ACTUEEL

Ruud Lapré stopt als voorzitter NVZD

Ruud Lapré stopt als voorzitter NVZD

Ruud Lapré stopt per 1 januari 2013 als voorzitter van de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg NVZD. Zijn termijn van twee jaar zit er dan op.

Lapré had bij zijn benoeming medio november 2010 al bekend gemaakt één termijn te willen aanblijven. Hij wilde de vereniging die toen in een lastige periode verkeerde helpen. Lapré blikt nu terug op een goede tijd: “Er is meer rust in de organisatie gekomen. Het is een woelige periode geweest".

De benoeming van Lapré maakte een eind aan het bestuurlijk vacuüm waar de NVZD na het vertrek van directeur Jan Aghina in belandde. Aghina en het NVZD-bestuur gingen in februari 2010 uit elkaar na een meningsverschil over de koers van de NVZD. Voor het NVZD-bestuur onder leiding van Cordaan-bestuurder Eelco Damen was het conflict aanleiding voor een bestuurlijke herijking van de NVZD. De rol van publiek boegbeeld werd toebedacht aan een onafhankelijke voorzitter, terwijl de interne aangelegenheden zouden worden aangestuurd door een aparte bureaumanager.

De beroepsorganisatie is “op de goede weg” vindt Lapré. Een voorbeeld is de verdere professionalisering van de besturen. Dit moet uiteindelijk leiden tot accreditaties. De NVZD heeft een project opgestart om te inventariseren welke kwaliteiten en capaciteiten bestuurders nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen. Een pilotgroep van bestuurders volgt nu op vrijwillige pasis een traject waarin zij zichzelf blijven verbeteren en bijblijven in het vak.

Jammer vindt Lapré de afsplitsing van de Geneeskundige Vereniging voor bestuurders in de curatieve zorg. “Het leek erop dat zij een andere koers zouden gaan varen en we uit elkaar zouden groeien, maar gelukkig is dit in de praktijk niet gebeurt”, zegt Lapré. Hij wijst naar de samenwerking op het gebied van accreditatie waar hij verheugd over is. “In de gezondheidszorg moet je binding stimuleren. Cure en care moeten dichtbij elkaar zijn; dit zijn geen gescheiden gebieden.”

Ruud Lapré

Lapré is actief als adviseur en coach, als auteur van onder meer publicaties over kunst en als toezichthouder en bestuurder. Wanneer hij zijn werk voor de NVZD neerlegt, is hij van plan veel te gaan schrijven. “Allereerst over kunst. Op termijn ga ik ook nog een familieroman schrijven”, zegt Lapré. Verder blijft hij “in beperkte mate” als coach en adviseur actief in zijn werkgebied in de zorg.

Lapré was ruim twintig jaar hoogleraar gezondheidszorgbeleid en economie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast stond Lapré aan de wieg van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Bovendien is Lapré actief geweest in vele bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Opvolger

De NVZD heeft de opvolgingsprocedure inmiddels in gang gezet en wil de nieuwe voorzitter presenteren tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november. De bestuurdersvereniging zoekt ervaren bestuurder die optreedt als politiek lobbyist en de vereniging weet te profileren vanuit een goed gevoel voor de actualiteit. Naast een relevant netwerk wordt de nieuwe voorzitter geacht over een charismatische persoonlijkheid en verbindend vermogen te beschikken. De nieuwe voorzitter gaat in principe op 1 januari voor drie jaar aan de slag.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top