ACTUEEL

Bestuurders verwachten nieuw beleid kabinet

Ruim zeven op de tien bestuurders van ziekenhuizen verwachten dat het nieuwe kabinet veranderingen zal aanbrengen ten aanzien van de marktwerking in de curatieve sector. Dit blijkt uit een enquête van adviesbureau BMC onder leden van raden van bestuur van de ziekenhuizen.

De bestuurders denken dat het komende kabinet de kosten wil bewaken door de eerstelijns zorg te versterken. Tegelijkertijd verwachten 88 procent van de ziekenhuisbestuurders niet dat het hun eigen beleid zal veranderen.  Zij denken dat binnen de huidige werkwijze verdere kostenbesparing en ‘zorg dichtbij’ mogelijk zijn.

Medische missers

Om de kwaliteit en marktwerking te simuleren is voor 67 procent van de geënquêteerden het principe acceptabel dat herstelactiviteiten bij "medische missers" niet langer gedeclareerd worden. Daarnaast is 63 procent van de ondervraagden van menig dat de kwaliteit van de curatieve zorg niet meer mag afnemen.

Van de 89 ziekenhuizen die aangeschreven zijn, hebben 24 ziekenhuizen de enquête van BMC ingevuld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top