ACTUEEL

Mantelzorger dementiepatiënt vreest overbelasting

Slechts drie procent van de mantelzorgers van dementiepatiënten heeft er vertrouwen in dat een toekomstige regering voldoende aandacht heeft voor dementie.

Overbelast

Dat blijkt uit een raadpleging van Alzheimer Nederland onder 350 mantelzorgers van dementiepatiënten. Mantelzorgers vrezen dat de druk op hen alleen maar groter wordt. Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Maar dit vraagt zijn tol. Meer dan tachtig procent van de mantelzorgers is overbelast of loopt een groot risico op overbelasting.

Casemanagement

ls de mantelzorger de ondersteuning van een dementiepatiënt niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland: "Met het oog op de explosieve groei van het aantal dementiepatiënten in de toekomst is het onbetaalbaar dat 25 tot 30 procent van de mensen met dementie gebruikt maakt van deze dure zorg. Wij moeten als samenleving andere oplossingen zoeken voor de zorg voor dementerenden, zodat mantelzorgers de zorg wél vol kunnen houden. Door onder andere de inzet van casemanagement kunnen mensen langer thuis wonen."

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 september 2012

Vrezen is een understatement. Je kunt als mantelzorger zeker zijn dat de zorg je teveel wordt. Uiteindelijk zal de overheid ondersteuning bieden maar dat is pas nadat het is misgegaan en wanneer blijkt dat geen ondersteuning duurder is dan wel ondersteuning.

Mijn advies, geen aan dat je het niet meer trekt, laat het in een vroeg stadium in de soep lopen (in de soep loopt het uiteindelijk toch), en geniet van de ondersteuning die vanaf dat moment krijgt.

Clari van Staveren

18 september 2012

In onze particuliere woonzorgvoorziening zien wij mensen met dementie zienderogen in de rust komen. De persoonlijke rustige professionele ondersteuning zorgt voor menswaardige zorg..
Particulieren zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de financierings mogelijkheden (de hoge bijdrage in een regulier verpleeghuis) in vergelijking met de particuliere zorg.

Top