ACTUEEL

SER: bij langdurige zorg meer zelf betalen

Ouderen en anderen die langdurige zorg nodig hebben, zouden de kosten voor huisvesting, welzijn en voedsel zelf moeten betalen, ook als ze in een instelling wonen. Dat staat in een voorlopig advies van een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Versneld

Het ontwerpadvies, dat zondag is gepubliceerd, wordt versneld uitgebracht in verband met de kabinetsformatie. De commissie doet daarin ook andere voorstellen om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te kunnen houden. Komend voorjaar brengt de SER een uitgebreider vervolgadvies uit.

Zelf dragen

De AWBZ  moet zich volgens het SER-advies beperken tot de kosten van de zorg zelf. Als mensen zelf de overige kosten moeten betalen, kunnen ze kiezen voor voorzieningen die het beste bij de eigen voorkeuren passen. Ook bevordert dit innovaties op het raakvlak van wonen, zorg, welzijn en participatie.

Grens

Zo moet er in de ouderenzorg een onderscheid komen tussen lichte en zware zorg. Mensen zouden lichte vormen van persoonlijke verzorging en begeleiding zelf moeten betalen. Zwaardere vormen blijven collectief gefinancierd. De overheid moet de grens tussen lichte en zware zorg bepalen, aldus de SER-commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid). Het is nodig de zwaardere vormen van begeleiding nauwer af te stemmen op de sociale omgeving van mensen. Uitvoering op lokaal niveau ligt voor de hand, maar de Wmo in huidige vorm is hiervoor niet geschikt, zolang de verschillen tussen gemeenten groot zijn, aldus de SER. (ANP/Skipr)

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

23 september 2012

Dat is de Care. De cure wordt ook niet stiefmoederlijk bedeeld. Men moet het advies zelf lezen.

Adviezen van de Commissie Baarsma en de Commissie Don worden zonder blikken of blozen overgenomen. Side letter van W vd Ven in ESB wordt genegeerd. Advies van Eeke van der Veen in de Tweede Kamer wordt niet overgenomen.

Verzekeraars worden voor de zorg gebudgetteerd en krijgen een verbod om dat budget te overschrijden. Moeten veel selectiever contracteren. Budgetten per sector worden aangehaald en mogen ook niet worden overschreden. Indien de verzekerden toch meer zorg nodig hebben, ze hebben immers een particulier contract met een particuliere verzekeraar, dan moeten de zorgaanbieders middels een wettelijk doorleverplicht gratis zorg blijven leveren tot aanvang nieuw verzekeringsjaar.

SER advies 1999 stond aan de basis van het systeemmodel Zorgstelsel 2006. De polder leefde toen nog.

Aan dat systeemmodel wordt door deze SER niet getornd. De maatschappij moet zich aanpassen aan het systeemmodel.

Dit conceptadvies zal dus ook worden opgevolgd. De lobby van de verzekeraars is te machtig en te krachtig.

De polder is dood, leve de polder.

Lees ook het verslag van het AO risicoverevening op de site van de tweede kamer juni 2012 en de bijdragen van Eeke van der Veen in het debat. Ook PvdA.

Laat hem eens een SER rapport uitbrengen voordat het te laat is.

Anoniem

24 september 2012

Dus als ik het goed begrijp, dat je chronisch ziek wordt ben je voor het leven getekend. Zo kunnen echtparen beter gaan scheiden want dan hou je geen geld meer over om je andere vaste lasten en of hypotheken te kunnen betalen.
De kinderen van deze echtparen krijgen geen kans, omdat al het overige geld betaald moet worden.
Hoe was het ook al weer???? "Iedereen moet mee doen in deze maatschappij"? Ik weet nu even niet meer wat ze daar mee bedoelen of iedereen de mogelijkheid moet hebben om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven. Of....... dat iedereen mee moet doen aan het betalen!!
Het is een zwaar offer als je een kind of partner hebt die echt afhankelijk is en chronisch ziek is.

E.Kriek

25 september 2012

Ouderen, chronisch zieken worden, in deze tijdgeest van neoliberalisme, weggezet als uitvreters, nietsnutten, onproductief en last(en)pakken.

Ik wacht op het volgende advies van alweer een stelletje mislukte gogen en logen: "de pil van Drion is de ultieme oplossing voor onze economische crisis" .

"Oud? U bent verdacht!
Ziek? Get a job!
Alzheimer is geen probleem! Het is juist een uitdaging!
Houd eens op met het slachtoffer uit te hangen!
De overheid kan u niet blijven pamperen!"

Etc.

Ik hoor dit tenenkrommende gezwets al te lang aan.

Wanneer zeggen de mensen nu eens: " genoeg is genoeg" ?
Overheid, neem uw verantwoordelijkheid. En anders moeten de mensen het zelf maar gaan doen.

Top