ACTUEEL

'Patiënt moet meer zelf betalen voor zorg'

Patiënten moeten meer zelf betalen voor zorg. Al dan niet via een hogere eigen bijdrage of het meebetalen aan behandelingen. D66, CDA, VVD en SGP vinden dat de patiënt zo meer kostenbewust wordt, blijkt uit discussies tijdens het Grote Zorgdebat woensdag in Nieuwegein.

D66 wil dit via een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bewerkstelligen, terwijl het CDA patiënten een deel van de behandelingen wil laten meebetalen. “Het CDA wil het kostenbewustzijn vergroten”, licht Hanke Bruins Slot (CDA) toe. Pia Dijkstra (D66) vindt het belangrijk dat mensen kostenbewust worden. D66 wil daarom een inkomensafhankelijk eigen risico.

Elbert Dijkgraaf (SGP): “We zullen toe moeten naar hogere eigen bijdrage. Het eigen risico afschaffen en vervangen door inkomensafhankelijke eigen bijdrage die geldt voor gehele zorg. De huisarts moet hier buiten vallen. Mensen die door mantelzorg meer kosten besparen, zouden ook minder moeten betalen.”

Anne Mulder (VVD) vindt het redelijk om mensen te vragen zelf mee te betalen. “Zo houden we de zorg betaalbaar houden en mensen bewust van de kosten.”

Inkomensafhankelijk

Linda Voortman van GroenLinks vindt de stelling ‘de patiënt moet meer zelf betalen voor zorg’ te algemeen geformuleerd. Voortman: “De belofte van GroenLinks is: de kosten voor lage inkomens gaan omlaag naar 70 euro. Mensen met een bovengemiddeld inkomen, moeten evenredig meer betalen. Op deze manier houden we de zorg voor iedereen betaalbaar. We willen niet schrappen in zorg, zoals PvdA wil.” GroenLinks wil ook het huidige systeem waarbij dat per verrichting betaald wordt, aanpassen “maar niet overgaan naar heel nieuw zorgstelsel”.

Henk van Gerven (SP) is ook niet eens met stelling. “Want het verhogen eigen bijdrage is niets meer dan een boete op ziek zijn. We moeten toe naar systeem van optimale solidariteit. De kosten stijgen; iedereen moet dit dragen naar vermogen; inkomensafhankelijk. Daarom heeft SP een sociaal zorgplan ontwikkeld. Een solidair systeem met draagkracht naar inkomen. Het omslagpunt ligt bij 80.000 euro voor tweeverdieners, dat is een dubbel modaal inkomen.”

Zoirg dichtbij

Leo Bouwmeester van de PvdA is tegen de stelling. De  PvdA wil goede zorg voor eerlijke prijs. Onder meer door deze anders te organiseren, dichter bij de mensen. Zo moet de wijkzuster terugkomen voor zorg dichtbij.

Voordewind (ChristenUnie) vindt het onverantwoord “om stijgende zorgkosten door te schuiven naar onze kinderen”. De huisarts moet poortwachter blijven en dus gratis blijven, aldus Voordewind.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

30 augustus 2012

Ik heb het onderstaande verhaal al vaker gepost hier, maar misschien dat de politici nu wel een keer meelezen omdat het hun eigen debat betreft.

Er wordt verondersteld dat het eigen risico zorgvraagremmend werkt en het kostenbewustzijn verhoogt. Het eerste klopt niet, zo laat onderzoek door het Nivel zien, en de verwachting dat een hoger eigen risico wel zorgvraagremmend werkt moet nog bewezen worden.

Voor het tweede is een veel beter alternatief: laat op de maandelijkse inkomensoverzichten zien hoeveel men betaalt aan AWBZ-premie en inkomensafhankelijke Zvw-premie. Vooral het eerste is tegenwoordig helemaal niet meer zichtbaar.

Daarbij treft het eigen risico mensen met een zorgbehoevende handicap of ziekte waar men niets aan kan doen onevenredig zwaar, terwijl die mensen toch al vaak een minimuminkomen hebben.

Het zou vervangen moeten worden door redelijke eigen bijdragen voor (alleen) zelfverwezen zorg, zoals bezoek aan de SEH, de huisartsenpost of de huisarts zonder (terug)verwijs- of terugkombrief. Dat is effectiever (want blijft het hele jaar door werken, daar waar het eigen risico niet meer werkt eens het gespendeerd is) en socialer.

Koop

30 augustus 2012

Dat ben ik met de bovenste schrijver helemaal eens. Als men over de grens kijkt zoals Australië, Zweden en Noorwegen en geloof ook Denemarken. Is het zo dat iedereen recht heeft op zorg en iedereen nagelang inkomen hun premie betaald. Men heeft de zorg kosten opgedreven door het voorgaande begeleid. Er word te duur personeel ingezet, voor werk wat door een lager goedkoper iemand ook kan. Vaak is het niet nodig dat mensen door een verpleegster gedoucht word, ingevoerd door de thuiszorg had men de HV er al voor opgeleid maar mogen het niet meer. Thuiszorg zet soms op iemand zorgverlening 3 mensen in terwijl het door 1 gedaan kan worden, scheelt ergernis bij de patiënt die uren op de volgende zorg verlener moet wachten. Verder heeft de Europese regelgeving ook de zorgkosten opgedreven omdat nu iedere twee de diagnose overnieuw moet worden gesteld terwijl het vast staat dat er geen verandering of verbetering kan optreden. Goed voor de portemonnee van de dokter, maar slecht voor de patiënt en zo kan je verder gaan, de zorg wordt onpersoonlijk terwijl wij niet zo behandeld willen worden doen we een ander wel aan.

Top