ACTUEEL

WFZ ziet financiële positie instellingen verbeteren

WFZ ziet financiële positie instellingen verbeteren

De financiële positie van zorginstellingen is in 2011 verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Zowel het exploitatieresultaat als het weerstandsvermogen laten over de hele linie een stijging zien. Dit concludeert het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) op basis van onderzoek onder de ruim 300 deelnemers van het fonds.

Het gemiddelde exploitatieresultaat uitgedrukt als percentage van de totale opbrengsten was vorig jaar 2,1 procent. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2010, toen het gemiddelde exploitatieresultaat uitkwam op 1,9 procent. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) scoort met een stijging van het exploitatieresultaat van 0,6 procent tot 2,2 procent relatief goed. In de gehandicaptenzorg daalt de groei van het exploitatieresultaat juist met 0,1 procent tot 2,2 procent.  

Daling

Het WFZ ziet daarnaast ook een daling van het aantal instellingen met een negatief exploitatieresultaat. In 2011 had 7,6 procent van de WFZ-deelnemers een negatief resultaat, waar dit een jaar eerder nog 8,9 procent was. Het exploitatieresultaat over 2011 kent uitschieters van minus 11,5 procent tot 26,3 procent in de plus.

Weerstand

Behalve het exploitatieresultaat is ook het gemiddelde weerstandsvermogen 2011 toegenomen. Was dit in 2010 nog 18,3 procent van de totale opbrengsten, vorig steeg dit naar 19,9 procent. Ziekenhuizen zijn er in geslaagd hun weerstandsvermogen bovengemiddeld te doen groeien; van 15,2 procent naar 17,4 procent. Opvallend is de goede score van de VVT-sector. Ondanks de druk op de thuiszorg en de liberalisering van het vastgoedregime steeg het weerstandsvermogen van 23,1 naar 24,4 procent. Het weerstandsvermogen 2011 kent uitschieters van minus 13,2 procent tot 101,5 procent. Ruim acht van de tien WFZ-deelnemers heeft een weerstandsvermogen van 15 procent of hoger.

Doorvertaling

Volgens het WFZ kunnen de cijfers niet zonder meer worden doorvertaald naar de hele sector. Het WFZ veronderstelt dat de WFZ-deelnemers er op grond van de toelatingseisen voor het waarborgfonds iets beter voorstaan dan andere zorginstellingen. Daarnaast verschilt de deelname aan het WFZ per sector. Van de algemene ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg is ruim tachtig procent aangesloten bij het WFZ. In de ggz is driekwart van de aanbieders aangesloten, in de VVT nog niet de helft van alle aanbieders.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top