ACTUEEL

VVD en SP lijnrecht tegenover elkaar in debat

VVD en SP lijnrecht tegenover elkaar in debat

De VVD en de SP staan lijnrecht tegenover elkaar in het debat. Zo is marktwerking een breekpunt voor de SP die dit wil afschaffen in tegenstelling tot de VVD.

Een coalitie met de VVD en de SP lijkt er niet in te zitten. Anne Mulder (VVD) zegt: “Wij sluiten niemand uit, maar een coalitie met de SP wordt erg lastig. Wij staan lijnrecht tegenover elkaar in het debat”. “Henk van Gerven en ik zijn het er samen over eens dat we het oneens zijn over de zorg”.

Stijgende zorguitgaven

Het grootste probleem in de zorg zijn volgens de VVD de stijgende zorguitgaven. Een modaal gezin betaalt bijna een kwart van zijn inkomen aan de zorg. Als we niets doen, gaat dit verdubbelen, stelt Mulder. “Dan wordt de zorg onbetaalbaar en komt de solidariteit in gevaar. En we moeten voorkomen dat het zo ver komt. Dat is het grote item bij de verkiezingen. De VVD kijkt waar we kunnen bezuinigen om de zorg betaalbaar te houden.”

 

Beroep op omgeving

De kritieke bodem is al bereikt waar het gaat om mantelzorg en het inzetten van het eigen sociale netwerk voor hulp. Dat stelt Fleur Agema (PVV). “Als iemand huishoudelijke hulp krijgt, wordt er altijd al gekeken naar wat de omgeving kan doen.” Ze heeft op dit punt kritiek op de VVD die volgens haar een streep door de huishoudelijke zorg wil zetten. Anne Mulder (VVD) nuanceert in het interview deze stelling.

Op gebied van gezondheidszorg voelt de PVV zich het meest verbonden met de SP. De SP zit meer op preventie, volgens Agema, maar zij ziet ook grote overeenkomsten.

 

Marktwerking

D66 wil het systeem van marktwerking behouden. Het systeem van marktwerking is geen echte marktwerking volgens Pia Dijkstra. “Een echte markt werkt heel anders.” Ze wil het systeem behouden en de kansen benutten. “Wij stellen kwaliteit voorop. Door dit systeem krijg je veel meer zicht op kwaliteit en dit moet veel beter worden uitgewerkt. Wij willen dit een heel grote kans geven”.

Zorgstelsel

De discussie over marktwerking gaat volgens Linda Voortman (GroenLinks) om “wil je het huidige zorgstelsel behouden, of wil je terug naar het oude zorgstelsel waar wachtlijsten in zaten”. GroenLinks wil verbeteringen aanbrengen binnen het huidige stelsel “in plaats van veel tijd steken in een nieuw zorgstelsel, waar dan ook de mensen in de zorg veel tijd aan moeten besteden terwijl  ze juist heel hard nodig zijn om in de zorg te werken”.
GroenLinks wil de zorg betaalbaar houden voor iedereen, door mensen met de laagste inkomens 70 euro eigen risico te vragen. “Daarna gaat het hele kleine stapjes omhoog. Dat betekent dat we mensen met een dikkere portemonnee meer vragen en dat geld besteden we vervolgens weer aan de zorg”.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jensema, F.J.

2 september 2012

Wat ben ik blij met de voorstellen van Mw. Schippers. De mensen die echt niets kunnen worden wel geholpen maar ieder die zelf iets kan of met hulp van zijn omgeving moet daar gebruik van maken.We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid niet waar? Het gaat niet aan om de kosten op te laten lopen tot de helft of meer van het salaris en de overheid is ook geen eindeloze geldmachine. Dat moeten we ook allemaal opbrengen via de belasting. Verder moeten we kijken naar verkwistingen in de zorg, daar valt nog wel e.e.a. te halen. Compliment voor Buurtzorg. zo zou er overal gewerkt moeten worden.

Top