Finance

'Wachtlijsten zinvol bij terugdringen onnodige zorg'

Wachtlijsten lijken niet langer taboe: ze lijken een nieuwe rol toegedicht te krijgen in het terugdringen van onnodige zorg om zorgkosten te besparen. Als patiënten moeten wachten, stellen artsen vaker en indringender de vraag of een behandeling wel nodig is. Het Centraal Planbureau (CPB) doet inmiddels onderzoek naar de rol wachtlijsten hierin. Dat schrijft de Volkskrant.

Keuzes maken

Het terugdringen van wachtlijsten staat sinds eind jaren ’90 hoog op de politieke agenda. Inmiddels zijn de wachtlijsten bijna overal verdwenen. Tegelijkertijd zijn de zorgkosten enorm toegenomen. De totale hoeveelheid geld die de zorg kost, is in tien jaar tijd met 71,4 procent gestegen. In de zoektocht naar manieren om de zorgkosten in te dammen, opperen deskundigen nu dat wachtlijsten heel zinnig kunnen zijn, omdat deze artsen dwingen zelf keuzes te maken: welke patiënt heeft prioriteit? Wegen de kosten van behandeling op tegen de baten? “Een gebrek aan wachtlijsten kan duiden op overbehandelin”', zegt CPB-onderzoeker Rudy Douven in de Volkskrant. “Patiënten gaan te snel naar de arts of specialisten behandelen te veel.”

Overbodige behandelingen

Oud-minister Klink stelde onlangs dat als artsen afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen bij patiënten, dit jaarlijks tot acht miljard euro aan zorgkosten kan besparen. Artsenorganisatie KNMG bekritiseerde het rapport omdat het niet duidelijk of aannemelijk maakt hoe de genoemde vier tot acht miljard besparing kan worden bereikt. Inmiddels komen vanuit de zorg diverse initiatieven om zorgkosten te besparen, onder meer door op kwaliteit te focussen, en onnodige zorg terug te dringen. Hierbij kunnen wachtlijsten “buitengewoon helpen”, zegt hoogleraar gezondheidseconomie Johan Polder van de universiteit van Tilburg in de Volkskrant.

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

29 september 2012

Heerlijke frame: wachtlijsten zijn weg.... Ronduit flauwekul-bewering.

van Beek

29 september 2012

Wachtlijsten als hulpmiddel voor terugdringen van de kosten in de zorg hebben alleen zin als ze lang genoeg zijn om verdere zorg overbodig te maken omdat het te laat is om nog effect te hebben. Kortere wachtlijsten maken mensen zieker waardoor de behandeling van de verder gevorderde ziekte risicovoller en langer langer wordt en daardoor meer gaat kosten.

ANH Jansen

29 september 2012

NZa laat in de Marktscan Medisch Specialistische zorg 2012 mooi zien dat van de verplicht te registeren wachtlijsten een flink aantal de door de Overheid, NVZ, Orde en ZN, overeengekomen TREEK normen worden overschreden; de wachtiljsten zijn nu langer dan in de jaren 90 vorige eeuw!

De wachtlijsten zijn nu tevens opgeknipt in 3 delen: afspraak maken, wachtlijst 1. Diagnose stelling, wachtlijst 2 en tot slot wachtlijst voor de behandeling zelf; wachtslijst 3.

Om nu te komen met invoeren van wachtlijsten om de kosten van de zorg te beheersen is van een onvoorstelbaar cynisme van Overheidswege, van Koepelwege en van Zorgverzekeraars wege.

Waar blijft nu de NPCF om dit 'frame' bij de horens te vatten?

Wilna Wind? Blaast u maar! en deze keer pakken en doorbijten.

2.5% kostenbeperking en het MBI zijn de veroorzakers van deze afwentelingoperatie. Gezien de inbreng van de gezondheidseconomen in dit land kunnen we een Nobelprijswinnaar voorlopig wel op ons buik schrijven.

Anoniem

30 september 2012

Gezondszorg in Nederland.
Als burger betaal je mee aan de Awbz, je eigen premie van 1583 euro per jaar
en van volgend jaar 350 euro eigen risico
Dus als burger betaal je bij elkaar meer dan 2000 euro per jaar aan ziekte kosten. Vervolgens zien we dat voor ouderen haast geen tijd meer is voor Fatsoenlijke zorg, als op tijd basis , gevolg geen tijd en aandacht voor medische zaken , gevolg extra kosten . Maar gelukkig kunnen de managers rustig hun zaken vullen en nog meer bezuinigen doorvoeren om hun salaris veilig te stellen . Maar ja we leven in Graailust Nederland

Anoniem

30 september 2012

Ik ben het er niet mee eens over deze stelling het is al vaak genoeg gebeurd dat iemand te lang moest wachten of niet serieus genomen werdt ik vind dat iedere klacht serieus genomen moet worden en dat je weken moet wachten voordat je een arts te zien krijgt dit is gewoon belachelijk we betalen toch genoeg voor onze zorg dan wil je ook goed geholpen worden

Mitrasing

30 september 2012

Meer dan 5000 Euro per burger gaat naar de zorg en wachtlijsten zijn dan zinvol bijna "onnodige zorg". Wie definieert `onnodige zorg` en wie koopt dit dan in?

Frank Conijn

30 september 2012

Wachtlijsten met beperkte lengte voor klachten die niet-spoedeisend zijn en die niet al te zeer verergeren als ze niet meteen behandeld worden zijn normaal en min of meer gewenst. Anders zou er een dure overcapaciteit kunnen zijn.

Maar overmatig behandelen niet anders weten tegen te gaan dan met wachtlijsten? Dan heb je van kosteneffectiviteitsmanagement niet veel begrepen. Ik nodig (de politici en) prof. Polder dan graag uit om www.gezondezorg.org/kem.php eens door te nemen.

Koopman

1 oktober 2012

Buffers in logistieke processen laten het geheel beter doorstromen en bevorderen benutting van de maximale capaciteit. Ook bijv. in winkels of bij autoaankoop bestaan buffers/wachtlijsten. Vraag is of ik als patiënt "buffer" wil en kan zijn. De hele discussie geeft mij de indruk dat de "stuurlui aan de wal" nu, na zorgbudgettering met wachtlijsten of marktwerking met groeiende consumptie, erkennen het niet meer te weten. Laat de keuze over aan de patiënt zelf en de gekozen hulpverlener: dure zorg, dan even wachten; goedkopere zorg, dan meteen aan de beurt. We hebben het immers over uitstelbare zorgbehoeften.

Anoniem

1 oktober 2012

En zo verdwijnt er nog meer zorg naar het buitenland waarvan de vraag is of deze data wel worden meegenomen in de vaststelling van de zorgkosten in Nederland. Grensziekenhuizen hebben overigens serieus last van dit fenomeen.

Bles W

1 oktober 2012

Maak de wachtlijsten inzichtelijk.
Maak de onnodige behandelingen inzichtelijk
Maak onnodige investeringen inzichtelijk
Maak niet medische kosten in zorg inzichtelijk.
Maak mis management kosten inzichtelijk
Maak graai cultuur inzichtelijk.
Maak winsten zorg verzekeraars inzichtelijk.

Dan is de boosdoener zo boven water en ingrijpen door echte leiders makkelijk.

Maar daar ontbrekend aan in Nederland
raden van bestuur vaak oud ploiticie die ook wel wat geld willen uit de grote pot maar bij het ingrijpen om zaken te regelen vaak weg duiken of opstappen.


Frankemölle

1 oktober 2012

Dank zij, in totaal bijna 3 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan in het begin van deze eeuw, werd een klein euveltje een groot probleem met 'verminking' als gevolg.

Top