ACTUEEL

Ouderen vrezen onbetaalbare zorg

Bijna tweederde van de ouderen vreest de eigen zorg over een paar jaar niet meer te kunnen betalen. Ruim driekwart is bang in de toekomst de benodigde zorg niet meer te krijgen. En 81 procent voelt zich als het op zorg aankomt vooral een kostenpost. Dat blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Debat op 2 in samenwerking met ouderenbonden ANBO en Unie KBO. De onderzoeksresultaten zijn zaterdag bekendgemaakt.

Dure zorg in laatste levensfase

Een ruime meerderheid (61 procent) wil dat bij ziekte alles uit de kast wordt getrokken aan behandelingen en medicijnen, aldus het onderzoek. Wanneer het echter gaat om een naderend levenseinde is 39 procent van de 6544 ondervraagde ouderen (55+) voor een beperking van zeer dure zorg. Bijna een derde van de ondervraagden is het hiermee oneens, blijkt uit het onderzoek.

Onderzoek

De onderzoekers van Debat op 2 hebben een representatieve groep van 9427 ouderen benaderd met de vraag de online vragenlijst in te vullen. Ruim 6500 van hen gaven hier gehoor aan. Van de respondenten is 81 procent gepensioneerd en verdient de helft minder dan modaal. (ANP / Debat op 2)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kroos

9 september 2012

We zien door de Hogere eigen bijdrage nu 220 euro en dadelijk 350 euro, pensioenfondsen nog meer gaan korten op de pensioenen , De overheid alles uit de kast haald om de AOW toelage zo laag mogelijk houdt.
Ooit rekenkundig verhaal 70% van u laatst verdiende salaris krijgt u als pensioen incl AOW zien we nu dat we nu rond de 61% zitten .
Hierdoor zullen zeker die gene met een klein pensioentje
de kosten niet meer kunnen dragen .
Dit geeft in Nederland de minachting aan voor die gene die ruim 45 jaar hebben gewerkt pensioen en aow heeft afgedragen , een overheid die niets heeft gespaard voor de groep babyboomers, en pensioenfondsen hebben zitten gokken met een andermans geld

Frank Conijn

9 september 2012

Op ouderen zou v.w.b. normale zorg niet bezuinigd mogen worden, want goede ouderenzorg is een kwestie van beschaving. Het gegeven dat de zorgkosten stijging als gevolg van de komende vergrijzingsgolf (die drie decennia duurt en daarna afvlakt) zou niets aan die instelling mogen veranderen. Zie www.gezondezorg.org/zorgsparen.php.

Men zou echter wel kritisch moeten zijn op wat behandelingen mogen kosten. Zelfs met een behandelkostenmaximering van 80.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit [quality-adjusted life year (QALY)] kunnen de totaalbedragen nog oplopen tot enorme hoogtes, ook voor ouderen. Zie www.gezondezorg.org/behandelkostenmaximering.php.

Top