ACTUEEL

UMC Utrecht wint laaggeletterdheidsprijs

Het UMC Utrecht heeft maandag de Henk Westbroektrofee gewonnen. Het ziekenhuis krijgt deze prijs voor de aanpak van laaggeletterdheid bij patiënten en medewerkers.

Het winnende project bestaat uit diverse onderdelen. Het UMC Utrecht ontwikkelde met de Stichting Lezen & Schrijven een poster voor in de wachtkamer van hulpverleners. Ook volgden leidinggevenden van het Facilitair Bedrijf een training om laaggeletterdheid bij medewerkers te leren herkennen. Het ziekenhuis biedt daarnaast alle medewerkers van het Facilitair Bedrijf een taalscholing aan.

Pijnpoli

Op de pijnpoli van het UMC Utrecht werd het proces dat patiënten hier doorlopen in kaart gebracht, vanuit het perspectief van een laaggeletterde patiënt. Invullen van de uitgebreide vragenlijst is nu geen voorwaarde meer voor een afspraak op de polikliniek. Aan de vragenlijst is een voorblad toegevoegd met pictogrammen.

Jurycommentaar

De jury is van mening dat het UMC Utrecht met het project voor laaggeletterden “een unieke en bijzondere bijdrage levert aan de strijd tegen laaggeletterdheid. Er is, na constatering dat een groot deel van de patiënten de schriftelijke informatie onvoldoende begrijpt, serieus en slagvaardig actie ondernomen om niet alleen de communicatie maar ook het gehele werkproces aan te passen, met betere zorgverlening als gevolg. Daarnaast is het waardevol dat er niet alleen oog is voor laaggeletterdheid onder patiënten, maar het project zich ook richt op laaggeletterde medewerkers van het ziekenhuis.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top