ACTUEEL

'Financiën deden verloskunde Dokkum de das om'

Het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de klinische verloskunde in het Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg te sluiten is niet op zorginhoudelijke, maar op financiële gronden genomen. Dit stelt Reinoud Bon, onderzoeker en voormalig inspecteur in een feitenonderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Dongeradeel.

Bon concludeert in zijn rapport dat er geen enkel kwaliteitsargument was om de klinische geboortezorg te sluiten. De afdeling functioneerde naar behoren. Officieel zijn er geen beroepsnormen die eisen stellen aan het aantal bevallingen. Ook de bewering van de Inspectie dat het ziekenhuis de bezetting niet op orde zou hebben, was volgens Bon onjuist.

Krimpen

Volgens Bon was de werkelijke reden voor sluiting niet zorginhoudelijk, maar financieel. De Sionsberg stond op de rand van faillissement. Met jaarlijks drie ton verlies was de geboortezorg één van de meest verliesgevende afdelingen. Het ziekenhuis moest inkrimpen en keuzes maken en sluiting was onderdeel van het saneringsplan.

Niet gebruikelijk

Volgens Bon heeft het er alle schijn van dat de IGZ niet zelfstandig heeft gehandeld, maar zich heeft laten leiden door De Friesland Zorgverzekeraar. De contacten tussen beide partijen tijdens het proces bevreemden de onderzoeker. “Het is niet gebruikelijk dat er dergelijke nauwe banden zijn tussen IGZ en een zorgverzekeraar”, aldus Bon. Officieel heeft de raad van bestuur van De Sionsberg zelf het besluit genomen om de afdeling te sluiten, maar dat is wel gebeurd onder sterke druk van zowel De Friesland als de inspectie.

Demotiverend

Ook de communicatie rond de sluiting is volgens Bon niet correct verlopen. “De slecht nieuws boodschap is onduidelijk en wordt steeds weer iets anders gebracht. Er is een verkeerde volgorde gehanteerd: eerst is besloten de klinische verloskunde te beëindigen en daarna is aan de mensen die er verstand van hebben en er uitvoering aan moeten geven gevraagd mee te denken over hoe het verder moet. Dat heeft demotiverend gewerkt.”

Minder geloofwaardig

Volgens Bon hebben de betrokken partijen in de communicatie ook geregeld naar elkaar gewezen. “Het ziekenhuisbestuur, de IGZ en Achmea hebben niet gezamenlijk en publiekelijk gestaan voor de beslissing waar ze gezamenlijk toe zijn gekomen. Ze hebben verwezen naar elkaar. Dat maakte de boodschap en henzelf minder geloofwaardig. DFZ-Achmea, de IGZ, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het ziekenhuis zijn er niet in geslaagd op professionele wijze te communiceren met de belanghebbenden over het slechte nieuws.”

Verantwoording

Hoewel het rapport mosterd na de maaltijd is, nu De Sionsberg is gefuseerd met ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, hoopt de gemeenteraad dat de landelijke politiek de minister en de inspectie ter verantwoording roept. Bon doet daarnaast enkele procedurele aanbevelingen voor de verdere aanpassing van de geboortezorg in Noordoost Friesland. Zo pleit Bon voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

niggebrugge

15 september 2012

Kijk, een fraai staaltje marktwerking. De zorg wordt zorgindustrie. Afstoten van verliesgevende delen is niets nieuws. Het verlies hoeft niet meer gecompenseerd te worden en dus kan de rest weer iets goedkoper werken. De burger moet iets verder rijden voor zijn zorg, en meer kilometers maken is goed voor de schatkist.
De klassieke fout is hier weer communicatie. Het wellicht haastig besluit om de verloskunde af te stoten, maakt dat er niet meer wordt nagedacht hoe. Hier schiet de rvb dan tekort, zo moelijk is het niet om je personeel erbij te betrekken.
vergeet niet om bij beslissingen ook aan de vorm, niet alleen de inhoud te denken...

Anoniem

17 september 2012

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 24-09-2012 14:44.

Anoniem

18 september 2012

De IGZ heeft zich wel meer laten misbruiken door verzekeraars, overheid en marktpartijen. M.n. in het geval van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad.

P v d Berk

25 september 2012

Geboortezorg word door steeds meer ziekenhuizen gesloten om financiële redenen, vroedvrouwen zijn een campagne gestart om het thuisbevalling weer te promoten, traditie in Nederland zeggen ze, decennia lang hebben we al de hoogste baby en zuigelingensterfte van Europa, de medische stand geeft de thuisbevallingen hiervan de schuld “daar gaat teveel fout” in de ons omringende landen is thuisbevalling allang in de ban, en in Nederland is de hoogste baby sterfte van Europa dus traditie, er moeten juist meer geboortecentra komen om de hoge baby sterfte in Nederland eindelijk eens te verlagen, er is nog veel meer mis met de Nederlandse zuigelingen en kindergeneeskunst vraagt u maar een gedegen kinderarts of aan mnr. Bon die kunnen u daar nog veel meer over vertellen en dan hoort u het van een wetenschapper en niet van een boer zoals ik, de IGZ is een misdadige organisatie dat heeft de Nationale Ombudsman al meerdere malen vastgesteld.

Top