ACTUEEL

'Leefstijl staat los van eigen bijdrage'

Wie ongezond leeft, hoeft geen grotere bijdrage voor de zorg te betalen. Ook mag de levensstijl niet van invloed zijn op de behandelvolgorde.

Preventie

De meeste politieke partijen zijn het eens tijdens Het Grote Zorgdebat. Gezond leven is belangrijk en preventie verdient aandacht. Ongezond gedrag moet ontmoedigd worden, en gezond gedrag aangemoedigd. Bijvoorbeeld door lagere belastingen op groeten en fruit.

Praktische bezwaren

Maar wie ongzond leeft, hoeft daar niet op afgerekend te worden. De woordvoerders van de politieke partijen zien vooral praktische bezwaren. Pia Dijkstra: "Je kunt mensen moeilijk op straat gaan volgen om te kijken of ze echt niet roken." Joël Voordewind van de ChristenUnie geeft aan het eens te zijn met de stelling en noemt IVF als voorbeeld. Je kunt volgens hem best van vrouwen die een dure IVF-behandeling ondergaan vragen dat ze eerst hun overgewicht aanpakken.

 

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 augustus 2012

Als ongezond gedrag ontmoedigd en gezond gedrag aangemoedigd moet worden (en dat moet het), maar de politiek niet weet goed hoe, dan heb ik goed nieuws voor de dames/heren politici.

Ik beperkt me tot overgewicht, in casu de metabole conditie, die onbehandeld vaak overgaat in het metabool syndroom, dat allerlei klachten veroorzaakt en verergert:

• Er zou een bij voorkeur internationale taskforce opgericht moeten worden die onderzoek gaat coördineren en stimuleren ten behoeve van een biomarkersneltest voor metabole conditie en daaraan gekoppeld een zorgpremiekortingsysteem. De ontdekking van de zogeheten c-reactieve proteïnes biedt daar goede hoop op.

• Er zou een transvettaks moeten komen en/of een verbod op het gebruik van kunstmatig gefabriceerd transvet.

• Op voedingsverpakkingen zou de Britse stoplichtvoorlichting moeten komen te staan.

• Er zou (literatuur)onderzoek gedaan moeten worden naar de kosteneffectiviteit van mediacampagnes ten behoeve van de preventie van metabole conditie.

• Op lagere en middelbare scholen zouden voorlichtingsprogramma's over gezonde voeding en voldoende beweging verplicht moeten zijn.

• Er zouden convenanten met scholen en het bedrijfsleven gesloten moeten worden dat hun kantines altijd ook lekkere én gezonde keuzes in het assortiment hebben.

• Er zouden convenanten met TV-producenten gesloten moeten worden dat kookprogramma's zich voornamelijk richten op lekker én gezond koken.

• De openbare ruimte zou gecontroleerd moeten worden op een zodanige inrichting dat op korte OV- of fietsafstand op een veilige manier gefietst en gejogd kan worden, en zich op redelijke reisafstand sportverenigingen en fitnesscentra kunnen vestigen.

Voor meer informatie, zie www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

van Zanten

29 augustus 2012

Bij de reacties van de verschillende politieke partijen werd wel duidelijk dat het overgrote deel bang is om kiezers te verliezen in de grote groep sociaal lagere klasse. Alleen de SP kwam er onomwonden voor uit en noemde de groep met naam en toenaam als meer ongezond levend.

De omweg van 'stimuleren van gezond gedrag' is een fraai voorbeeld hoe de politiek dit 'oplost'. Het was vreemd dat de rol van de verzekeraar die op premie kan sturen in het geheel niet genoemd werd. Bij een autoverzekering heb je toch ook een bonus-malus?

Het blijft ook wel absurd om vervolgens in het verlengde op de vraag wie er dan opdraait voor de kosten die dit oplevert vanuit de linkse partijen weer de hogere inkomens aan te wijzen, de groep die zoals uit elk onderzoek blijkt het meest gezond leeft. Over solidariteit gesproken...

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 augustus 2012

In aanvulling op mijn eerdere bericht, voor de niet-medisch onderlegde lezer: men krijgt een metabole conditie van slecht en/of teveel eten en te weinig bewegen.

van Zanten

30 augustus 2012

@Frank Conijn. Wij noemen dat veel te dik of een kamerolifantje... :)

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

30 augustus 2012

@ van Zanten:

Zo zien mensen met een ernstige metabole conditie er inderdaad meestal uit. ;-) Wat vindt u verder van de voorgestelde maatregelen (let a.u.b. niet op de taalfouten)?

Top