ACTUEEL

Specialist profiteert van numerus fixus

Specialist profiteert van numerus fixus

De hoge inkomens van medisch specialisten zijn voor een belangrijk deel het resultaat van de kunstmatige schaarste aan artsen in Nederland. Deze bestaat door de limiet op het aantal geneeskundestudenten (numerus fixus). Dit stellen Nadine Ketel, Bas van der Klaauw, Edwin Leuven en Hessel Oosterbeek op basis van een onderzoek naar de beloning van medisch specialisten en huisartsen, meldt de website MeJudice.

Hoge inkomsten

Hoewel medisch specialisten relatief lang studeren, is het extra inkomen dat zij later verdienen veel hoger dan de misgelopen inkomsten tijdens de lange studie. Volgens cijfers van de OESO kent Nederland relatief het kleinste aantal specialisten en ontvangen zij de hoogste vergoeding. De onderzoekers  wijzen erop dat volgens de OESO (2010) in Nederland het inkomen van medisch specialisten 5,5 keer zo hoog is als het gemiddelde inkomen, terwijl dit in de meeste andere onderzochte landen onder de 4 blijft. Dit is niet het geval voor huisartsen.

Maatregelen

De overheid kan dit volgens hen corrigeren door het salaris van medici te maximeren, of door medici meer te laten betalen voor hun opleiding. Dat laatste kan door het collegegeld van een geneeskundestudie substantieel te verhogen of om medici zelf te laten betalen voor hun specialisatie. Als andere optie noemen zij het aanpassen van de numerus fixus voor de geneeskundestudie, zodat er meer geneeskundestudenten komen en daarmee meer concurrentie op de arbeidsmarkt voor medici. Zij stellen echter dat deze oplossing zou kostbaar kan zijn, omdat een geneeskundestudie duur is en omdat een toename van het aantal medisch specialisten kan leiden tot meer medische behandelingen. (bron: MeJudice)

11 Reacties

om een reactie achter te laten

bierkens

3 oktober 2012

Ja hoor, daar gaan we weer. Laat nou even die oude data weg en kijk naar het rapport wat het CBS schreef in reactie op die EOSO cijfers : de OESO getallen liggen circa 30% te hoog, gewoon even googelen naar medisch specialisten-oeso-cbs

Zorg doordenkertjes

3 oktober 2012

Allereerst hoge(re), sterk stijgende inkomens door schaarste is een fabel. Maar mochten ze toch een beetje meer verdienen, ‘Who cares’? De Nederlandse artsen leveren (inderdaad) met een relatief minder aantal de zorg,.. maar toch al jaren met internationaal de beste prijs kwaliteitsverhouding en beschikbaarheid (EHCI, Commonwealth fund, SIRM), ..en voor de laagste % bbp (SIRM 2012). In tegenstelling tot de geschetste beeldvorming wordt eerder genoemd hoog % bbp aan totale zorgkosten namelijk niet veroorzaakt in de ziekenhuizen, noch de huisartspraktijken. Internationaal denkt men dat de goede prestatie van de zorg komt, doordat in Nederland van oudsher de besluitvorming in de zorg grotendeels bij dokters en patienten lag en niet bij politici of verzekeraars (financierders). En wat doen we nu…. we ontnemen de medische professionals alles en dragen de regie over aan … juist ja, politiek en private verzekeraars met winstoogmerk.
Ja, de (max.) declaratietarieven worden nog steeds door de overheid gereguleerd en zijn dus volledig beheersbaar. Ja, het CBS heeft eerder erkend de omzetten 30 % te hoog te hebben ingeschat. En ja, vermeende hoge inkomenstijgingen zijn in 2010 allang te niet gedaan en teruggehaald. En by the way, de omzetten van de Nederlandse specialisten kwamen fictief hoger uit in het OESO rapport, doordat de extra inkomsten uit de prive-klinieken van dokters elders voor het gemak niet werden meegerekend.
Doorborduren op tendineuze, achterhaalde e/o incorrecte gegevens leidt tot het foutieve beeld van specialisten als de graaiende ‘bad guys’, en de verzekeraars als de ‘good guys’, die kennelijk wel het beter voor hebben met de voor hen anonieme patienten. Tot nu toe leidt deze beeldvorming tot maatregelen alleen ten gunste van zorgverzekeraars, waarbij patienten, andere burgers en zorgverleners de rekening betalen. Voorland? Ik vrees, het oude Amerikaanse stelsel (zie film Sicko van Michael Moore).

Schulte

3 oktober 2012

@ Bierkens. Daarna googelen we nog even verder naar specialisten-cbs-winst en dan lezen we dat de specialisten in 2009 259.000 euro per jaar verdienen. Dat is toch mooi 6x het gemiddelde inkomen. Wellicht is het na 2009 iets gedaald en zal het vanaf nu weer iets stijgen. Blijft dat Nederlandse artsen veel meer verdienen dan vergelijkbare artsen in omliggende landen.

Voor wie niet wil googelen: http://www.skipr.nl/actueel/id12243-medisch-specialist-ziet-winst-stijgen.html

bierkens

3 oktober 2012

geachte heer Schulte, ik sprak over oude data. U heeft het over een gemiddeld inkomen in 2009. Inmiddels zijn de tarieven circa 20-30% gekort waarbij over het "inkomen " secretariaatskosten, arbeidsongeschiktheidsverzekerineg, kosten arts-asststenten en pensioenpremie moet worden betaald. De meeste specialisten zitten daarmee onder de balken-ellende norm, dus wat lul je nou......

Zorg doordenkertjes

3 oktober 2012

@Schulte Dan kijken we weer iets verder en weten dat specialisten na 2009 geen kleine, maar grote kortingen opgelegd hebben gekregen, zodat deze cijfers in 2010 allang te niet zijn gedaan en teruggehaald. Het ijkjaar 2009 lijkt niet toevallig gekozen. Of Nederlandse artsen voor een/dezelfde geleverde zorg meer omzetten dan in de omringende landen valt nog te bezien, omdat in de omringende landen de situatie volstrekt anders.
Vreemd genoeg focussed iedereen zich op dit kleine gedeelte van de kosten van de medische zorg, terwijl men zich veel meer zorgen zou moeten maken om de regie van de zorg en de grotere lekken van de zorggelden ten gevolge van randactiviteiten:

http://www.youtube.com/watch?v=xlDAUKSh9CQ Trailer Sicko
http://www.skipr.nl/actueel/id12294-winst-zorgverzekeraars-onmaatschappelijk-hoog.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/772966/2006/06/10/Opnieuw-grote-fusie-verzekeraars-ziektekosten.dhtml
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/118125/Verzekeraars-letten-op-prijs-niet-op-kwaliteit.htm
http://www.zorgvisie.nl/Financien/12718/Verzekeraars-chanteren-ziekenhuizen.htm
http://www.noordhollandsdagblad.nl/incoming/article15956933.ece/Verzekeraar-Achmea-bepaalt-koers-RKZ-Beverwijk
http://nos.nl/artikel/235398-helft-spoedeisende-hulp-kan-dicht.html
http://www.skipr.nl/actueel/id12130-zn-concentreer-specialistische-spoedzorg.html
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/14780/ZN-maakt-plan-voor-speciale-traumaziekenhuizen.htm
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Zorgverzekeraars-mogen-weer-patientendossiers-inzien.htm

Zorg doordenkertjes

3 oktober 2012

Eerlijk gezegd kan de zorg en kunnen vele ziekenhuizen wel draaien zonder de ‘gratis’ werkzaamheden van co-assistenten (studenten) en de uren van de arts-assistenten in opleiding? Zij betalen feitelijk, weliswaar in natura, zo al snel mee aan hun studie door mee te werken in de zorg.
VWO 6 jaar (leren en examens), Geneeskunde Bachelor 3 jaar (leren en examens), Master 3 jaar (leren en examens, werken; bezoldiging nog steeds studiebeurs), AGNIO 3-4 jaar (Promoveren, ter vergroting kans op opleidingsplaats), AGIO 6 jaar (Werken, als basisarts/ specialist in opleiding, en met daarna 80.000 euro extra schuld zonder baan garantie?).
Eindstreep Specialist, risico’s anno 2013: Slechte Imago, nul respect, geen garantie op baan, maar dan wel op een nul-aanstelling (=gratis) moeten werken om de bevoegdheid te mogen behouden, misrekening kan leiden tot publieke schandpaal of veroordeling als crimineel, kan ten aller tijde gekort worden. Verzekeraar en overheid hebben de regie en bepalen, maar als specialist blijf je verantwoordelijk voor de zorg en jij mag het de patiënt uitleggen (Kop van Jut dus).

Arts is een heel mooi vak, maar zullen er straks nog genoeg capabele én lichtelijk masochistische altruïsten, die een dergelijke investering in tijd, energie en geld willen doen voor dit voorland? Een andere interessante studie of emigreren zijn opties, die steeds aantrekkelijker worden.

Jaspers

4 oktober 2012

Goed dat nu eens onderzocht is, wat we eigenllijk met z'n allen al weten.

Als je als beroepsgroep (mede) zelf mag bepalen hoeveen toekomstige collegae je opleidt. Dan komen deze inkomensprikkel vanzelf.

JPF

4 oktober 2012

Ik (17 jaar medisch specialist) kan het met de “zorgdoordenkertjes “auteur helaas alleen maar van A tot Z eens zijn. Door onze sterke specialisatie is “iets anders gaan doen” geen optie, en staken is ons verboden. Het is zuur om vast te stellen dat wij verworden zijn tot een weerloze speelbal van de politiek en het maatschappelijk krachtenveld waar men naar hartenlust tegenaan kan schoppen. Het enige wat wij nog mogen is overal verantwoordelijk voor zijn, verder moeten we vooral luisteren naar al die briljante geesten die hun brood verdienen met het bedenken van ideeën hoe het allemaal anders moet in de zorg en die hierbij vooral geïnspireerd raken door “het buitenland” waarvan in ieder geval objectief is vastgesteld dat de zorg daar over het algemeen in elk geval slechter en/of duurder is. De grootste bedreiging voor de kwaliteit van de zorg in Nederland is demotivatie van medisch specialisten. En dan nog even een reactie op het skippr artikel waar we hier op reageren: de conclusie is dus dat er in Nederland relatief weinig specialisten zijn die met snoeihard werken een van de beste vormen van gezondheidszorg leveren, maar dat ze door dit harde werken “te veel verdienen” en dat dat maatschappelijk niet acceptabel is. Ze moeten nu, begrijp ik, volgens de auteurs, gewoon zo door blijven werken voor minder geld, probleem opgelost. Het zou goed zijn wanneer er eens gegevens getoond zouden worden over het belastbaar inkomen per gewerkt uur, dan zou de discussie over de specialisteninkomens direct zijn afgelopen. Maar dat past natuurlijk niet in de beeldvorming.

spec

4 oktober 2012

Ik kan Nadine Ketel, Bas van der Klaauw, Edwin Leuven en Hessel Oosterbeek geruststellen: ik zit als jonge klare specialist gewoon werkloos thuis (hopelijk tijdelijk) na 16 jaar opleiding. Mocht er zich een baan voordoen, dan zal, zoals de blogger hierboven al aangeeft, het loon per gewerkt uur waarschijnlijk lager uitkomen dan dat van een detacherende IC verpleegkundige. Ik (en meer jonge klaren met mij) overwegen carrieres buiten de geneeskunde. Veel succes Nadine Ketel, Bas van der Klaauw, Edwin Leuven en Hessel Oosterbeek met al jullie onderzoek over hoe het loon van een keihard werkende beroepsgroep zoveel mogelijk omlaag kan worden gebracht.

Anoniem

19 oktober 2012

Met de numerus fixus wordt nu ongeveer een derde van de aanmeldingen toegelaten. Als je die zou afschaffen, zou je dus voor 66 % meer opleidingsplekken en docenten moeten zorgen. Ook zullen andere opleidingen hun studenten aantallen zien dalen, omdat deze studenten nu allemaal geneeskunde kunnen gaan studeren. Er zijn dus ook nog andere redenen om studenten te selecteren, afgezien van het feit dat er anders veel te veel artsen zouden zijn.

Anoniem

17 februari 2013

Helemaal eens met "zorg denkertjes" en "JPF" !

Top