ACTUEEL

Specialisten: zorgpremie kan 200 euro omlaag

De ziekenhuiszorg kan zeker 15 procent goedkoper als medisch specialisten weer een grotere rol in de organisatie krijgen. De besparing die dit oplevert van 200 euro per Nederlander, zou terug moeten naar de burger en niet naar de zorgverzekeraars. Dat stelde maandag de Vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS).

Volgens voorzitter Milco Linssen draait de ziekenhuisorganisatie nu te veel om het ziekenhuis zelf en de verzekeraar en minder om de patiënt. Die wordt bij behandeling te veel van het kastje naar de muur gestuurd, doordat elk specialisme een strenge scheiding kent en er te weinig onderlinge afstemming is, zo stelt hij.

Privéklinieken

Omdat blijkt dat privéklinieken door beter efficiency 15 procent goedkoper werken, denkt de VVMS dat deze winst ook bij gewone ziekenhuizen te halen is. "Veel ziekenhuizen zijn uitgegroeid tot bureaucratische kolossen waar de overheadkosten kunnen oplopen tot 40 procent." Overigens tekent de organisatie hierbij wel aan dat circa 75 procent van de zorgkosten (5200 euro per Nederlander) niet uit de ziekenhuiszorg komt.

De VVMS stelt het vreemd te vinden dat ziekenhuizen nauwelijks met efficiencynormen werken. Ze pleit voor invoering daarvan en voor minder administratieve regels voor de arts. (ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank van Wijck

1 oktober 2012

Als medisch specialisten van mening zijn dat tussen hun vakgroepen een strikte scheiding bestaat, dan mogen ze dit vooral zichzelf kwalijk nemen. Nooit van het woord "multidisciplinair" gehoord?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

1 oktober 2012

"De ziekenhuiszorg kan zeker 15 procent goedkoper als medisch specialisten weer een grotere rol in de organisatie krijgen. (...) Omdat blijkt dat privéklinieken door beter efficiency 15 procent goedkoper werken, denkt de VVMS dat deze winst ook bij gewone ziekenhuizen te halen is."

FC: Dat de publieke zorginstellingen minder efficiënt werken zou heel goed kunnen, maar het is de vraag of zorginstellingen goedkoper worden als vrijgevestigde specialisten een grotere rol in de organisatie krijgen. Zie http://bit.ly/SSOsgr, waar door het CBS gesteld wordt dat tussen 2001 en 2009 de winsten van medisch specialisten jaarlijks met 8 procent stegen.

Anoniem

1 oktober 2012

Een mooi relaas, maar met een hoog gehalte van preken voor eigen parochie, en een laag gehalte van realiteitszin, vrees ik.

De efficiency bij private ziekenhuizen is voornamelijk het gevolg van operational excellence binnen die organisaties, die mogelijk is omdat de processen geoptimaliseerd (en geprotocolliseerd) zijn rondom een klein aantal ingrepen. Weinig variatie en een hoge mate van standaardisatie dus.
Ik schat in dat de gemiddelde chirurg in een algemeen ziekenhuis weinig enthousiast wordt als hij alleen nog maar blinde darm operaties volgens een vastgelegd protocol mag doen. Toch zit hierin heel veel winst in efficiency en kwaliteit.

Ik ben ook benieuwd hoe een grotere rol van de medisch specialist in (de organisatie van) de zorg tot meer efficiency leidt. Ik vrees dat dit toch met name tot meer efficiency voor de specialist zelf leidt, en dat is niet altijd hetzelfde als efficiency voor het ziekenhuis of de patient. Het goed en overdraagbaar opschrijven (= administratie) van medische gegevens, diagnoses, behandelingen etc. kosten de specialist tijd, maar bespaart in het vervolgtraject tijd omdat tests, diagnoses etc niet nogmaals gedaan hoeven te worden (als de arts tenminste de 'tijd neemt' om die documentatie te lezen). En ik heb al van meerdere medisch specialisten gehoord dat ze 'geen tijd' hebben voor 'bureaucratie' zoals overleg met collega's uit andere afdelingen. Helemaal eens met dhr Van Wijck dat de artsen dit zichzelf kunnen aanrekenen.

Neemt niet weg dat inderdaad veel geleerd kan worden van de efficiency van priveziekenhuizen...

olaf wijman

2 oktober 2012

ja, ziekenhuizen maken te veel kosten en nee specialisten > schoenmaker blijf bij je leest!

Koopman

2 oktober 2012

Verpleegkundigen, paramedici en dokters meer samen voor de patiënt. Dat kan, maar dan moet de samenleving vertrouwen hebben ( weer krijgen ) dat niet de eigen beurs centraal staat. Hoe dit vertrouwen te herstellen?

Jaspers

2 oktober 2012

Zolang (vrijgevestigde) specialisten vooral patienten includeren voor "hun" ingrepen en onvoldoende doorverwijzen naar een andere specialisme als dat in het belang van de patient of kosteneffectiever is, zal er van kostenreductie geen sparke zijn.

En geef ze eens ongelijk; ze worden betaald per ingreep en niet naar gezondheidswinst voor de patient.

Alleen als die financiele prikkel wordt weggenomen, door specialisten in loondienst te nemen of te komen tot 1 ziekenhuis-maatschap van allen specialisten samen, heb je kans op kostereductie.

Anoniem

5 oktober 2012

Meneer Conijn, meneer van Wijck, meneer Wijman, Jaspers.

Zelf uitgeroepen zorgkenners/-managers, het is wel erg teleurstellend en beschamend dat jullie nog steeds helemaal niets begrijpen van de gezondheidszorg en onzinnige argumenten blijven herkauwen zoals bijvoorbeeld het in dienst nemen van alle medisch specialisten. Zelfs het ministerie en de zorgverzekeraars hebben allang begrepen dat dat niet de oplossing is..

Ga een Donald Duck lezen of zo maar blijf af van materie waar je totaal geen benul van hebt.

Top