ACTUEEL

Achmea: hoofdlijnenakkoord lijkt te werken

Achmea: hoofdlijnenakkoord lijkt te werken

De groei van de zorgkosten vlakt af, signaleert verzekeraar Achmea. Het bedrijf spreekt van “een voorzichtig bewijs dat het ingezette beleid, waaronder het Hoofdlijnenakkoord, resultaat begint op te leveren en dat de stijging van de zorgkosten succesvol kan worden beïnvloed”. Achmea heeft dit dinsdag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers.

Stijging zorgkosten vlakt af

Bij de eerstelijnszorg (farmacie, huisartsenzorg en hulpmiddelen) zijn de zorgkosten in de eerste helft van dit jaar minder hard gestegen. “We zien dat de zorguitgaven bijna 100 miljoen euro lager zijn dan ingeschat”, aldus Gerard van Olphen, bestuurder en vice-voorzitter van Achmea. Dit is op een totaalbudget van 5,6 miljard euro. Bij de tweedelijnszorg (ziekenhuizen en overige zorgaanbieders) ziet Achmea ook indicaties die wijzen op een afname van de stijging van de zorgkosten. “De groei van zorgkosten is traditioneel tussen de 8 en 5 procent. Deze lijkt nu te zijn afgevlakt naar 2,5 tot 2 procent. De afspraken uit het hoofdlijnenakkoord lijken dus niet irreëel”, zegt Van Olphen. “Het hoofdlijnenakkoord wilde de groei van zorgkosten beperken. Dit leek destijds een enorme opgave. Hoewel wel nog geen definitieve conclusies kunnen trekken, constateren we dat een maximale groei van 2,5 procent haalbaar kan zijn.”

Hoofdlijnenakkoord

Om de stijging van de kosten van de gezondheidszorg te beperken tot maximaal 2,5 procent per jaar, werd vorig jaar juli besloten meer verantwoordelijkheid en financieel risico bij zorgverzekeraars en verzekerden neer te leggen. Volgens Achmea kunnen zorgverzekeraars de kosten helpen verlagen door onder meer selectief zorg in te kopen. "Er is niet één silver bullet aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de daling van de kosten", zegt Van Olphen. "Het is een samenspel van maatregelen van overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars."

Inkooponderhandelingen

Achmea is de inkooponderhandelingen met zorgaanbieders over 2013 en 2014 al gestart. De verzekeraar zet in op het sluiten van tweejarige contracten. Hiermee verwacht de verzekeraarde meer stabiliteit te  brengen in de groeiafname bij ziekenhuizen en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn zeker te stellen. Achmea wil de inkoop van zorg voor het eind van dit jaar afgerond hebben. Ziekenhuizen reageren volgens Van Olphen positief op deze intentie.

Winst

Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar meer winst geboekt dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 200 miljoen euro. Dat is 11 procent meer dan in de eerste helft van 2011. De bruto premieomzet klom met 5 procent tot 11,5 miljard euro, de totale omzet steeg met 27 procent tot ruim 13 miljard euro. Achmea verlaagde de kosten afgelopen halfjaar met 5 procent tot bijna 1,5 miljard euro.

Fusie met De Friesland

De bruto premieomzet is met 5 procent gegroeid mede dankzij de fusie met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) die het eerste halfjaar 2012 is afgerond. De winst in de Achmea-tak Zorg Nederland bedroeg de eerste helft van dit jaar 182 miljoen euro tegenover 157 miljoen een jaar eerder. De fusie met DFZ heeft aan deze winst zo’n 15 tot 18 miljoen euro bijgedragen, aldus Van Olphen.

Resultaten

Bestuursvoorzitter Willem van Duin sprak van goede resultaten ,”ondanks de aanhoudende turbulentie op de financiële markten''. Achema heeft dit jaar 150.000 nieuwe verzekerden erbij. Het totaal aantal Nederlanders met een zorgverzekering van Achmea is daarmee opgelopen tot meer dan 5,5 miljoen.

Achmea heeft in 2012 vooralsnog 5,7 miljard euro uitgekeerd om de kosten voor basiszorg van haar klanten te vergoeden. Dat is 96 procent van de inkomsten uit premies voor basiszorg.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 augustus 2012

Dit lijkt te mooi om waar te zijn, en ik geloof het dan ook niet. Hier zit een truc achter. Ik weet niet welke, maar ik weet wel dat de burger uiteindelijk zal betalen.

Schulte

28 augustus 2012

Het hoofdlijnenakkoord zat niet dicht. Er bleken overal gaten in te zitten waardoor er op papier kon worden voldaan aan de wensen van de minister. Kijk naar de begrotingen van de ziekenhuizen en je zult zien dat zij een grotere groei verwachten dan de 2 a 2,5%.

Achmea weet dat ook, maar wil graag de wind uit de SP/PvdA zeilen halen. Die partijen willen het zorgstelsel flink aanpassen en dat wil Achmea niet.

anoniem

31 augustus 2012

Ik vind het nogal ongepast om in een stuk over bezuinigingen en in sommige gevallen simpelweg afknijpen ook te praten over de winst van de afknijpers.......Natuurlijk is het allemaal privaat en mogen zij winst maken maar de kosten mogen niet zo hard stijgen (en dat is volkomen terecht) maar ik vind dit niet netjes!

Top