ACTUEEL

KNMP: meer gezondheidswinst uit medicijnen

Het potentieel van medicijnen en van de apothekers kan beter worden benut. Grote winst is te behalen door therapietrouw te bevorderen, de nierfunctie te betrekken bij de medicatiebewaking en door intensieve begeleiding van oudere patiënten die meerdere medicijnen naast elkaar gebruiken. Dit stelt de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers in een felicitatie aan de VVD, PvdA, D66 en SGP met hun winst in de Tweede Kamerverkiezingen.

De betaalbaarheid en kwaliteit van zorg is een belangrijk thema geweest bij de Tweede Kamerverkiezingen. De behandeling met medicijnen is volgens de KNMP al de meest kosteneffectieve vorm van behandeling. De brancheorganisatie stelt dat het desondanks mogelijk is fors meer gezondheidswinst te halen uit medicijnen.

Administratieve lasten

KNMP-voorzitter Jan Smits: “Wij vragen aan de politiek: verlos ons apothekers van het juk van overbodige administratieve lasten, zodat wij meer tijd overhouden voor het eigenlijke werk, het begeleiden van onze patiënten bij hun medicijngebruik. Doelmatig medicijngebruik is goed voor de patiënt en leidt tot kostenbesparing in de zorg.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 september 2012

Dit horen we nu al jaren, maar geen enkel bewijs of onderzoek dat dit in Nederland aan toont. Wat mij betreft is diet goedkope en gemakkelijke prietpraat.

ANH Jansen

13 september 2012

Prietpraat is dit zeker niet, alleen is het in de Nederlandse context nagenoeg onhaalbaar: marktwerking en concurrentie maken behalen gezondheidswinst en doelmatig gebruik door en van geneesmiddelen door de inspanning van een apotheek onmogelijk.

Dat is de harde les uit de USA alwaar de vertikaal geïntegreerde HMO Kaiser Permanente als enige ter wereld bewijst dat het wel kan, maar wel binnen 1 vertikaal geíntegreerde HMO! Binnen KP, een HMO van 8.3 miljoen verzekerden is er geen concurrentie en kan een apotheek 100% zijn werk doen. KP investeert dan ook heel zwaar in de extramurale farmaceutische zorg en weet zo de oa het aantal ligdagen per ziekenhuisopname te beperken tot 2.3 dag. In Nederland is dat 5.6 dag! Tel uit je winst. KP doet dat en kan dat.

KP heeft dan ook relatief meer apothekers en assistenten in dienst dan concurrerende verzekeraars die op basis van andere modellen werken zoals Fee for Service, Lumpsum, Preferred Provider e.a. arrangementen, anders dan geïntegreerd in hele systeem van nulde, eerste en tweede lijn.

Bottom line is wel dat premie bij KP hoger is dan die van de klassieke verzekeraars. Kwaliteit komt niet voor niets en betaalt zich uit in onmeetbaar gezondheidswinst voor de patient/verzekerde/deelnemer.

En dat heeft de Minister juist verboden; zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten tegen elkaar worden uitgespeeld voor de beste zorg tegen de laagste prijs te krijgen. Ieder prijsvoordeel moet worden doorgegeven aan de verzekeraar die het wordt geacht door te geven aan de verzekerden in de vorm van premie verlaging of minder stijging van de premie of verhoging reserves om in de toekomst klaar te kunnen staan voor diezelfde verzekerden. Raad eens waar de verzekeraars voor kiezen?

Pleidooi van de KNMP is een juiste, maar tegen de verkeerde mensen gericht. Anne Mulder, VVD, zegt het zelf: wij hebben geen bevoegdheid te treden in het beleid van de verzekeraars.

En de gereguleerde (-) marktwerking is het systeemmodel waar de KNMP zelf ook voorstander van was en nog steeds is. 1 jaar kan de verzekeraar profiteren van de verzekerde. De gezondheidswinst die wordt bereikt door de investering in zorg, de KNMP gaat er toch wel van uit dat er geld bij moet bij de apotheken, kan dan vallen bij de concurrent.

Ook daardoor zal het pleidooi van de KNMP bljiven vallen als graan op de kale rotsen.

Laat Paul Wallace, directeur van KP, maar eens overkomen uit de USA en een avondje TV verzorgen hoe het anders kan.

Gezien de berichtgeving over de falende hygiene bij de ziekenhuizen (en verzorging en verpleeghuizen) die het leven kost van 2.000 mensen per jaar en schade veroorzaakt aan nog eens 50.000 mensen per jaar, allen onnodig en vermijdbaar, zijn er elders eenvoudiger gezondheidswinsten te behalen.

Top