe definitie komen van wie heeft er recht op deze zorg. Dat betekent dat er mogelijk doelgroepen overgeheveld worden naar de zorgverzekeringswet, omdat het zorg is die verzekerbaar is.”

Indicatie

Ook wil het Platform VG ingrijpen in de bureaucratie. “Voor elke handeling van opname in een instelling tot vervoer of ondersteuning bij onderwijs is een aparte indicatie nodig”, zegt Drooger. “Terwijl om zorg gaat die levensbreed en levenslang is. Maak er een integrale indicatie van en ga op basis daarvan zorg en ondersteuning regelen en doe ook dat zonder alle schotten ertussen. Als je dat doet worden mensen beter geholpen en wordt de zorg goedkoper.”   

Platform VG is één van de partijen die betrokken is bij Het Grote Zorgdebat. Naast Platform VG zijn dit: ActiZ, SGF, GGD Nederland, GGZ Nederland,LHV, NFU,NPCF, NVZ, CG-Raad, VGN, V&VN, BTN, KNGF, KNMO, Verenso, KNOV, LHV, Orde van Medisch Specialisten, LAD, KNMG, NVTZ, VHN en ZN.

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 augustus 2012

Het is een goed stukje van Wim Drooger, Ben het helemaal met U eens. Maar ik wil even laten weten dat er ook kinderen zijn die vanaf de geboorte Chronisch ziek zijn en daar ook niet voor kunnen verzekeren. Je mist een Gen in je bloed en je bent je hele leven ziek, echt ziek. Je verstand doet het dan wel goed maar je lichaam niet. Dit heeft ons heel veel geld gekost en wordt nu nog steeds duurder door alle eigen bijdragen en liggeld in het ziekenhuis a € 7,50 per dag, komt zeker nog administratiekosten bij. Ze is de laatste jaren 150 dagen per jaar in het ziekenhuis. Wij worden zwaar bestraft ondanks de zorgen en het verdriet dat ze elke dag veel pijn heeft en dat er geen toekomst is voor haar. Zelfs geen dagbesteding of instelling voor chronisch zieken.

Ernst van Drumpt

28 augustus 2012

De mening van de heer Drooger is heel herkenbaar en onderschrijf ik....... grotendeels. Wat ik niet kan onderschrijven is de splitsing die wordt aangebracht als hij spreekt over vervoerskosten. Ook bij instellingen waar nog een groot deel van de clienten op een "instellingsterrein" wonen, gaan mensen naar dagactiviteiten, al dan niet op die locatie. Die instellingen, eigenlijk die clienten, worden nu evenzo getroffen door deze maatregel omdat ook bij hen de vervoerskosten gehalveerd worden. De handen moeten we ineen slaan bij deze bezuinigingsmaatregel, daar moet de focus op zijn. Laten we ons niet laten verleiden tot uitspraken als ouderwets/ centraal wonen enz. als we het over bezuinigingen op vervoerskosten hebben. Voor het overige nogmaals gezegd een heel herkenbare reactie die ik van harte onderschrijf!

Kees Marges

28 augustus 2012

Goed pleidooi van Wim Drooger, directeur Platform VG, voor het behoud van de Awbz voor mensen met een verstandelijke beperking. Zonder onderscheid, dus zonder verschil te maken waar de mensen met een verstandelijke beperking wonen, thuis of in een instelling. Ook mensen die thuis wonen en daar verzorgd worden door bijvoorbeeld hun ouders, zijn in veel gevallen ernstig tot zwaar verstandelijk beperkt en behoren tot de oorspronkelijke doelgroep waar de Awbz voor was bedoeld. Het mag niet zo zijn dat 'zorg dichtbij' zoals dat nu de wens is van nagenoeg alle politieke partijen (en waar zeker veel voor te zeggen is) zo dogmatisch wordt toegepast, dat er voor mensen met een verstandelijke beperking geen mogelijkheid meer over blijft om voor zorg te kiezen, die bij hun zorgbehoefte past, ook al is dat niet zo dichtbij. Aan een eenheidsworst, gebaseerd op de stelling wat goed is voor de ene gehandicapte, moet maar goed genoeg zijn voor de andere (verstandelijk) gehandicapte. Dat is in veel situaties namelijk niet het geval.

Top