ACTUEEL

‘Gezondheidsvoorlichting verplicht vak op school’

Gezondheidsvoorlichting zou een verplicht vak moeten worden op middelbare scholen. Dat bepleit voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman van artsenfederatie KNMG in een interview met Skipr.

Met de oproep onderstreept de KNMG eens te meer het belang dat de artsenfederatie aan preventie hecht. “Het huidige demissionaire kabinet vindt het vooral een verantwoordelijkheid van de individuele burger”, reageert Nieuwenhuijzen Kruseman. “Maar onderzoek toont aan dat populatiemaatregelen uitermate effectief zijn. Dan kun je denken aan afspraken met de voedingsmiddelenindustrie over de hoeveelheid zout en het type vetten in het voedsel of rookontmoedigingsprogramma’s.”

Integrale benadering

De KNMG maakt zich daarnaast sterk voor een uitgesproken integrale benadering van gezondheidszorg, waarbij de zorgvraag van de patiënt leidend zou moeten zijn, zowel zorginhoudelijk, organisatorisch als financieel.  Dit betekent ondermeer dat artsen in nauwe samenspraak met de patiënt de zorgvraag moeten verhelderen. “dan gaat het ook om wat de patiënt belangrijk vindt voor zijn kwaliteit van leven”, aldus Nieuwenhuijzen Kruseman. “Zeker bij oudere patiënten speelt dat een rol. En dan krijg je soms een andere uitkomst dan je op basis van evidence based medicine zou verwachten.”

Zorgvraag

De zorgvraag als leidraad heeft ook invloed op de opleiding van zorgprofessionals, gelooft Nieuwenhuijzen Kruseman. “Vanuit die zorgvraag moeten we vragen welke beroepsgroepen we nodig hebben, in welke hoeveelheid  en welke competenties nodig zijn”, aldus Nieuwenhuijzen Kruseman. “Daar lopen zorgaanbod en zorgvraag momenteel behoorlijk met elkaar uit de pas. De KNMG heeft de indruk dat er te veel specialisten zijn voor generalistische onderwerpen. Dat leidt tot ondoelmatigheid.”

Budget

Integrale zorgverlening vraagt volgens Nieuwenhuijzen Kruseman ook om een andere bekostiging. “Er moet meer in de bekostiging komen”, zegt Nieuwenhuijzen Kruseman. De KNMG-voorzitter denkt daarbij aan een regionaal georganiseerd macrobudget voor de eerste en tweede lijn, “waarbij het geld de patiënt volgt en niet in die twee echelons blijft zitten, dat leidt tot ondoelmatigheid en kostenstijging.”

KNMG is één van de partijen die betrokken is bij Het Grote Zorgdebat. Naast KNMG zijn dit: ActiZ, V&VN, SGF, GGD Nederland, GGZ Nederland,LHV, NFU, NPCF, NVZ, CG-Raad, VGN, V&VN, BTN, KNGF, KNMO, Verenso, KNOV, LHV, Orde van Medisch Specialisten, Platform VG, LAD, NVTZ, VHN en ZN.

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

28 augustus 2012

Gezondheidsvoorlichting zou inderdaad een verplicht vak op de middelbare school moeten worden. Ik pleit zelfs ook voor een speelse light variant daarvan, zich beperkend tot overgewichtpreventie, op de lagere school.

Verder zou het een goed idee zijn op de terreinen van en in middelbare scholen een rookverbod in te stellen, rookgelegenheden voor personeel uitgezonderd. Immers, jong geleerd is oud gedaan, en veel tieners leren roken van klasgenoten.

Integratie van eerste en tweede lijn lijkt echter een overbodige, dure zaak, omdat goede samenwerking en kosteneffectiviteitsbevordering slechts een kwestie van enkele goede afspraken hoeft te zijn.

Ik neem als voorbeeld een patiënt met COPD. Maak de afspraak dat de patiënt alleen wordt doorverwezen naar de longarts als het ziekteverloop abnormaal is, of als de huisarts of patiënt dat graag wil, om wat voor reden dan ook. Vindt de longarts niets verontrustends, dan wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts, met eventueel adviezen n.a.v. nieuw wetenschappelijk inzicht. De patiënt wordt dan verder behandeld door de huisarts.

Veel sneller te realiseren en veel goedkoper dan financieel-organisatorische integratie van de eerste en tweede lijn.

Top