ACTUEEL

Zorg wil rol NMa beperken

Brancheorganisaties in de zorg willen rol van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) beperken, omdat deze vaak de samenwerking tussen zorgaanbieders blokkeert. Dat stellen zij in de Agenda voor de zorg zie zij maandag hebben gepresenteerd.

Mededinging moet ten dienste van samenwerking komen te staan, stellen zij in deze agenda. De zorgpartijen willen kunnen samenwerken waar dit nodig is om, in het belang van de patiënt/cliënt, de kwaliteit en doelmatigheid te bevorderen.

Toepassen Mededingingswet

Hiervoor moet de NMa de Mededingingswet op een “sterk gewijzigde” manier gaan toepassen. “Het realiseren van de strategische doelstellingen van deze agenda mag niet door de toepassing van mededingingsregelgeving door de NMa worden gefrustreerd. Als blijkt dat een gewijzigde toepassing van de Mededingingswet door de NMa de gewenste verbetering van kwaliteit en efficiency blijft belemmeren, is herbezinning nodig op de toepasbaarheid van de mededingingswet op (onderdelen) van de zorg”, aldus de brancheorganisaties in de gezamenlijke Agenda voor de zorg.

Stroomlijnen toezicht

Verder eisen de zorgpartijen geen verdere beperking van de mogelijkheden tot samenwerking tussen zorgaanbieders of tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. En een beperkte set van duidelijke en effectieve regels die de zorgmarkt ordenen op het terrein van mededinging, toezicht, governance en (kwalitatieve) verantwoording en een stroomlijning van het toezicht zoals dat door de NMa, NZa en IGZ wordt vormgegeven.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

25 september 2012

Zonder wetswijziging? Ben benieuwd.

Anoniem

25 september 2012

De titel had moeten zijn: Zorg wil van concurrentie af. En dat kan ik snappen. Ik zou ook liever zoveel baanzekerheid hebben dat ik kan doen wat ik wil, ook al is dat niets.

ANH Jansen

25 september 2012

Bedenk dat de zorgverzekeraars ook mede ondertekenaars waren van deze Agenda!

En concurrerende verzekeraars die om de gunst van de met de voeten kunnende stemmende verplicht verzekerden was nu juist de essentie en pilaar en bestaansreden van het hybride zorgstelsel 2006!

Zij willen geen concurrentie.

Zij moeten onderling eigenlijk ook concurreren, maar de toezichthouders kijken daar bewust de andere kant uit. De relevante markt waarvoor mededingingsregels gelden zijn dan opeens oprekbaar.

En zorgverzekeraars die niet met elkaar concurreren hebben geen enkele toegevoegde waarde; kies dan direct voor 1 centrale verzekeraar.

Zorg en concurrentie gaan niet samen. Dat heeft het experiment Zorgstelsel 2006 inmiddels wel bewezen. En goedkoper is het er ook al niet op geworden. Transactie kosten nemen enorm toe. Controleren is het verdienmodel van de verzekeraars. Ze hebben er zelfs een apart hoofdstuk aan besteed in de Agenda.

Nog even en er komt een Nationale Feestdag Controle.

Die Wetswijziging is zodoende niet zomaar een wetswijziging; het hele stelsel moet dan op de schop; van een op (gereguleerde) (marktwerking) gebaseerd systeem naar een nationaal ziekenfondssysteem.

Dat zit er met de huidige generatie ambtenaren en politici zit in,. Lafheid van het Openbaar Bestuur lag inmers ten grondslag aan invoering van dit hybride model. Geen enkel land neemt het dan ook over. Alle overige landen nemen het OESO advies ter harte. Moet inmiddels bekend zijn.

De EU gaf toestemming voor het systeemmodel mits er sprake is en zou zijn en zou blijven van marktwerking en concurrentie. Dan gelden de EU mededingingsregels. Verzekeraars vallen dan onder de schaderichtlijnen. Dat heeft consequenties voor de inrichting en aansturing.

Blijkbaar valt het de zorgverzekeraars ook tegen.

Het is het een of het ander. Van twee walletjes eten is er niet bij.

De Agenda van de Zorg is overigens net zo hybride en ondoordacht en intern in volstrekte tegenspraak als het huidige zorgstelsel; partijen willen wel concentratie en samenwerking in een regio, maar de verzekeraars willen dan nog steeds selectief contracteren.

Dat moeten ze toch maar eens uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat: hoe vaak kan men zorg concentreren en tussen welke partijen moet men dan selectief contracteren. Waar moeten de niet geconcentreerde en niet gecontracteerde partijen gedurende de tijd zonder inkomsten van leven? Een eindje vissen maar?

Zo staat de hele Agenda van de Zorg met tegenstellingen volgeschreven.

Idee is een lofwaardig streven en jammer dat de KNMP niet is ingelicht over het initiatief. Blijkbaar nemen partijen in de zorg genoegen met 1 kalkoen bij kerst.

Top