Finance

ZonMw komt met actieplan ‘verstandig kiezen’

Onder de campagne ‘Verstandig Kiezen’, afgekeken van het ‘Choosing Wisely’ initiatief van artsenverengingen in de VS, gaat ZonMw een actieplan uitvoeren om bepaalde medische interventies minder of helemaal niet meer te gebruiken. Op deze manier is een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk zonder dat er op de kwaliteit van zorg wordt ingeleverd.

ZonMw heeft woensdag het rapport ‘Verstandig Kiezen’ aangeboden aan Leon van Halder, Directeur Generaal Curatieve Zorg van VWS. De Orde van Medisch Specialisten en een aantal wetenschappelijke verenigingen willen meedoen aan dit gezamenlijk initiatief. ZonMw wil hier verder ook andere partijen bij betrekken, zoals beleidsmakers/overheidsinstanties en zorgverzekeraars.

Niet-meer-doen

ZonMw baseert zich met haar conclusies op internationaal literatuuronderzoek en een inventarisatie van (kosten-) effectiviteitsstudies van ZonMw. Uit een analyse van zeven ZonMw-projecten blijkt dat hulpverleners het zorgbudget flink omlaag kunnen brengen als zij ‘niet meer doen’-aanbevelingen opvolgen. Zo zouden artsen bij patiënten die vanwege een buikvliesontsteking een acute buikoperatie hebben ondergaan, niet meer standaard herhaaldelijk hoeven opereren en de buikholte blijven spoelen, daar waar medisch verantwoord. Als zij na de acute operatie een afwachtender beleid voeren en pas opereren wanneer het echt noodzakelijk is, kan dit een kostenbesparing opleveren die naar schatting tot 70 miljoen euro per jaar kan oplopen.

Aanbevelingen

Concreet stelt ZonMw al een aantal stappen voor, zoals het stimuleren dat aanbevelingen over verstandig kiezen daadwerkelijk in richtlijnen worden opgenomen, het opsporen van nieuwe voorbeelden, het opstellen van business cases die de bijbehorende kostenbesparingen inzichtelijk maken en een goede registratie van het gebruik van interventies en instrumenten.

Voorbeelden

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

27 september 2012

ZonMw stapt hier uit haar expertisegebied. Talloze proefschriften over implementatie staan werkloos in de kast. De wetenschappelijke methode blijkt hier onbruikbaar. Implementatie en verandermanagement kun je beter aan consultants overlaten. Laat ZonMw zich richten op nieuwe kennis.

Frank Conijn

27 september 2012

Men moet oppassen niet op de stoel van de arts te gaan zitten.

Als de financieringsstructuur, in casu de beloning voor kosteneffectiviteit, in orde is, de juiste prikkels bevat, gaan artsen vanzelf kosteneffectiever behandelen waar redelijkerwijs mogelijk. Zie www.gezondezorg.org/kem.php

Top