ACTUEEL

Zijlstra Center wil governance verbeteren

Minister-president Balkenende opent donderdag 4 juni het Zijlstra Center for Public Control and Governance aan de Vrije Universiteit (VU).  Het Zijlstra Center wil bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de overheid en sectoren als de zorg, onderwijs en volkshuisvesting.

Governancedebat

Problemen bij zorginstellingen als Philadelphia, Meavita, de Ijsselmeerziekenhuizen en Orbis Medisch Centrum hebben recentelijk het debat over governance in de zorg nieuw leven ingeblazen. Met vragen als hoe leggen organisaties maatschappelijke verantwoording af wil het Zijlstra Center een bijdrage aan dit debat leveren. Maar het nieuwe centrum wil zich ook richten op vragen als hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk?

Onderzoeksprojecten

Het onderzoek vindt plaats in opdracht. Zo ondersteunt het Center bijvoorbeeld de Commissie Monitoring Governance Woningbouwcorporaties die meerjarig onderzoek doet naar ‘goed bestuur bij corporaties' . Ook lopen er inmiddels onderzoeken bij scholen en gemeenten.  Rode draad bij deze onderzoeken is de vraag hoe deze instellingen maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren. 

Pionier

Het Zijlstra Center is vernoemd naar oud-minister Jelle Zijlstra, een van de pioniers en oprichters van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de VU, waar het Center deel van uitmaakt. Tijdens zijn ministerschappen van Economische Zaken en Financiën van 1952 tot 1963 gaf Zijlstra inhoud aan zijn visie op de overheid in de samenleving en de ontwikkelingen in de publieke sector: een matige, betrouwbare overheid die haar publieke taken vervult in samenwerking met de markt en het maatschappelijk middenveld. Het Zijlstra Center gaat vanuit eenzelfde visie werken. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top