ACTUEEL

Patiënt medeverantwoordelijk voor veilige medicatie

Zwolse zorginstellingen aangesloten bij het Zwols Veiligheidsnetwerk roepen patiënten op hun persoonlijk medicatieoverzicht actief actueel te houden.

Jaarlijks belanden in Nederland zo’n 16.000 patiënten in het ziekenhuis als gevolg van medicatiefouten. Veel medicatiefouten ontstaan bij overdrachtsmomenten tussen zorginstellingen. Het Zwols Veiligheidsnetwerk wil deze fouten zoveel mogelijk voorkomen. Via een campagne
wordt aan patiënten gevraagd nieuwe medicatie, wijzigingen of het stopzetten van medicatie altijd door te geven aan behandelend arts én apotheker. Ook wordt gevraagd altijd een actueel medicatieoverzicht bij de apotheker op te vragen voorafgaand aan een afspraak met de arts. Naast de inzet van posters en folders, wordt dit vanaf september 2012 ook standaard vermeld in de afspraakbevestiging met de arts. De actie is nodig omdat het nog niet mogelijk is medicatiegegevens elektronisch uit te wisselen.

Regionale werkafspraken

De campagne komt voort uit regionale werkafspraken tussen zorginstellingen. De landelijke richtlijn ‘medicatieoverdracht in de keten’ van VWS en IGZ is daarbij leidend. Er zijn afspraken gemaakt over de rol huisartsen, medisch specialisten en apothekers bij overdrachtsmomenten. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wie een actueel medicatieoverzicht verstrekt en hoe dit overzicht actueel blijft. Naast de vermelding van de medicatie worden ook de allergieën in het overzicht vermeld. Daarnaast doen de zorgprofessionals dus ook een beroep op de patiënt zelf om het medicatieoverzicht compleet te houden.

Hoog-risico patiënten

De afspraken gelden in eerste instantie vooral voor hoog-risico patiënten. Dit zijn patiënten van zeventig jaar of ouder die vijf of meer medicijnen per dag slikken, door drie of meer specialisten behandeld worden en hoog-risico medicatie gebruiken zoals insuline of antistollingsmedicatie.

Effect

Om te achterhalen of de diverse acties ook daadwerkelijk effect hebben gehad, zet het Zwols Veiligheidsnetwerk in september een enquête uit onder zowel patiënten als zorgverleners. Deze wordt na een jaar herhaald. Daarnaast wordt geregistreerd hoeveel hoog-risico patiënten een actueel edicatieoverzicht bij zich hebben en hoe vaak apothekers een actueel medicatieoverzicht uitreiken aan deze patiëntgroep.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 september 2012

Nee niet medeverantwoorlijk! De verantwoordelijkheid blijft bij de zorgaanbieder liggen. Maar het is waarschijnlijk wel verstandig om gebruik te maken van patienten om de veiligheid te vergroten.

Sieverink

11 september 2012

“De actie is nodig omdat het nog niet mogelijk is medicatiegegevens elektronisch uit te wisselen.” Verbazing alom hier bij IDB Groep bij het lezen van deze zin en eigenlijk het hele artikel. Omdat er wel degelijk mogelijkheden zijn om een veilig portaal in te stellen. Waar documenten met betrekking tot medicatiegegevens bij overdrachtsmomenten door huisartsen, medisch specialisten, apothekers én patiënten uitgewisseld kunnen worden. Zodat het medicatieoverzicht altijd actueel is. De beveiliging van zo’n portaal is in DigiOffice tot in de finesses te bepalen. Aan de hand van de rol en verantwoordelijkheden die iemand tijdens het overdrachtsmoment heeft, kunnen toegang tot gegevens en bevoegdheden (alleen lees- of ook schrijfrechten) worden ingeregeld.

Top