ACTUEEL

Infecties door fout gebruik katheter

Veel ziekenhuispatiënten krijgen tijdens hun opname ten onrechte een urinekatheter of houden deze langer dan noodzakelijk. Dit leidt tot onnodig veel urineweginfecties. Dit kan vervolgens leiden tot gebruik van antibiotica en mogelijk tot verlenging van de opnameduur. De bijkomende kosten maken een urinekatheter-gerelateerde urineweginfecties een dure ziekenhuisinfectie. Dat schrijven twee onderzoekers van het AMC in Amsterdam in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Ziekenhuisinfectie

Urineweginfecties zijn een van de meest voorkomende ziekenhuisinfecties. De infectie wordt in 71-80 procent van de gevallen opgelopen wanneer de patiënt een urinekatheter heeft. De belangrijkste risicofactor voor een infectie is de duur van de katheterisatie. Veel patiënten houden deze echter langer dan nodig is, waardoor ze een extra risico op besmetting lopen. Per dat neemt de kans toe met 3 tot 10 procent. Een reden dat katheters vaak onnodig lang blijven zitten is dat artsen vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat hun patiënten gekatheteriseerd zijn. Daarnaast heeft 21-54 procent van de patiënten een katheter terwijl er geen goede indicatie voor bestaat.

Strikt gebruik

De onderzoekers pleiten ervoor om onterecht urinekathetergebruik terug te dringen. Dit is volgens hen “de beste manier om urinekatheter-gerelateerde urineweginfecties te voorkomen”. Dit kan door strikte indicatiestelling voor het inbrengen van urinekatheters, het dagelijks bijhouden of de indicatie nog van toepassing is en het tijdig verwijderen van de katheter wanneer deze niet of niet meer geïndiceerd is.

Dat het geen onbekend probleem is, schetsen de onderzoekers met een voorbeeld. Zo is het Amerikaanse Medicare programma (Centers for Medicare & Medicaid Services) gestopt met de extra betalingen aan ziekenhuizen voor de behandeling van urinekatheter-gerelateerde urineweginfecties gestopt, omdat zij dit beschouwen als een infectie die te voorkómen is.

Vermijdbare schade

Eerder bleek dat de ziekenhuizen in Nederland nog ernstig tekort schieten bij het terugdringen van wondinfecties die in de operatiekamer (OK) ontstaan. Dit zorgt ook voor veel kosten en onnodig medische schade.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 september 2012

Dit was allang bekend. Urinekatheters zijn gewoon gemakkelijk. En een beetje langer laten zitten is gewoon het gevolg van desinteresse. En dat zal na deze publicatie echt niet veranderen. Dus over tien jaar stellen we vast dat er niets is veranderd.

Anoniem

18 september 2012

hoe bepaal je nou achteraf dat een infectie tijdens de operatie is ontstaan?

Top