ACTUEEL

Ziekenhuizen geven vervolg aan veiligheidsthema’s

Ziekenhuizen gaan door met implementatie van de patiëntveiligheidsthema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma dat officieel eindigt op 31 december. Dit is woensdag besloten tijdens de ledenraadpleging van de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen.

De ziekenhuizen willen de resultaten die zijn geboekt met het veiligheidsprogramma borgen, omdat patiëntveiligheid verdient voortdurend aandacht. Bovendien is doorontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) onderdeel van het door zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondertekende Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Ziekenhuizen geven hier in de komende jaren verder invulling aan, meldt de NVZ.

Doorontwikkeling

De doorontwikkeling moet leiden tot een integraal risicomanagementsysteem. Binnen de ontwikkelingen op het gebied van patiëntveiligheid blijft ruimte voor het opnemen van nieuwe thema’s indien daartoe behoefte of noodzaak bestaat, aldus de NVZ. Belangrijk hierbij is volgens de NVZ een intensieve samenwerking met de betrokken beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars.

VMS Veiligheidsprogramma

Het VMS-programma heeft de afgelopen vijf jaar de ziekenhuizen ondersteund bij zowel de implementatie van de thema’s als bij het behalen van de accreditatie. In 2007 startte  de NVZ, in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het VMS Veiligheidsprogramma voor de periode 2007 – 2012. De doelstelling was om in vijf jaar tijd de potentieel vermijdbare schade terug te dringen met 50 procent. Daartoe dienen ziekenhuizen per 31 december 2012 geaccrediteerd te zijn of een gecertificeerd VMS te hebben en de gestelde doelstellingen van de 10 thema’s te hebben behaald.

Voortgang implementatie

Om de voortgang van implementatie te meten, zet de NVZ periodiek een enquête uit onder de leden. In september 2012 worden de resultaten van de eerstvolgende inventarisatie verwacht. Dit is een inschatting van de ziekenhuizen zelf. Het onderzoeksinstituut EMGO/NIVEL is als onafhankelijke partij gevraagd te onderzoeken welke resultaten de ziekenhuizen op de thema’s behalen. De resultaten van dit onderzoek worden voorjaar 2013 verwacht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top