Finance

Raad van State: publieke zorgkosten bevriezen

De overheid mag de komende jaren niet meer geld aan zorg kwijt zijn. De Raad van State pleit voor een nullijn in de zorguitgaven van de overheid. Dat staat in het advies van de Raad van State over de Miljoenennota voor volgend jaar.

Overheidsuitgaven aan zorg

De zorgkosten slokken nu al een kwart van de overheidsuitgaven op. Als er niets gebeurt, gaat in 2040 de helft van de publieke uitgaven naar de zorg. Ook met een stabilisatie van de uitgaven, neemt de zorg een forse hap uit de overheidsuitgaven. Wel wijst de Raad van State erop dat basisvoorzieningen in de zorg voor iedereen toegankelijk moeten blijven.

De Raad van State zet vraagtekens bij de plannen om vergoedingen voor het woon-werkverkeer te belasten, de zogeheten forensentaks. De raad vindt dat de gevolgen voor het inkomen van een forens afhangen van de toevallige omstandigheid van de reisafstand tussen huis en werk.

Bezuinigen

De collectieve uitgaven aan de zorg stijgen van 61 miljard euro in 2012 naar bijna 80 miljard euro in 2017. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) medio juni becijferd. Om de kostengroei in de zorg onder de 3 procent te houden is een aanvullende bezuiniging van 2,5 miljard euro nodig, boven op de 4 miljard euro uit het begrotingsakkoord voor 2013. (ANP / Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

18 september 2012

Fijn, weer een onzinnig advies erbij van de RvS. Als nieuwe behandelingen ertoe leiden dat mensen gezonder blijven en ouder worden tegen een tarief dat mensen graag betalen, wie is dan de RvS om tegen verdere uitgavengroei te adviseren?

Dergelijk stupide en visieloos advies ondermijnt de positie van de RvS.

Binnenkort mag de RvS nog een keer laten zien dat zij van een andere planeet komt met haar advies over de topinkomens van de zorgbestuurders. Een grote meerderheid van de bevolking en haar politieke vertegenwoordiging wens een beperking van de topinkomens, en het enige waar de RvS mee kan komen zijn juridische obstakels. Een goed advies beantwoordt de vraag hoe het wel kan, en blaast geen kleine obstakels op tot onoverkomelijke hindernissen. Die rol past de RvS ook niet. Dat had de RvS aan de rechter kunnen overlaten. Nu lijkt de RvS inkomenspolitiek te bedrijven.

ANH Jansen

18 september 2012

Tja.

Het is nogal een verschil; Herman Tjeenk Willink of Piet Hein Donner. Dat belooft wat voor de toekomst.

http://www.raadvanstate.nl/publicaties/toespraken_vice-president/toespraak/?speech_id=71

"Als adviseur is de Raad ook geen algemene deskundigenraad. Hij moet dat ook niet pretenderen.

Hij moet echter wel rekening houden met de teruggelopen inhoudelijke en uitvoeringsdeskundigheid op de departementen en de veranderde positie van de vaste colleges van advies ex artikel 79 Grondwet. Die ontwikkeling is riskant in een overheidsbureaucratie waarvan een van de essentiële kenmerken behoort te zijn: inhoudelijke competentie.]

Als adviseur is de Raad niet de algemene juridische dienst van het Rijk. Hij moet dat ook niet worden. Hij moet echter wel rekening houden met de verzwakte positie van de departementale wetgevingsjuristen.
Die zwakke positie is riskant in een rechtsstaat waarin de wet een vitale rol heeft.
Dáárom moet de kwaliteit van de rechtsstatelijke en de juridische toetsing door de Raad hoog zijn.

--------

----Herman Tjeenk Willink en zjin Quintus. We gaan ze nog heel erg missen.

Top