ACTUEEL

Parnassia oneens met Haagse korting

Parnassia oneens met Haagse korting

Parnassia Bavo Groep gaat niet akkoord met de korting die de gemeente Den Haag het bedrijf wil opleggen. Dat zegt woordvoerder Marjolein Timmer van PBG.

Timmer reageert daarmee op het voornemen van Den Haag om instellingen die zich niet houden aan de Balkenendenorm te korten op de gemeentelijke subsidies. Timmer: “De gemeente Den Haag baseert zich op verkeerde informatie. Voor de zorgsector is een aparte norm afgesproken, de Beloningscode voor bestuurders in de zorg. Daar houden we ons aan.”

Geen topinkomen

De bezoldiging van bestuursvoorzitter Stephan Valk, voor de WOPT een kleine 264.000 euro, is volgens Timmer zelfs lager dan op grond van de beloningscode mag. Timmer: “Als je de complexiteit van de organisatie en de werkervaring van Valk meeneemt, zou zijn beloning maximaal zijn volgens de norm. Dat wilde valk niet. Hij heeft er daarom voor gekozen om 15 procent onder de norm te gaan te zitten.”

Bezwaren 

Het stoort PBG dat de gemeente Den Haag zich niet op de juiste gegevens baseert, zegt Timmer. “Het is erg jammer dat de gemeente het zo doet, want wij houden ons aan alle regels.” Het stoort Timmer dat de gemeente stelt dat zes functionarissen van PBG te veel verdienden, terwijl drie van hen het concern via de kantonrechter verlieten. De woordvoerder wijst erop dat de WOPT-norm slechts een regel is waarmee het inkomen gemeld moet worden, niet een regel die het inkomen maximeert. 

WOPT-norm

Volgens Timmer is in de Balkenendenorm van 193.000 euro de premies voor pensioen en sociale lasten niet mee genomen, waardoor je de norm niet zondermeer met het totale inkomen kunt vergelijken. Dat wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) betwist. Een woordvoerder van het ministerie stelt dat het normbedrag bestaat uit een aantal bij elkaar opgetelde voorzieningen, te weten het belastbaar loon, pensioenafdracht, ontslagvergoedingen en overige voorzieningen (zoals levensloopregelingen).

Verdere actie

Nog dit weekend – uiterlijk begin volgende week – zal PBG een brief aan de gemeente sturen waarin het zijn bezwaren kenbaar maakt. Timmer: “Het betreft nog een voorgenomen besluit. We zullen daarom eerst met de gemeente in gesprek gaan. Dit accepteren we niet.”

Verdomhoekje

Volgens Timmer hebben PBG en de gemeente Den Haag hierover ander half jaar geleden al eens een gesprek gehad. “Het is daarom vervelend dat je iedere keer geconfronteerd wordt met deze berichtgeving en we in een verdomhoekje worden gestopt.” (Daan Marselis)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 september 2012

Leg dit maar eens uit aan medewerkers op de werkvloer. Waarom is de Balkenende norm niet voldoende om daarin pensioen en sociale lasten in mee te nemen?
Ik zie nergens staan dat bij CAO-schalen voor het personeel wordt gezegd: "dit is uw salaris, maar daarkomt nog een bedrag bovenop voor uw pensioen en sociale lasten".
Hoezo: meten met 2 maten!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

7 september 2012

Het zou goed zijn als Kamer de behandeling van de Wet Normering Topinkomens met prioriteit gaat behandelen. Naar verluidt heeft het kabinet het wetsontwerp al in januari 2011 aan de Kamer aangeboden.

Voor meer info zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkenendenorm.

Anoniem

10 september 2012

Wat een zwak tegenargument mevrouw Timmer om te beweren dat u en uw collega bestuurders in het "verdomhoekje" worden gestopt. Weet u wie er nog altijd en al veel te lang in het verdomhoekje staan ? De patiënten met psychiatrische stoornissen die te weinig in de gelegenheid gesteld worden om weer aan werk en inkomen te komen. Dus gaat u vooral nu weer een aantal weken in overleg met de gemeente Den Haag in plaats van uw tijd en energie aan te wenden om kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. Uitermate geloofwaardig. U mag blijven.

Anoniem

10 september 2012

Zes topsalarissen, dan kennelijk drie conflicten. Dat pleit niet voor bestuursbekwaamheid, alhoewel dat argument voor een woordvoerder makkelijk om te draaien valt.
"Wij pikken het niet": Het grimmige verzet van 'wij'(de bestuurders zelf) siert hen niet. Juist zij kunnen zich salarisreductie veroorloven.

Anoniem

10 september 2012

Even enkele feitelijke opmerkingen:
1. Ja ook bovenop het salaris uit de CAO moet door de werkgever premies worden betaald denk aan werkgeversbijdragen voor de zorgverzekering en pensioenen. De bedragen vergelijken met de CAOlonen zijn (helaas) appels met peren. (Maar dan nog zijn er grote verschillen in uitkomsten)
2. De Balkendenorm is een ander inkomensbedrag dan de het bedrag in het kader van de WOPT. Het eerste is zonder de werkgeversbijdragen de tweede is inclusief werkgeversbijdrage en incidentele elementen zoals oprotpremies extra pensioenstrtingen etc.
3. Het staat een gemeente vrij om zich in het beleid te baseren op de Balkendenorm (maar dan wel inclusief de sociale lasten = +/- 25% extra) en men heeft dar geen boodschap aan het feit dat de zorgsector vindt dat men bestuurders (veel) beter wil betalen dan een minister president. (Deze krijgt overigens in werkelijkheid zo'n 30% minder dan de Balkendenorm)

Anoniem

10 september 2012

Bezuinigen begint altijd eerst bij een ander.

Anoniem

10 september 2012

Ik vind het vreemd dat de gemeente Den Haag een strengere norm hanteert dan de rijksoverheid. De overheid komt met de WNT (wet normering topinkomens). Als die van kracht is, vermoedelijk 1 januari 2013, is de normering afdoende geregeld en hoeft de gemeente Den Haag geen aanvullende en/of afwijkende eisen te stellen.
Ook is het raar dat de gemeente Den Haag, die met een bedrag van een paar euroton bijdraagt aan de exploitatie van Parnassia waar het om een paar honderd miljoen gaat, aan die relatief geringe bijdrage een zo vergaande inkomenseis denkt te kunnen verbinden.
Een subsidieverordening lijkt me een zwakke juridische basis om inkomensbeleid op te baseren.

Anoniem

11 september 2012

Ach wat treurig bijna 3 ton per jaar dat zal dan wel een hele zware bestuurder zijn met 5 hele flinke vrienden die vast ook iets heel zwaarwichtigs besturen. Wat een belasting en verantwoordelijkheid dat moet wel drukken op de psyche. Op de dag van zijn ongetwijfeld te vroege overlijden zal Parnassia ook wel ten ziele gaan.

Met inhalige deelneming

Top