ACTUEEL

Meer crisisopnames in ggz door eigen bijdrage

Meer crisisopnames in ggz door eigen bijdrage

Het aantal crisisopnames in de ggz is toegenomen als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen in de ggz-sector. Dit blijkt uit een onderzoek dat GGZ Nederland deze zomer onder haar leden heeft gedaan. Een kwart van de respondenten ziet een toename van het aantal crisisopnamen.

Als mogelijke verklaring voor het groeiende aantal crisisopnamen ziet GGZ Nederland het aantal patiënten dat met hun behandeling stoppen vanwege de extra kosten door de eigen bijdrage.

Stoppen behandeling

Bijna tweederde van de respondenten geeft aan dat patiënten stoppen met de behandeling. In totaal stopt zo’n zes procent van de patiënten met de behandeling. Eén van de respondenten geeft aan dat  op centrumniveau afnames zichtbaar zijn van 10 procent, terwijl de behandelaar dit onverantwoord'vindt in de helft van deze gevallen.

Eerstelijn

Deze trend gaat lijnrecht in tegen de visie van de sector, die mensen met psychische klachten zoveel mogelijk in de eerste lijn behandeld ziet worden. Dat stelt directeur Paul van Rooij van branchevereniging GGZ Nederland in een interview met Skipr. Als het om verwachtingen jegens de politiek gaat, hoopt GGZ Nederland dat een aantal maatregelen wordt terug gedraaid, zoals de eigen bijdrage in de ggz.

Zorgaanbod neemt af

Verder signaleert GGZ Nederland in de scan dat de beschikbaarheid van de zorg afneemt. Minstens de helft van de respondenten geeft aan dat ze het zorgaanbod beperken of zelfs locaties sluiten. Maar liefst 41 procent zegt de focus te verleggen naar andere zorgvormen. Ook ziet GGZ Nederland in de scan aanwijzigen dat er 5.000 fte aan arbeidsplaatsen verdwijnt in de ggz.

Deze quickscan is een vervolg op de eerste quick scan die GGZ Nederland in februari voor het eerst heeft uitgezet onder haar leden.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

de Vries

31 augustus 2012

Wow, dat is dramatisch! En het aantal zelfdodingen? Denkt men dan: mooi, dan zijn we ook van de kosten af? En hoeveel mensen zijn er dan die helemaal niet beginnen aan behandeling terwijl het wel nodig is? Het is vast moeilijker om een behandeling te stoppen die al eenmaal begonnen is dan helemaal niet aan een behandeling beginnen. Dus als 6% stopt, dan begint 12% niet, en wordt er samen 18% minder behandeld. Gevolg: crisisopname stijgt, en dan volgt een veel duurdere behandeling. En dus zijn de zorgkosten onbeheersbaar. Welke domme maatregelen wil de overheid nog meer?

Tolsma

3 september 2012

Een schokkend maar toch voorspelbaar effect. Patiënten of cliënten in financieel zwaar weer maken nu andere keuzes.
Natuurlijk heeft het verhoogde eigen risico geleid tot minder uitgaven in de zorg. Ook is het waar dat voor elk beleid geldt dat dit zeer negatieve effecten bijeffecten kan hebben. Ik hoor tijdens mijn contacten binnen ziekenhuizen steeds vaker dat de afname van wachtlijsten terug te brengen is naar het feit dat patiënten geen eigen risico willen of kunnen betalen. Zo lang de huisarts of medisch specialist een rol heeft bij de indicatiestelling en de daaruit volgende behandeling kan er niet veel mis gaan. Ik betwijfel echter zeer of dit nu ook het geval is.

Ses

3 september 2012

Dat is met heel veel Bezuinigen kost Geld.
Kijk eerst beter waar het aan uit wordt gegeven.
Aan die hoge directeuren met hun gigantische salarissen.

Moens

11 september 2012

Wat te voorzien was! Een schoolvoorbeeld van 'penny wise and pound foolish'. Helaas gaan dit soort regelingen ten koste van een zwakke groep medelanders en leidt soms/vaak tot onherstelbare schade.

Top