ACTUEEL

Beter gebruik medicijnen verlaagt zorgkosten

Er wordt wereldwijd voor 500 miljard dollar per jaar onnodige kosten gemaakt in de internationale gezondheidszorg. De apotheker kan een cruciale rol spelen om hierin verandering aan te brengen.

Op het internationale apothekerscongres FIP Centennial hebben delegaties uit de hele wereld gesproken over hoe het potentieel van de apotheker kan leiden tot meer verantwoord medicijngebruik. "Apothekers zijn de meest laagdrempelige zorgverleners. Patiënten luisteren naar hen en vertrouwen op hun advies," aldus professor Jane Halton van het Australische ministerie van gezondheidszorg. 

Kwaliteit van zorg

De deelnemers aan het congres  bediscussieerden maatregelen om de vermijdbare kosten tegen te gaan. Zo bracht de voormalige minister Ab Klink in dat een verandering van ons vergoedingssysteem noodzakelijk is. Volgens Klink moet de apotheker niet betaald worden voor het aantal verstrekte medicijnen, maar voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening richting de patiënt. Jan Smits, voorzitter van de KNMP: “Als belangrijke schakel in de gezondheidszorg kunnen apothekers een beter rendement halen uit medicijnen. Hiermee voorkomen zij onnodige kosten in de gezondheidszorg."

Vanuit de farmaceutische industrie bracht Sir Andrew Witty, CEO van GlaxoSmithKline, in dat deze industrie een verantwoordelijkheid heeft om therapietrouw mee te nemen bij de medicijnontwikkeling.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

3 oktober 2012

Ziekenhuisopnames door medicatiefouten van artsen en apothekers komen nog steeds voor rekening van de zorgverzekerden en vormen een hoge kostenpost.
De financiele gevolgen van medicatiefouten dienen door de veroorzakers gedragen te worden, niet door hen die de lijfelijke schade als weerloos slachtoffer ondervinden.
Zorgverzekeraars en het parlement dienen hun verantwoordelijkheid in deze te nemen.

Top