ACTUEEL

Meer bazen willen werken met gehandicapten

Werkgevers verwachten meer te gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zegt 48 procent van de bazen te werken met mensen uit bijvoorbeeld de bijstand of sociale werkplaats die door een handicap, verslaving of lage opleiding niet direct zonder hulp aan de slag kunnen. In de toekomst denkt 58 procent dat te gaan doen. In veel gevallen zal dit gebeuren op tijdelijke basis, in flexcontracten en via detachering.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in de septemberuitgave van het vakblad Werkt. van de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven Cedris. Aan het onderzoek hebben 411 werkgevers meegewerkt.

Kansen

Cedris wil graag meer inzicht in de kansen van iemand die niet zomaar zelfstandig het minimumloon kan verdienen, omdat de politiek wil dat deze mensen meer aan de slag komen. Veel werkgevers denken dat de flexibele arbeidsmarkt deze groep meer kansen biedt. Slechts 16 procent denkt aan een vast contract voor deze werknemers. De organisatie van sociale diensten, Divosa, zei eerder dit jaar al dat driekwart van de mensen in de bijstand die werk vinden, aan de slag komt in tijdelijke flexbaantjes.

Top 3

In de top 3 van 'kansrijke' sectoren voor werkzoekenden met een beperking staat volgens de werkgevers het groenonderhoud op de eerste plaats, de schoonmaak op twee en de zorg op drie. Ongeveer de helft van de bazen die nu al werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zeggen dat vooral te doen omdat het past in de cultuur van hun organisatie of omdat het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Financiële voordelen spelen bij 28 procent van de bazen een rol.

Om werkgevers te stimuleren meer met kwetsbare mensen te werken, zouden financiële voordelen volgens vier op de tien nog wel helpen. Ook zou het volgens 34 procent van de ondervraagden stimuleren als financiële risico´s bij ziekte worden weggenomen. Verder wil een kwart versoepeling van het ontslagrecht en pleit 22 procent voor hulp in de begeleiding van deze arbeidskrachten. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anneke Bakker

5 september 2012

Werkgevers kunnen blijkbaar niet geloven dat mensen met een arbeidsbeperking, functiebeperking of vermoeidheidsbeperking functies als beleidsmedewerker of directeur aankunnen.

#groenvoorziening
#schoonmaak

Top