ACTUEEL

Winst zorgverzekeraars 'onmaatschappelijk hoog'

De winst die zorgverzekeraars dit jaar maken, zal "bijna onmaatschappelijk hoog" zijn. Dat zei Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW, in het Radio 1 Journaal.

De hoge winst is het gevolg van de de sterk gedaalde kosten voor geneesmiddelen. Oomen verwacht dat deze ontwikkeling zich in 2013 versterkt doorzet. DSW geeft dit voordeel door aan de klanten, waardoor de premie voor volgend jaar gelijk blijft: 102,50 euro per maand. Het eigen risico en de aanvullende premies gaan wel omhoog. Oomen verwacht dat alle andere verzekeraars dicht bij de premie van DWS in de buurt zal blijven.

Daling geneesmiddelenprijzen

Oomen noemt de premie voor 2013 wel “heel scherp”.  Dat komt omdat die daling van de geneesmiddelenprijzen in 2012 “er behoorlijk heeft ingezeten”. Dat leidt tot extra winst voor alle verzekeraars “want die ontwikkeling die er bij ons is, is er bij iedereen”. Hij noemt de winst in 2012 “bijna onmaatschappelijk hoog”. Oomen geeft dit voordeel van de lagere medicijnkosten door aan zijn klanten door in 2013 de premie gelijk te houden of nauwelijks laten stijgen. Hij heeft sterk de indruk dat andere verzekeraars dit ook doen. (geluidsfragment Chris Oomen Radio 1 journaal)

 

10 Reacties

om een reactie achter te laten

B. Bruijn

26 september 2012

"De winst was afgelopen jaar onmaatschappelijk hoog", en daarom blijft de premie gelijk.......

Nog een jaartje onmaatschappelijk hoog?

De zorg is niet duur, het zorgstelsel is duur!!!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

26 september 2012

Het is een goede zaak dat de zorgverzekeraars de kosten voor medicijnen zo ver hebben terug weten te brengen. Maar minister Schippers en Zorgverzekeraars Nederland hebben wel wat uit te leggen, gezien dat ze stelden dat de jaarpremie met zo'n 100 euro omhoog moest.

wim van der meeren

27 september 2012

@Frank Conijn: Uitleg is eenvoudig.
Eigen risico omhoog verlaagt de premie.
revalidatie voor ouderen erbij en opleidingen erbij verhoogt de premie.
Stijging zorgkosten verhoogt de premie.
Saldo: 100 euro verhoging.
Als dat minder kan door scherper inkopen verzekeraars is dat goed nieuws. Dat fraimen als "onmaatschappelijk hoge winst" draagt niet bij.
Verzekeraars laveren tussen solvabiliteitseis Nederlandsche Bank en de wens om, als OWM, de premie te drukken. Sinds krediekcrisis is De Nederlandsche Bank heel erg (te, wat mij betreft) voorzichtig.
CZ zal zijn best doen de premie zo scherp mogelijk te zetten en met nog meer energie werken aan selectieve inkoop van zorg om de kosten beheersbaar te houden.
Overigens: volgens de begrotingsstukken van het rijk betaalt de nerderlander in 2013 5000 euro pp aan zorg,
bijna 500 euro meer dan dit jaar.
Het valt niet mee dit uit te leggen als de premie niet of weinig stijgt.

ANH Jansen

27 september 2012

"Overigens: volgens de begrotingsstukken van het rijk betaalt de nerderlander in 2013 5000 euro pp aan zorg,
bijna 500 euro meer dan dit jaar.
Het valt niet mee dit uit te leggen als de premie niet of weinig stijgt. "

Op papier komt een bewering altijd anders over dan is bedoeld, maar suggereert Wim van der Meeren CZ nu dat de verzekeraars de premie wel moeten opschroeven omdat de Minister in haar begroting die ruimte biedt en zij de Minister niet te kakken willen zetten?

En Andre Rouvoet maar beweren dat verzekeraars zelfstandig de premie bepalen?

Wim van der Meeren zal toch eens moeten ingaan op een aantal fundamentele punten: wat blijft er over van de concurrentie en marktwerking tussen de verzekeraars onderling als er daadwerkelijk regio regie komt waarbij de verzekeraar met het hoogste marktaandeel de lakens gaat uitdelen en de 'concurrenten' maar moeten volgen?

Waarom heeft CZ niet even de KNMP als belangenorganisatie gebeld met de vraag waar zij nu blijft om de Agenda voor de Zorg op te stellen?

Waarom enerzijds de KNMP als belangenorganisatie uitsluiten en buitensluiten maar anderzijds in de contracten met individuele apotheken wel eisen dat men lid moet zijn van deze belangenorganisatie en zelfs moet zijn opgenomen in het particuliere register van die KNMP?

De 14 belangenorganisaties, inclusief ZN namens CZ e.a., roepen op tot rust in de Cure sector. Zij zullen e.a. wel even oplossen. SER en DNB delen deze oproep.

Gaan de KNMP en haar onderliggende leden en niet leden de oplossing aanreiken; als Kalkoen bij de Kerst?

Heeft de gezamenlijke vereniging van Kalkoenen aldus besloten.

Stijging van de zorgkosten in % van het BNP in de laatste paar jaar is een statistisch gegeven: als het BNP daalt, maar de zorgkosten blijven gelijk of stijgen in euro normaal door dan stijgen de zorgkosten als je ze uitdrukt als percentage van het BNP enorm.
En als je ook nog stiekem care onderdelen schuift onder cure zijn de rapen voor de niet-ingewijden gaar.

Prima lobby en nog steeds het beste frame; iedereen trapt er nog steeds in.

De Nederlander betaalt 203 euro per jaar aan beheerskosten op een nominale premie van 1100.
Om die 1100 euro te innen moet een verzekeraar daadwerkelijk moeite doen.
Voor alle overige inkomsten uit de verevening e.d. is het BSN van de verzekerde voldoende: de computers van CvZ, DNB e.a. doen hun werk.

203 euro. En Chris Oomen van DSW komt uit de kast: 'wij maken woekerwinsten".

En blijkens CZ Wim van der Meeren uitspraak omdat de stijging in de begroting voor de zorg de verzekeraars hiertoe dwingt!

Zorg doordenkertjes

28 september 2012

-De winst die zorgverzekeraars gaan maken is ‘bijna onmaatschappelijk hoog’. Naar verwachting zet de winststijging zich voort in 2013.- Dat zou geheel volgens de verwachting zijn. Immers alle zorginstellingen en individuele zorgverleners gemangeld, geknipt en geschoren, een slinkend basiszorgpakket, stijgend eigen risico en stijgende aanvullende premies. Zakelijk gezien doen de meeste verzekeraars precies wat een private onderneming met winstoogmerk hoort te doen. PR matig lijkt het overigens handiger deze winsten voorlopig boekhoudkundig weg te werken, misschien helpen extra advertenties, een extra verbouwing van de mooie panden, een paar extra bonussen en extra lease auto-contracten hierbij.
Er zijn verschillen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners.
1. Zorgverleners leveren zorg voor het geld, verzekeraars niet.
2. Zorgverzekeraars mogen winst uit keren, ziekenhuizen bijvoorbeeld (nog) niet. Het geld blijft in het laatste geval dus in de zorg.
3. Private zorgverzekeraars zijn lastig controleerbaar voor de overheid, blijkens de uitspraken van Minister Schippers: : "De hoeveelheid geld die zorgverzekeraars uitgeven aan reclame valt buiten mijn verantwoordelijkheid. " ; " Het staat de verzekeraars vrij om vermogens op te bouwen die boven de minimaal vereiste solvabiliteit uitgaan...." . De kosten aan de zorgverlenerskant zijn door de overheid eenvoudig te beheersen door het opleggen van ziekenhuisbudgetkortingen en tariefskortingen voor en budgettering van zorgverleners.
4. Last but not least, directe confrontatie met het mogelijk bijbehorend leed van een besluit, behoedt ons van mensonwaardige besluiten. Dagelijkse kost voor de zorgverlener, incidenteel voor de zorgverzekeraars (Fabry/Pompe rechtszaak).
De politiek wil zich niet branden aan impopulaire besluiten binnen de zorg. Is de prijs van het verschuiven van deze verantwoordelijkheden naar de verzekeraar niet in alle aspecten gewoon te hoog?

Anoniem

17 oktober 2012

Merkwaardig dat DSW het heeft over de daling in 2012. Was die er in 2010 en 2011 dan ook niet?

Zeiden ze vorig jaar hetzelfde, of geven ze nu impliciet toe dat ze zelf over 2011 'onmaatschappelijk hoge' winst hebben gemaakt?

HBP Haan

5 april 2013

Winsten zorgverzekeraars onmaatschappelijk hoog is een eufemisme voor exorbitante winstverhoging over de rug van burgers en zorgverleners. Met de mond wordt door verzekeraars beleden dat zij alles doen vanuit de nobele gedachte betere en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars zijn echter doodnormale commerciële ondernemingen met winstoogmerk. Ook al wil men burgers anders doen geloven. Alle verzekeraars hadden miljarden in aandelen zitten. Betaald van premie gelden! Grote verliezen hierop geleden en soms zelfs met staatssteun overeind gehouden. Winsten vervolgens weer op peil gebracht door premieverhoging en uitknijpen zorgverleners. Premies zijn nog nooit zo hoog geweest, pakketten steeds verder uitgekleed en eigen risico alsmaar hoger. En voor dat eigen risico bedrag bepaalt de verzekeraar ook nog een keer wat men als patient ervoor geleverd krijgt. Onbegrijpelijk dat burgers dit accepteren. Gezondheids risico's voor patiënten worden door iedereen voor lief genomen. Zo lijkt het althans. En beleidsmakers maar stug volhouden aan het idiote dogma dat marktwerking alles beter en goedkoper maakt. Maar sparen aan de ene kant, bijv op geneesmiddelen, betekent stijging kosten in andere sectoren. Samenhang en samenwerking in de zorg, en daar zou het toch om moeten gaan, is verder weg dan ooit. En dan een minister die zegt geen ziekenhuizen (en dus al zeker geen kleine zelfstandige en onafhankelijke zorgverleners) te zullen redden als deze in de problemen komen. Maar ook een minister die het tegelijkertijd goed vind dat verzekeraars zich "onmaatschappelijk" verrijken ten koste van premiebetalers, zorgverleners en kwaliteit vd zorg. Inmiddels gaan er apotheken failliet, dienstapotheken dicht etc. Moest van de minister de zorg niet dicht bij de mensen komen? Begrijpt iemand dit beleid nog?
Misschien tijd voor een gedegen journalistiek onderzoek naar lobby van verzekeraars richting minister, NZa en NMA. De toezichthouders wekken in elk geval de schijn dat men bij klachten over afgestemd gedrag bij verzekeraars, een andere kant op kijkt. Al dan niet in opdracht van.....

hogemann

9 mei 2013

Wij hebben een minister van volksgezondheid die geen knip van de neus waard is.Laat staan haar hoge salaris.Wat doet ze eigenlijk voor ons?Ze bezuinigd waar er niet bezuinigd moet worden.Op onze duur betaalde zorg.Dure medicijnen worden niet meer vergoed,moet jezelf maar gaan betalen.(als of de c.v.z. premie nog niet hoog genoeg is)En als je dat niet kan betalen,nou dan ga je maar dood.Ouderenzorg en thuishulp wordt ook al op gekort. Enz.enz. We krijgen steeds minder voor steeds meer geld.Waar ze echt op bezuinigen kan zijn de verzekering maatschappijen en ziekenhuizen.Die hoeven geen hoge winsten te boeken.Hun directeuren hoeven geen bonussen en hun salaris hoeft niet hoger te zijn als hun beste chirurg.De minister zou moeten dirigeren hoeveel er gerekend mag worden,en dan voor alle ziekenhuizen het zelfde tarief voor gelijke zorg.B.v kostprijs +10% winst marge.Als ze dat aan banden legt dan wordt er pas echt bespaard.In Frankrijk waar ik woon krijg ik elk jaar een I.R.M.omdat er borstkanker in de familie zit.Kosten 80 E.Ik durf te wedden dat dat in Nederland heel wat duurder is.Huisarts bezoek 23E. Long xray 25E.Alle prijzen vastgesteld bij de regering.Daarom was onze premie daar maar 650E voor ons beide, terwijl we hier het c.v.z. 3000E +navorderingen moeten betalen.Meer dan 4x zo veel.Hier kan Mevr. Schippers veel van leren en een voorbeeld aan nemen. Wat in Frankrijk kan, kan in Nederland ook met een beetje verstand en goede wil.
.

hogemann

9 mei 2013

Wij hebben een minister van volksgezondheid die geen knip van de neus waard is.Laat staan haar hoge salaris.Wat doet ze eigenlijk voor ons?Ze bezuinigd waar er niet bezuinigd moet worden.Op onze duur betaalde zorg.Dure medicijnen worden niet meer vergoed,moet jezelf maar gaan betalen.(als of de c.v.z. premie nog niet hoog genoeg is)En als je dat niet kan betalen,nou dan ga je maar dood.Ouderenzorg en thuishulp wordt ook al op gekort. Enz.enz. We krijgen steeds minder voor steeds meer geld.Waar ze echt op bezuinigen kan zijn de verzekering maatschappijen en ziekenhuizen.Die hoeven geen hoge winsten te boeken.Hun directeuren hoeven geen bonussen en hun salaris hoeft niet hoger te zijn als hun beste chirurg.De minister zou moeten dirigeren hoeveel er gerekend mag worden,en dan voor alle ziekenhuizen het zelfde tarief voor gelijke zorg.B.v kostprijs +10% winst marge.Als ze dat aan banden legt dan wordt er pas echt bespaard.In Frankrijk waar ik woon krijg ik elk jaar een I.R.M.omdat er borstkanker in de familie zit.Kosten 80 E.Ik durf te wedden dat dat in Nederland heel wat duurder is.Huisarts bezoek 23E. Long xray 25E.Alle prijzen vastgesteld bij de regering.Daarom was onze premie daar maar 650E voor ons beide, terwijl we hier het c.v.z. 3000E +navorderingen moeten betalen.Meer dan 4x zo veel.Hier kan Mevr. Schippers veel van leren en een voorbeeld aan nemen. Wat in Frankrijk kan, kan in Nederland ook met een beetje verstand en goede wil.
.

hogemann

9 mei 2013

In opvolging van mijn vorige brief nog dit:Er wordt enorm veel geld verspild alleen al om uit te rekenen hoeveel premie we moeten betalen aan het C.V.Z.Er zijn 3 instanties mee gemoeid Het C.V.Z. de S.V.B. en de belastingdienst buitenland.Er zijn te veel ingewikkelde berekeningen en er zijn te veel man uren en te veel formulieren mee gemoeid. en al die mensen moeten betaald worden .en die verdienen heel wat meer dan onze A.O.W. Je heb de nominale bijdrage en dan 7.75% over de A.O.W. en dan 5.65% over je geschatte buitenlandse inkomen, waar je later nog een navordering over krijgt.Wat niet nodig zou zijn als ze de berekening maakte over je inkomen van het jaar ervoor , want die bedragen zijn bekent en krijg je geen geschatte inkomens.Er zijn tonnen papierwerk mee gemoeid. In Nederland betaal je geen premie over inkomens boven de 50000.00E daar worden alleen de rijke mee geholpen, zoals onze ministers. In Frankrijk nemen ze het gezamenlijke inkomen van beide partners van het jaar er voor en over de eerste 9356.00E betaal je niets en daar boven 8% Daar heeft iedereen profijt van, dat is democratie.

Top